Skip to main content

Земљиште

ПРЕГЛЕДИ ОБРАЧУНА ДОПРИНОСА

Законом о планирању и изградњи прописано је да је инвеститор дужан да плати допринос за уређивање грађевинског земљишта, а обрачун доприноса је саставни део грађевинске дозволе. Да би започео изградњу, односно да би извршио пријаву радова, инвеститор мора, између осталог, да пружи и доказ да је регулисао обавезе на име доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Дирекција омогућава свим заинтересованим да изврше претрагу обрачунатих доприноса за уређивање грађевинског земљишта и сазнају на којим локацијама граде инвеститори који су регулисали обавезу на име плаћања доприноса, односно на којим локацијама инвеститори нису регулисали ову обавезу.

НАПОМЕНА:
Сви заинтересовани могу се обратити Дирекцији путем електронске поште (info@beoland.com), како би добили више информација о сваком појединачном обрачуну доприноса. Упитом се могу добити додатни подаци о појединачном обрачуну доприноса, као што су: датум пријема и обрачун у обједињеној процедури, намена и површина или спратност за коју је обрачунат допринос, начин плаћања и датум уплате, износ евентуалног умањења плаћања доприноса на име недостајуће инфраструктуре и др.


* Графички приказ и информације о обрачуну доприноса за уређивање грађевинског земљишта можете погледати и у оквиру ГИС апликације Дирекције – слој Обрачун доприноса.

R.br.OpštinaLokacijaKat. opštinaKat. parcelaObračunat doprinos u postupku izdavanja građ. dozvole [din]Regulisana obaveza na ime plaćanja doprinosaU toku je provera da li se gradi bez prijave radova ili je odstupljeno od građevinske dozvole
3707ZvezdaraMis Irbijeva ZVEZDARA11186/458.316.452,24ne
3865Zvezdara16. oktobra bbMIRIJEVO370127.223.742,00da
4253ZvezdaraVojislava Ilića 131ZVEZDARA11186/871.160.596,00ne
4484Grockakp 275/1 KO BolečBOLEČ275/189.901,18da
4759Zvezdarakp 779/2 KO Mali Mokri LugMALI MOKRI LUG779/222.920,00da
5559Zvezdarakp 1097/3 KO Mali mokri lugMALI MOKRI LUG1097/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5981ZvezdaraMihaila Bulgakova 52, stan 16MIRIJEVO2309/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6172ZvezdaraRatka Pavlovića 6MALI MOKRI LUG58/71.840.563,00da
6462ZvezdaraMatice Srpske 21MIRIJEVO1985/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6466Zvezdarakp 3686 KO MirijevoMIRIJEVO36867.994.442,00ne
6506ZvezdaraVoje Veljkovića 10ZVEZDARA492712.585.868,00da
7133Zvezdarakp 1097/2 KO MMLugMALI MOKRI LUG1097/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7254Zvezdarakp 35932 KO Mali Mokri LugMALI MOKRI LUG3593243.473.430,00da
7607ZvezdaraMirijevski bulevar bbMIRIJEVO368512.874.556,00da
7632ZvezdaraPavla Popovića VELIKI MOKRI LUG212903.651.654,00da
3474ZvezdaraMis Irbijeva 45ZVEZDARA11193/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3618Zvezdarakp 35925 KO MMLugMALI MOKRI LUG359253.639.906,00da
4244Zvezdarakp 3702 KO MirijevMIRIJEVO37027.260.640,00da
4345ZvezdaraLadne vode 80MIRIJEVO756/11.847.094,00da
5363Zvezdaraizmeđu ulica Mirijevski bulevar i Dr Drage LjočićMIRIJEVO514/116.381.780,00da
