Skip to main content

Репрограм дуга за накнаду за уређивање грађевинског земљишта

By 22. март 2021.Nekategorizovano, Вести

Данас је ступила на снагу Одлука о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта, коју је усвојила Скупштина града Београда. Захтев за репрограм могу да поднесу дужници против којих није донета судска одлука, као и дужници против којих је донета пресуда или су закључили судско поравнање. Захтев за репрограм може да се преузме на интернет страни и писарници Дирекције, а дужници треба да предају захтев најкасније до 1. новембра.

Са дужницима против којих није донета судска одлука до ступања на снагу овог репрограма, биће закључен уговор по коме ће моћи једнократно да плате 50% главног дуга, док ће им друга половина главног дуга и целокупна камата бити отписани, с тим што ће дужници морати да измире трошкове започетог судског поступка. За оне дужнике, против којих је донета судска пресуда или су са њима закључена судска поравнања, Дирекција ће сачинити обрачун по коме ће дужници моћи једнократно да плате 50% главног дуга са припадајућом каматом на ту половину дуга, док ће им других 50% главног дуга са припадајућом каматом бити отписано. Ови дужници ће имати обавезу да измире судске трошкове и трошкове извршења у пуном износу. Право на репрограм по овој одлуци имају сви дужници који не воде судске спорове против Дирекције, односно они који повуку или се одрекну својих тужбених захтева и о томе пруже доказ.

Доспела потраживања на име накнаде за уређивање грађевинског земљишта износе 15,6 милијарди динара од чега се на главни дуг односи око 45%, а на камату око 55%. Анализом доспелих обавеза и прерачунавањем накнаде у доприносе, утврђено је да Град Београд кроз овај репрограм може да приходује више средстава него што би  за исту површину објеката био наплаћен допринос под условом да се врши једнократно плаћање и остварује право на попут од 30%, односно 40%.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда је за последњих 20 година покренула више од 4500 судских поступака за наплату накнаде за уређивање грађевинског земљишта. Репрограм ће омогућити завршетак вишегодишњих судских спорова, већи прилив средстава у буџет Београда чиме се обезбеђују додатна средства за финансирање започетих вишегодишњих инвестиција у објекте саобраћајне и комуналне инфраструктуре града. Кроз претходне репрограме у буџет града је уплаћено 872,5 милиона динара.