Земљиште у Јужном булевару продато за 83 милиона динара

By 2. јула 2019. 3 јула, 2019 Вести

Земљиште у Јужном булевару продато је на данашњем јавном надметању које је обављено у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. За учешће на лицитацији пријавила су се три заинтересована инвеститора и почетна цена за земљиште била је 46,8 милиона динара, а на крају јавног надметања највећу цену од 83 милиона динара понудило је привредно друштво за производњу, промет и услуге из Лознице. Како је продаја овог земљишта оглашена први пут, инвеститор у складу са градском одлуком има право на попуст од 30% приликом једнократног плаћања у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу. На овај начин ће у буџет града бити уплаћено 58,1 милион динара и додатно ће у поступку прибављања грађевинске дозволе инвеститору бити обрачунат допринос за уређивање грађевинског земљишта.

Локација која је била оглашена за отуђење налази се у Јужном булевару, између улица Максима Горког и Владимира Карића. Грађевинску парцелу чине две катастарске парцеле у својини Града Београда површине 313 квадратних метара. На локацији је планирана изградња стамбених објеката са делатностима, у зони која представља мешовито урбано ткиво. Дозвољена је изградња вишепородичних стамбених зграда, у којима је делатност заступљена до 30%.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру грађевинске парцеле, док ће Дирекција спровести уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са регулационим планом и програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта.