Skip to main content

Завршене приступне саобраћајнице за железничку станицу Прокоп

By 20. јун 2017.Вести

Завршене су приступне саобраћајнице, са припадајућом инфраструктуром, за железничку станицу Београд центар – Прокоп. Радови су почели у августу прошле године а њихова вредност је 429 милиона динара и завршени су у предвиђеном року.

Због конфигурације терена куда се простире саобраћајница, изграђена је мостовска конструкција дужине 145 метара са пет распона, 10 стубова пречника 1,2 метра, као и 250 метара потпорних зидова, висине до осам метара. Уз потпорне зидове урађена је стабилизација терена и све потребне жичане корпе напуњене камењем (габиони) како би саобраћајница била у потпуности обезбеђена.

Саобраћајница са комплетном пратећом инфраструктуром има четири саобраћајне траке, дужине око 770 метара и разделни појас ширине 2 метра. Са обе стране коловоза су изведене пешачке стазе, изузев на делу укључења из Булевара кнеза Александра Карађорђевића где је тротоар постављен само са једне стране.

Новоизведеном саобраћајницом ће саобраћати линије градског превоза, које ће омогућити добру повезаност железничке станице Прокоп са свим крајевима града.