Завршена изградња дела Уралске улице

By 8. јуна 2017.Вести

Завршена је изградња 120 метара Уралске улице, на делу између Триглавске и Војводе Мицка, где раније није постојала коловозна конструкција. Новоизграђена деоница сада омогућава приступ стамбеним и пословним садржајима који су изграђени у овом делу града. Радови су почели крајем прошле године, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда финансирала је изградњу са 13,5 милиона динара.

Изграђена је саобраћајница ширине шест метара са обостраним тротоарима од по два метра. Постављена је нова водоводна и канализациона мрежа, неколико стубова јавне расвете и извршена је заштита и реконструкција постојећих телекомуникационих инсталација.

Уралска улица се налази на Карабурми у непосредној близини Вишњичке улице, између индустријске зоне са северне стране и стамбене зоне са јужне стране саобраћајнице. Изградња Уралске улице била је подељена у две деонице, на део уз Војводе Мицка који је сада завршен и на део уз Диљску улицу који је Дирекција изградила половином прошле године. Средишњи део Уралске улице, од Липетске до Триглавске, није био предмет радова, с обзиром да је због великог броја постојећих објеката тај део Уралске улице формиран као посебна грађевинска парцела, на којој је отежано решавање имовинско-правних односа.