5451ZvezdaraMihaila Bulgakova bbMIRIJEVO367434.071.648,00da
5606Zvezdarakp 1247/2 KO Veliki Mokri LugVELIKI MOKRI LUG1247/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5731Zvezdarakp 3514/5 KO MirijevoMIRIJEVO3514/52.520.526,00da
6223ZvezdaraIvana Sarića 5MIRIJEVO1911/21.859.637,00da
6442Zvezdarakp 730/10 KO MirijevoMIRIJEVO730/1014.357.616,00da
6463Zvezdarakp 3705 KO MirijevoMIRIJEVO37052.416.502,00da
6464Zvezdarakp 3704 KO MirijevoMIRIJEVO37043.780.865,00da
6617ZvezdaraKapetana Miloša Žunjića bbMIRIJEVO371010.948.282,00da
6778Zvezdarakp 1611/2 KO Mali Mokri LugMALI MOKRI LUG1611/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6967ZvezdaraVladimira Tomanovića bbMALI MOKRI LUG3593113.812.724,00da
6996ZvezdaraKapetana Miloša Žunjića bbMIRIJEVO1609/49.390.695,00da
7666ZvezdaraMirijevski bulevar bbMIRIJEVO538/317.846.552,00da
4241Zvezdarakp 3706 KO MirijevoMIRIJEVO37066.562.795,00da
4243Zvezdarakp 3703 KO MirijevoMIRIJEVO37036.981.777,00da
4259Grockakp 1719/24 KO GrockaGROCKA1719/24350.247,27da
4528Grockakp 867/3 KO BolečBOLEČ867/3490.030,00da
6475ZvezdaraMirka Banjčevića 7MIRIJEVO1911/7405.558,00ne
6537ZvezdaraMilošev kladenacVELIKI MOKRI LUG229/58.219.492,00da
6630Zvezdarakp 372/6 KO MirijevoMIRIJEVO372/62.920.018,00da
6708Zvezdarakp 1053/9 KO MirijevoMIRIJEVO1053/93.287.793,00da
7069ZvezdaraTeodora Mirjevskog 6, fizička deoba stana 3 na stan 3 i stan 5MIRIJEVO1555/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7214Zvezdarakp 21292 KO Veliki Mokri LugVELIKI MOKRI LUG212925.497.995,00ne
7341Grockakp 876/3 KO BolečBOLEČ876/3453.917,73da
7492ZvezdaraRistin potok 1bVELIKI MOKRI LUG601/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7643ZvezdaraMilošev kladenac bbVELIKI MOKRI LUG2128812.687.576,00da
7823ZvezdaraVojvode Vlahovića bbVELIKI MOKRI LUG1046/113.635.675,00da
7942ZvezdaraVeselina Čajkanovića bbVELIKI MOKRI LUG821/311.292.727,00ne
8025Grockakp 1073/1 KO BolečBOLEČ1073/1423.710,46da
801Mladenovackp 1024/7 ko MladenovacMLADENOVAC1024/70,00ne podleže obavezi plaćanja
3648Grockakp 700/5 KO BolečBOLEČ700/5269.491,23da
3708Grockakp 841/2 KO GrockaGROCKA841/298.629,35da
4291Grockakp 1079/4 KO BrestovikBRESTOVIK1079/475.764,50da
4370Grockakp 267/19 KO KaluđericaKALUĐERICA267/190,00ne podleže obavezi plaćanja
4556Grockakp 1526/11 KO GrockaGROCKA1526/1155.775,08da
4778Grockakp 530/18 KO KaluđericaKALUĐERICA530/183.055.342,79da
4973Grockakp 734/3 KO GrockaGROCKA734/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5031Grockakp 4064/1 KO GrockaGROCKA4064/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5188Grocka4455 KO GrockaGROCKA44550,00ne podleže obavezi plaćanja
5475Grockakp 30/4 KO BrestovikBRESTOVIK30/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5616Grockakp 2103/4 KO GrockaGROCKA2103/4245.514,98da
5738Grockakp 850/2 KO GrockaGROCKA850/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5789Grockakp 995/12 KO BrestovikBRESTOVIK995/1285.556,44da
5865Grockakp 4459 KO GrockaGROCKA445970.862,78da
6097Grockakp 4103 KO GrockaGROCKA4103455.071,68da
