Резултати урбанистичко-архитектонског конкурса дела Макишког поља, ГО Чукарица

By 27. јула 2017. Вести

Удружење архитеката Србије саопштило је резултате oтворенoг, анкетног, анонимног, једностепеног, урбанистичко-архитектонског конкурса дела Макишког поља, ГО Чукарица, у Београду. Жири, у саставу: Милутин Фолић, дипл.инж.арх., градски урбаниста, као председник жирија, са члановиома: проф. Небојшом Мињевићем, дипл.инж.арх., Бориславом Петровићем, дипл.инж.арх., Марком Стојчићем, дипл.инж.арх. и мр Ненадом Крчумом, дипл. просторним планером, једногласно је донео одлуку да Прва награда, у износу од нето 1.152.000,00 динара, буде додељена раду ауторскг тима који је радио у саставу: Драган Марчетић, дипл.инж.арх. и Милан Максимовић, дипл.инж.арх, са сарадником Михаилом Пејчиновићем, мастер инж.арх.

Прва награда

Друга награда

Друга награда, у износу од нето 768.000,00 динара, додељена је раду ауторског тима: Владан Стевовић, м.арх., Зоран Лазовић, дипл.инж.арх., Миодраг Савић, студент друге године основних академских студија, Борис Ивановић, студент друге године основних академских студија и Јелена Јанковић, студент друге године мастер студија.

Трећа награда

Tрећа награда, у износу од нето 384.000,00 динара, додељена je раду aуторског тима који је радио у саставу: Душан Стојановић, дипл.инж.арх., Павле Стаменовић, дипл.инж.арх., Ксенија Пантовић, дипл.инж.арх са коаутором Миленом Андрић, б.арх. и сарадником Бојаном Јованчевићем, м.арх.

Откупи

Додељена су и још два једнаковредна откупа у износима од по нето 192.000,00 динара радовима аутора: Ивице Николићa и Јање Франете, са сарадницима Јованом Петковић и Петаром Лазаревићем, и ауторском тиму у саставу: мр Рајко Корица, дипл.инж.арх., Јелена Марић, дипл.инж.арх., Филип Петровић, дипл.инж.арх., Ивана Корица, и.а., студент мастер студија архитектуре, са сарадницима: Стевом Маријановићем, и.а., студентом мастер студија архитектуре, Вукашином Терзићем, студентом основних студија архитектуре, Марком Јовићем, студентом основних студија архитектуре, Уном Корицом, студентом основних студија архитектуре и консултантима Душаном Николићем, дипл.инж.грађ. и Зораном Степановићем, дипл.инж.арх.

Место и време изложбе радова са дискусијом биће саопштени накнадно.

Подсећања ради, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда је, у сарадњи са Удружењем архитеката Србије, расписала отворени, анкетни, једностепени, урбанистичко-архитектонски конкурс дела Макишког поља у Београду, са циљем дефинисања развојних могућности простора и потeнцијала, преиспитивања и дефинисања садржаја и обухвата јавног простора, преиспитивања простора и са свих других аспеката како би се ова локација, између Савске магистрале, железничке ранжирне станице Београд и Улице Милорада Јовановића, на Чукарици, развила у нову урбану целину. Изабрана решења биће основ за формулисање планског решења и израду урбанистичко – планске документације за предметно подручје.