Тендер за пројектовање и изградњу 30 километара водоводне мреже у Барајеву

By 30. јуна 2017. Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је позив пројектантима и извођачима да се јаве на тендер за израду техничке документације и извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељима Арнајево и Рожанци у Барајеву. Процењена вредност набавке је 166 милиона динара и понуде за овај посао могу се послати Дирекцији до 30. јула, када ће понуде бити отворене и започеће њихова евалуација. Уколико понуде буду прихватљиве и не буде жалби учесника у поступку, уговор за пројектовање и изградњу могао би да буде потписан почетком септембра.

Предмет конкурсне документације је израда идејног пројекта и пројекта за извођење за изградњу секундарне дистрибутивне водоводне мреже у насељима Арнајево и Рожанци, са везом на примарни водовод од резервоара Гај до насеље Араповац, чија изградња је у току. Пројектом треба предвидети изградњу 31 километар водоводне мреже за насеља Арнајево и Рожанци, која се сада снабдевају водом из локалних бунара, а по завршетку изградње нове мреже биће повезана на београдски водоводни систем.

Већи део територије оба насеља припада другој висинској зони, а концепција водоснабдевања насеља дефинисана је кроз техничку документацију израђену у ранијем периоду. Према плановима, потребна вода за ова насеља обезбеђиваће се из постојећег резервоара треће висинске зоне „Гај – Врелине“ и гравитационог водоводног система са успутним резервоарима – „Брђански крај“ за водоснабдевање прве висинске зоне насеља Бељина и „Врапче брдо“ из кога ће се снабдевати друга висинска зона Бељине и насеља Арнајево и Рожанци. Поред резервоара „Гај – Врелине“, у претходном периоду изграђен је и примарни цевовод који ће пунити резервоар „Врапче брдо“ и секундарни, дистрибутивни цевовод у насељу Бељина.

Секундарна дистрибутивна мрежа у насељима Арнајево и Рожанци са везом на примарни цевовод ф300 који је у изградњи, привременог је карактера, а до изградње резервоара „Врапче брдо“. Траса цевовода иде дуж постојећих улица и оријентациона дужина мреже која ће се пројектовати и градити износи око 17.000 метара у Арнајеву и око 13.000 метара у Рожанцима.