Стручне службе града Скопља у посети Дирекцији за грађевинско земљиште

By 10. марта 2017.Вести

Делегација града Скопља из Сектора за информатичке технологије и модернизацију, са представницима предузећа GDI Gisdata из Скопља и Београда, посетили су током ове недеље Дирекцију за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Циљ пoсeтe биo je дa сe члaнoви дeлeгaциje упознају са решењима географског информационог система који је имплементиран у Дирекцији.

Стручна служба Дирекције из Сектора за локације, маркетинг и информатику упознала је госте из Скопља са организационом структуром и надлежностима Дирекције, са начином обраде и дистрибуције просторних података на основу веб базираних апликација, са досадашњим активностима на развоју географског информационог система, као и са визијом и стратешким циљевима Дирекције у погледу развоја комуналних инфраструктурних система Београда.

Након тога уследио је практични део презентације о успостављању ГИС апликације за унос програма уређивања грађевинског земљишта и о функционалности и једноставности коришћења апликације, при чему су представљене и обрађене теме које се тичу Правилника о садржини, начину и поступку доношења програма уређивања грађевинског земљишта, важности и значаја законске регулативе, као и  следећи кораци у вези са развојем апликације и интеграције свих градских структура у циљу бољег управљања грађевинским земљиштем и његовим уређивањем.

После презентације уследила је дискусија о најинтересантнијим питањима везаним за даљи развој географског информационог система. Договорено је да стручне службе Дирекције пруже даљу помоћ у имплементацији система интегрисаног управљања просторном инфраструктуром, који град Скопље припрема.