Skip to main content

Санација и ревитализација бунара РБ 7 у Макишу

By 1. септембар 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почиње радове на санацији још једног бунара – РБ 7 у Макишу. Вредност радова је 108 милиона динара, а радови ће бити завршени до пролећа следеће године.

Санација бунара обухвата уградњу нових хоризонталних дренова на дубини од око 25 метара, ради повећања издашности бунара, односно добијања већих количина подземних вода за даљу производњу. Биће уграђено 6 нових дренова, сваки дужине 50 метара, чиме ће се значајно повећати капацитет бунара. Осим уградње нових дренова биће извршено и уређење бунарске кућице у којој се налази хидромашинска и електро опрема.

Бунар РБ 7 у Макишу пуштен је у рад 1978. године са 8 утиснутих дренова. На бунару су извршене две регенерације дренова, 1985. и 1995. године, а током ове друге регенерације утврђено је лоше стање на три дрена и они су морали да буду блиндирани. Нова инспекција из 2001. године је утврдила лоше стање још једног дрена, те је и он блиндиран, после чега се капацитет бунара све више смањивао до данашњег капацитета од 15 литара воде у секунди.

Током израде студије „Београдско извориште подземних вода-стање и правци развоја“ извршена је инспекција објекта и снимање дренова подводном камером. Установљена су оштећења и утврђене мере за ревитализацију бунара, те је у сарадњи са ЈКП БВК урађен пројекат санације бунара, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда обезбедила је средства и стручни надзор за ревитализацију.

Београдско водоизвориште је од непроцењивог значаја за водоснабдевање града. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда инвестирала је до сада око 12 милиона евра у опремање и санацију преко 30 бунара на подручју града. Наставак финансирања санације и ревитализације бунара биће један од приоритета Дирекције, с обзиром да је реч о стратешки битним објектима на којима је неопходно зауставити даљи пад експлоатације подземних вода и кроз регенерацију повећати капацитет постојећих бунара ради добијање нових количина подземних вода које се користе за водоснабдевање Београда.