Skip to main content

Велики број фирми заинтересован за изградњу Интермодалног терминала у Батајници

By 16. јануар 2019.Вести

Дванаест фирми из земље и иностранства изразило је заинтересованост да учествује на тендеру за изградњу Интермодалног терминала у Батајници. Они су данас имали прилику да обиђу локацију, после чега су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство финансија заједно са Градом Београдом и Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, одржали састанак са потенцијалним понуђачима и том приликом пружили им додатне информације о радовима и овом пројекту.

Пројекат се заједнички финансира из претприступног фонда Европске уније и из буџета Републике Србије, док је Град Београд обезбедио земљиште, за које је до сада Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда исплатила власницима око 450 милиона динара. Иначе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са Градом Београдом, преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, већ неколико година успешно ради на реализацији овог пројекта, који ће бити део будућег логистичког центра у Београду.

Садашњи тендер спроводи се по правилима ФИДИЦ уговора и подразумева истовремено пројектовање и извођење радова на изградњи Интермодалног теминала у Батајници, који треба да интегрише све транспортне секторе и да повећа атрактивност и конкурентност Србије као земље транзита, са смањењем трошкова транспорта и утицаја тешких теретних возила на животну средину. Интермодални терминал ће бити опремљен за претовар и складиштење и повезаће различите видове транспорта, првенствено путни и железнички.

У комплексу од 10 хектара који обухвата садашњи тендер биће изграђено укупно три километра саобраћајница и железничке инфраструктуре. На површини од близу два хектара изградиће се посебан плато за складиштење контејнера, око 5 хектара ће бити остављено за слободне површине и за уређене зелене површине, а пројектом је предвиђена изградња око 70 паркинг места.

У току изградње интермодалног терминала биће расписан и тендер за набавку пратеће опреме неопходне за функционисање терминала. У току су и припреме за реализацију логистичког центра непосредно уз терминал. На њему ће се обављати сви логистички послови у вези са друмским и железничким саобраћајем, као што су шпедиција, превоз и царина, а биће заступљене и пратеће услуге складиштења и одржавања.