Skip to main content

Водовод у Улици младих горана у Батајници

By 21. септембар 2018.Вести

Завршени су радови на изградњи дистрибутивног водовода у Улици младих горана у Батајници дужине 1,2 километра. У току је примопредаја изведених радова надлежном градском предузећу, код којег ће корисници моћи да покрену поступак прикључења на новоизграђени водовод. Грађани су до сада користили водоводну мрежу која није била урађена у складу са прописаним техничким условима и то је био главни разлог због којих се појавила потреба за изградњом нове водоводне мреже.

Током прошле године спроведена је јавна набавка за израду техничке документације и изградњу водовода у Улици младих горана. По закључењу уговора са најповољнијим понуђачем у новембру 2017. године, започета је израда техничке документације. На урађен и одобрен пројекат добијена је грађевинска дозвола у јулу ове године и прибављена пријава радова, тако да је извођач уведен у посао почетком августа.

Улица младих горана налази се у Батајници, у североисточном делу насеља Шангај и кроз њу је изграђен 1251 метар новог водовода, од чега је 333 метра пречника 225 мм, а преосталих 918 метара је пречника 110 мм. Изграђени водовод повезан је са постојећом градском водоводном мрежом, која припада првој висинској зони београдског водоводног система. Цевовод је изграђен тако да је остављена могућност продужетка водоводне линије ка неизграђеном подручју, када се у будућности укаже потреба за прикључењем нових корисника.