6120Grockakp 125/18 KO BolečBOLEČ125/181.181.830,18da
6239Grockakp 421/4 KO GrockaGROCKA421/4271.065,14da
7816Grockakp 31/5 KO BrestovikBRESTOVIK31/5121.867,14da
3910Grockakp 1030/13 KO BrestovikBRESTOVIK1030/13232.396,02da
4234Grockakp 106/4 KO KaluđericaKALUĐERICA106/40,00ne podleže obavezi plaćanja
4562Grockakp 6527/3 KO UmčariUMČARI6527/30,00ne podleže obavezi plaćanja
4645Grockakp 2365/7 KO VinčaVINČA2365/7214.093,70da
4834Grockakp 469/2 KO BrestovikBRESTOVIK469/2426.142,32da
4922Grockakp 2169 KO KamendolKAMENDOL216977.495,82da
4958Grockakp 952/10 KO KaluđericaKALUĐERICA952/101.351.668,03da
5317Grockakp 1677 KO KaluđericaKALUĐERICA16774.280.380,03da
5318Grockakp 1676 KO KaluđericaKALUĐERICA16764.189.507,80da
5323Grockakp 1939/1 KO VinčaVINČA1939/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5680Grockakp 2376/18 KO VinčaVINČA2376/180,00ne podleže obavezi plaćanja
5795Grockakp 8/2 KO LeštaneLEŠTANE8/21.156.955,31da
6027Grockakp 267/39 KO KaluđericaKALUĐERICA267/39519.455,30da
6035Grockakp 1152/12 KO KaluđericaKALUĐERICA1152/120,00ne podleže obavezi plaćanja
6184Grockakp 175/18 KO KaluđericaKALUĐERICA175/180,00ne podleže obavezi plaćanja
6884Grockakp 164/4 KO KaluđericaKALUĐERICA164/41.761.262,12ne
7514Grockakp 1386/12 KO KaluđericaKALUĐERICA1386/12378.491,00da
1063Čukaricakp 1662/2 ko ČukaricaČUKARICA1662/20,00ne podleže obavezi plaćanja
1117
4481GrockaKP 1610/4, 1610/5, 1740, 1748 i 1611/2 KO LeštaneLEŠTANE1610/40,00ne podleže obavezi plaćanja
3101Grockakp 626/7 KO VrčinVRČIN626/7554.918,98da
3731Grockakp 5160/1 KO VrčinVRČIN5160/1127.787,37da
3854Grockakp 5467/4 KO VrčinVRČIN5467/40,00ne podleže obavezi plaćanja
4216Grockakp 4302/14 KO VrčinVRČIN4302/140,00ne podleže obavezi plaćanja
4870Grockakp 4302/12 KO VrčinVRČIN4302/12122.914,35da
5157GrockaGrobljanska 21VRČIN4768/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6039GrockaKompleks za upravljanje otpadom VINČAVINČA381/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6371Grockakp 1358/6 KO LeštaneLEŠTANE1358/6352.192,47da
6727Grockakp 1952/1 KO VinčaVINČA1952/1127.339,64da
6917GrockaRaška 2VINČA1867/990,00ne podleže obavezi plaćanja
7075Grockakp 2295/1 KO PudarciPUDARCI2295/1954,00da
7328Grockakp 2300/5 KO VinčaVINČA2300/52.989.530,05da
7500Grockakp 1780/1 KO PudarciPUDARCI1780/196.216,49da
7774Grockakp 34/1 KO LeštaneLEŠTANE34/16.938.254,53da
8079Grockakp 1144/1 KO LeštaneLEŠTANE1144/1518.863,10da
3034Grockakp 2789/3 KO VrčinVRČIN2789/3420.167,85da
3037Grockakp 626/5 KO VrčinVRČIN626/5554.918,98da
4485Grockalp 4006/10 KO VrčinVRČIN4006/10124.773,52da
4522Grockakp 7356/3 KO VrčinVRČIN7356/3128.655,00da
4929Grockakp 812/48 KO VrčinVRČIN812/480,00ne podleže obavezi plaćanja
5032Grockakp 7140/5 KO VrčinVRČIN7140/5198.443,12da
5122Grockakp 2004/1 KO ZaklopačaZAKLOPAČA2004/1894.167,61da
5161Grockakp 813/4 KO VrčinVRČIN813/4370.393,06da
5215Grockakp 6691/2 KO VrčinVRČIN6691/2448.850,02da
5638Grockakp 2554/3 KO VrčinVRČIN2554/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5792Grockakp 625/1 KO VrčinVRČIN625/1281.311,66da
