Земљиште

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ИНВЕСТИТОРИМА

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда припрема локације за доделу инвеститорима који су заинтересовани за изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја. Припремом локација за доделу инвеститорима, Дирекција остварује један од својих основних задатака, управљање грађевинским земљиштем.

У току припреме локација Дирекција формира грађевинску парцелу и решава све имовинско-правне односе, тако да заинтересовани инвеститори могу да уђу у посед земљишта које није оптерећено својинским питањима и на тај начин могу квалитетно да планирају изградњу према урбанистичкој намени локације. Земљиште се додељује као неизграђено и уређено, а може се дати и као неуређено ако инвеститор прихвати прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши комунално опремање грађевинског земљишта.

Инвеститори заинтересовани за учешће у поступцима јавног надметања могу на овом порталу добити ближе информације о могућностима изградње на локацијама за које је припрема у току.

ПРИПРЕМЉЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ИНВЕСТИТОРИМА

БЛОК 53 – ГП1

Општина: Општина Нови Београд
Намена: Привредне делатности

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА УЗ УЛИЦУ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

Општина: Лазаревац
Намена: Становање са делатностима

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ
МИХАИЛА АВРАМОВИЋА

Општина: Савски венац
Намена: Становање високог стандарда

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА УЗ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ

Општина: Земун
Намена: Привредни и комерцијални садржаји

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА „ЛАКАТ КРИВИНА“

Општина: Земун
Намена: Комерцијалне делатности

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈЕ У ПРИПРЕМИ ЗА ДОДЕЛУ ИНВЕСТИТОРИМА

ЛОКАЦИЈА У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ

Општина: Чукарица
Намена: Комерцијалне зоне и градски центри

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА УЗ УЛИЦУ
ЛИПОВАЧКИ ПУТ

Општина: Барајево
Намена: Стамбено – пословна

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У БАЛКАНСКОЈ УЛИЦИ,
ЈАКОВO

Општина: Сурчин
Намена: Породично становање

Инфо Мапа

БЛОК 41a

Општина: Нови Београд
Намена: Комерцијални садржаји (није дозвољена стамбена изградња)

Инфо Мапа