Оглашена продаја пет парцела на Чукарици

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште расписала је оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за пет грађевинских парцела у Улици Милоја Закића на Чукарици. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 29. јуна у Дирекцији за грађевинско земљиште. Опширније

Постављање информативних табли на локацијама у јавној својини града

By Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почела је постављање информативних табли на локацијама које ће бити понуђене за продају путем јавних огласа. Поред пружања основних података о локацији потенцијалним инвеститорима, табле ће имати и функцију да заштите земљиште од нелегалне узурпације јавне својине, која је претходних година у појединим деловима града била честа појава. Опширније

Преко 300 инвеститора поднело захтев за измирење дуга

By Вести

Три месеца од доношења Одлуке о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта, 323 инвеститора је поднело захтев за закључење уговора о измирењу дуга уз отпис обрачунате, а неплаћене камате. Рок за подношење захтева истиче 27. априла, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ће, у складу са одлуком, свима који су испунили услове омогућити да плате дуг са попустом до 27 маја, док ће они који захтевају измирење дуга на рате моћи да закључе уговор до 27. јуна. Опширније

Издавање пословног простора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је оглас о прикупљању писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у Београду на више локација. Понуђено је 30 локала, 5 канцеларија, 1 магацин и 60 гaражних и паркинг места за које се заинтересовани закупци могу пријавити до 10. маја. У зависности од зоне и намене простора, почетне цене закупа крећу се од 138 до 877 динара по квадратном метру, а у случају да закупци простор користе за обављање посебно одређених делатности почетна цена закупнине је нешто виша, у складу са градском одлуком о утврђивању закупнина. Опширније

Земљиште у Блоку 63 продато за 800 милиона динара

By Вести

Земљиште у Блоку 63 у Новом Београду продато је за 800 милиона динара на лицитацији која је одржана 13. априла у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. До рока предвиђеног огласом, у Дирекцију су приспеле три пријаве, а највиши износ за локацију понудила је Грађевинска дирекција Србије, која ће излицитирани износ уплатити у буџет града Београда. Осим износа за купљено земљиште инвеститор ће у поступку изградње будућих објеката у буџет града Београда уплатити допринос за уређивање грађевинског земљишта који му буде обрачунат у грађевинској дозволи.
Опширније

За посао у центру Београда пристигла једна понуда – из Новог Сада

By Вести
На отварању понуда за израду пројеката за реконструкцију Безистана пристигла је једна понуда, и то пројектантске куће из Новог Сада. Да ли ће посао процењен на 2,5 милиона динара бити и уговорен, одлучиће комисија за јавну набавку која прегледа једину пристиглу понуду. На прошлогодишњу истоветну јавну набавку није се јавила ниједна пројектантска кућа. Опширније

При крају изградња приступне саобраћајнице Прокопу

By Вести

Радови на изградњи саобраћајнице са инфраструктуром и мостовском конструкцијом за приступ железничкој станици Београд-Центар, познатој под именом Прокоп, приводе се крају. Радови су почели у августу прошле године, а завршетак је планиран до краја маја ове године. Вредност уговорених радова је 380 милиона динара. Опширније

Три недеље до истека рока за подношење захтева за измирење дуга Дирекцији

By Вести

Откако је у јануару Скуштина града Београда усвојила Одлуку о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта, преко двеста дужника поднело је захтев за закључење уговора. Град Београд ће по закљученим уговорима приходовати више од 200 милиона динара, а инвеститорима се омогућава да плате своје досадашње дуговање, са или без попуста, уз отпис обрачунате, а неплаћене камате. У складу са одлуком из јануара, захтеви се могу поднети до 27. априла. Опширније

Изложба конкурсних радова за део Блока 13 у Новом Београду

By Вести

Изложба конкурсних радова отвореног анкетног једностепеног анонимног урбанистичко-архитектонског конкурса за део Блока 13 у Новом Београду одржаће се у Урбанистичком заводу Београда, Палмотићева бр. 30, од 27. марта до 7. априла, сваког радног дана од 9 до 19 сати и суботом од 9 до 15 сати, док ће се дискусија о радовима одржати 7. априла у 16 сати.
Опширније

Уговор за пројектовање и изградњу пешачке пасареле – веза Великог степеништа и Савског кеја

By Вести
У Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда данас је потписан уговор о пројектовању и изградњи пешачке пасареле, којом ће се остварити веза Великог степенишног силаза и Савског кеја. Овај објекат ће повезати Београдску тврђаву и пешачку зону са шеталиштем дуж Саве и Дунава. Такође, изградњом пешачке пасареле обезбедиће се безбедан прелазак преко фреквентне улице и железничке пруге. Опширније