5794Grockakp 813/2 KO VrčinVRČIN813/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5870Grockakp 2972/2 KO VrčinVRČIN2972/2178.138,11da
6137Grockakp 5183/2 KO VrčinVRČIN5183/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6453Grockakp 4010/29 KO VrčinVRČIN4010/29168.121,23da
6692Grockakp 4048/4 KO VrčinVRČIN4048/4151.435,88da
7217Grockakp 4289/1 KO VrčinVRČIN4189/11.173.661,00da
7481Grockakp 7280/1 KO VrčinVRČIN7280/1174.046,19da
4414Grockakp 4550/1 KO VrčinVRČIN4550/1473.228,58da
4448Grockakp 2692 KO VrčinVRČIN26920,00ne podleže obavezi plaćanja
4989Savski venacMiloja Đaka 16SAVSKI VENAC21672/817.314.007,00da
5167Grockakp 2002/5 KO ZaklopačaZAKLOPAČA2002/5313.037,68da
5485Grockakp 586/11 KO ZaklopačaZAKLOPAČA586/11188.270,65da
5708Grockakp 357/1 KO ZaklopačaZAKLOPAČA357/1175.138,88da
5869Grockakp 7607/10 KO VrčinVRČIN7607/10154.906,23da
6040Grockakp 586/9 KO ZaklopačaZAKLOPAČA586/9316.889,03da
6179Grockakp 586/10 KO ZaklopačaZAKLOPAČA586/10403.850,52da
6525Grockakp 3976/4 KO VrčinVRČIN3976/4292.893,28da
6561Grockakp 7356/7 KO VrčinVRČIN7356/7213.924,15da
6605Savski venacVišegradska 21SAVSKI VENAC1305/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6988Grockakp 3128/23 KO VrčinVRČIN3128/23138.083,51da
7246Grockakp 2742/5 KO ZaklopačaZAKLOPAČA2742/5538.318,61da
7262Savski venacVajara Đoke JovanovićaSAVSKI VENAC20261/117.455.728,00da
7694Grockakp 7514/4 KO VrčinVRČIN7514/4269.154,43da
7915Grockakp 5360/1 KO VrčinVRČIN5360/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3490Savski venacKoste Glavinića 9SAVSKI VENAC11090/30,00ne podleže obavezi plaćanja
4079Savski venackp 1521, 1522, 1523, 1508/24, 1508/25, 1508/397, 1508/53 (Blok 10), 1508/405 i deo kp 1508/398 KO Savski venacSAVSKI VENAC15210,00ne podleže obavezi plaćanja
4004Savski venacSarajevska 18SAVSKI VENAC892/110,00ne podleže obavezi plaćanja
4415Savski venacŠekspirova 15a(vraćen)-obnovljen 20.09.2018SAVSKI VENAC20442/126.273.922,00da
4533Savski venacNemanjina 32SAVSKI VENAC1171/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4869Savski venacDeligradskaSAVSKI VENAC1142/177.226.414,00da
4940Savski venacŽanke Stokić 25SAVSKI VENAC11360/12.304.412,00da
5105Savski venacMokranjčeva 7-9SAVSKI VENAC313822.744.383,00da
5641Savski venacMaglajska 6SAVSKI VENAC20445/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6153ZvezdaraŽička 1, stanovi 1, 4 i 7ZVEZDARA7128/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6154ZvezdaraŽička 1, stanovi 3, 6 i 9ZVEZDARA7128/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7358Savski venacVelisava Vulovića bbSAVSKI VENAC21480/137.912.519,00ne
7360Savski venacVelisava Vulovića bbSAVSKI VENAC21481/137.912.519,00ne
7638Savski venacLazarevačka 2a, lamela L2SAVSKI VENAC11335/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7761ZvezdaraVojvode SavatijaZVEZDARA32760,00ne podleže obavezi plaćanja
7873Grockakp 2774/2 KO ZaklopačaZAKLOPAČA2774/2334.781,84da
8051Grockakp 3366/2 KO ZaklopačaZAKLOPAČA3366/2117.197,90da
