У јануару истиче рок за подношење захтева за репрограм дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта

By 28. новембра 2018. Вести

Почетком јануара следеће године, односно за нешто више од месец дана, истиче рок за подношење захтева у складу са Одлуком о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта, која је ступила на снагу 4. јула.


За усвојени репрограм и отпис дела дуговања могу да се пријаве сви дужници против којих је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда поднела тужбу, без обзира на фазу у којој се налази судски поступак, као и они дужници са којима је Дирекција закључила судско поравнање. Захтев за закључивање уговора или израду обрачуна може да се преузме на интернет страни и писарници Дирекције и дужници могу да га предају до краја ове године.

Дужници против којих није донета судска одлука до ступања на снагу ове одлуке могу да закључе уговор по коме би једнократно платили 50% главног дуга и тиме стекли право на отпис других 50% главног дуга, али и целокупне камате, с тим што ће дужници морати да измире трошкове судског поступка.

За дужнике против којих је донета судска пресуда или су са њима закључена судска поравнања, Дирекција ће сачинити обрачун дуговања, по коме ће дужници моћи једнократно да плате 50% главног дуга са каматом на тај износ, док ће им других 50% са припадајућом каматом бити отписано. Ови дужници ће имати обавезу да измире судске трошкове и трошкове извршења.

Право на отпис дуга по овој одлуци имају сви дужници који не воде судске спорове против Дирекције, односно који повуку или се одрекну својих тужбених захтева и о томе пруже доказ.