Skip to main content

Успешна продаја земљишта у Сремчици и ново надметање за локацију на Ауто-команди

By 15. март 2018.Вести

На јучерашњем надметању за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Београда продато је грађевинско земљиште на углу улица Дворжакове и Жила Верна у Сремчици, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда данас је поново расписала оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Ауто-команди. Почетни износ цене земљишта на Ауто-команди је умањен за 20%, с обзиром да на претходном надметању није стигла ниједна пријава.

Земљиште у Сремчици је продато по цени од 6,1 милион динара, што је за око четири милиона динара више од почетног износа. Продата је грађевинска парцела површине 472м2, планирана за изградњу објекта породичног становања. Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта био је 2.238.403,36 динара, а земљиште је продато физичком лицу, које је понудило цену од 6,1 милион динара.

На Ауто-команди је поново оглашена катастарска парцела број 3/9 КО Вождовац, површине 6421 м2, планирана за пословно-комерцијалне делатности (пословање, трговина, хотели). Пријаве за учешће се подносе до 16. априла, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. Почетни износ цене за отуђење локације, са умањењем од 20%, износи 672.459.001,68 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на локацији Аутокоманда, општина Вождовац