Skip to main content

Уређење Улице маршала Бирјузова

By 28. јануар 2017.фебруар 9th, 2017Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почиње реконструкцију Улице маршала Бирјузова, на делу од Царице Милице до пролаза ка Зеленом венцу са уређењем Космајског пролаза. Вредност радова је 77 милиона динара, а рок за извођење је 155 дана.

Радови ће почети од понедељка, када се планира постављање привремене саобраћајне сигнализације, према којој ће бити забрањен саобраћај за сва возила, осим за доставна којима ће у највећем случају бити омогућен пролаз током ноћи. Повремена потпуна затварања за саобраћај биће неопходна како би се урадиле попречне везе за постојеће објекте у улици.

Радови ће обухватити замену око 20 дотрајалих кућних водоводних прикључака и замену дела канализационог колектора, који треба да задовољи потребе прикључења корисника из Сремске улице, као и одвођење кишних вода због чега ће бити урађене нове сливничке везе са постојећим објектима. Предвиђена је и реконструкција топловодне мреже, а о времену и начину извођења ових радова кориснике ће посебно обавештавати надлежно јавно предузеће.

Реконструкција представља наставак проширења пешачке зоне око Кнез Михајлове улице, како би пешаци могли да користе што већи простор центра Београда. Улица ће бити реконструисана у постојећим границама, али ће имати разлике у односу на садшње стање. Све површине ће бити интегрисане, чиме ће се укинути постојање ивичњака и на свим површинама ће бити примењена комбинација камених плоча.

Улица ће имати две функционалне целине, једну од Царице Милице до Космајског пролаза и другу у наставку, до пролаза ка Зеленом венцу. У првом делу ће се кретати возила ка и од јавне гараже Обилићев венац, па су у том делу предвиђене другачије плоче, како би се обезбедило визуелно раздвајање са пешачким саобраћајем. У овом делу ће коловоз бити поплочан ситним коцкама, док ће пешачки део имати веће камене плоче какве су већ примењене у пешачким улицама.