3603Savski venacDobropoljska 6SAVSKI VENAC306112.156.206,00da
6790ZvezdaraVojislava Ilića 143ZVEZDARA13212/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7354Savski venacKralja Milutina 48, stan 21SAVSKI VENAC12180,00ne podleže obavezi plaćanja
4499ZvezdaraGospodara Vučića 245ZVEZDARA7656/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4602VoždovacUstanička 86VOŽDOVAC382827.522.071,00da
4704ZvezdaraBosanska 47MALI MOKRI LUG359300,00ne podleže obavezi plaćanja
4914Zvezdaraugao ulica Avrama Petronijevića i PrvomajskeMALI MOKRI LUG46/14283.644,00ne
4974Zvezdarakp 505/1, 3, 4, 5, 11, 12, 15 KO Mali Mokri LugMALI MOKRI LUG505/147.180,00da
5104VoždovacVitanovačka 16VOŽDOVAC6231/22.715.672,00da
5796Savski venacSarajevska 46SAVSKI VENAC1381/81.298.731,00ne
6433Savski venacBelgijska 1SAVSKI VENAC110292.657.061,00da
6459Savski venacŽupana Vlastimira 6aSAVSKI VENAC20132/32.098.234,00da
6542Savski venacugao Dedinjske i Vladimira GaćinovićaSAVSKI VENAC20783/110.291.914,00da
6826Savski venacRisanska 3, stan 8SAVSKI VENAC859/10699.428,00da
7548Savski venackp 21648/5 KO Savski venacSAVSKI VENAC21648/534.747.689,02da
8019Savski venacSarajevska 14-16SAVSKI VENAC892/121.032.566,07da
8100VoždovacKumodraška 19VOŽDOVAC422321.650.426,00da
3902Savski venacPasterovaSAVSKI VENAC14420,00ne podleže obavezi plaćanja
4242VoždovacKoste Jovanovića 45VOŽDOVAC48584.583.783,00da
3795Savski venacGenerala Save Grujića 22SAVSKI VENAC20599/50,00ne podleže obavezi plaćanja
4083Savski venacUgao Kneza Miloša i Vojvode MilenkaSAVSKI VENAC906280.545.431,00da
4696Savski venacVojislava Vučkovića 12SAVSKI VENAC11174/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4755Savski venacBalkanska 29, lokal L10, I spratSAVSKI VENAC513/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4760Savski venacVojislava Vučkovića 18SAVSKI VENAC111712.501.768,00da
4861Savski venacNeznanog junaka 28SAVSKI VENAC208494.231.489,00da
4895Savski venacKatićeva 14-16SAVSKI VENAC14640,00ne podleže obavezi plaćanja
5407Savski venacBulevar Vojvode Mišića 39V, stan 38SAVSKI VENAC11108/227.273,00da
6063Savski venacNeznanog junaka 10aSAVSKI VENAC20705638.254,00da
6503Savski venacstambeno komercijalni objekti u bloku 21b, - Ia faza-temeljenjeSAVSKI VENAC1508/4260,00ne podleže obavezi plaćanja
6656Savski venacŠolina 7SAVSKI VENAC21269/1626.300,00da
7484Savski venacVajara Đoke Jovanovića 33SAVSKI VENAC20312/1 8.811.451,00da
7869Savski venacAleksandra Stamboliskog 20SAVSKI VENAC20534/10,00ne podleže obavezi plaćanja
8020Savski venacBulevar oslobođenja 2SAVSKI VENAC1142/20,00ne podleže obavezi plaćanja
3604Savski venacTeodora Drajzera 22SAVSKI VENAC20645/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3684Savski venacNeznanog junaka 36SAVSKI VENAC2086613.474.033,00da
4047Savski venacBulevar kralja Aleksandra Karađorđevića 61SAVSKI VENAC21165/135.554.767,00da
4049Savski venacOblakovska 15SAVSKI VENAC304912.822.897,00da
5070Savski venacLjutice Bogdana 2e, stan 43SAVSKI VENAC20008/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5185Savski venacMiloja Đaka bbSAVSKI VENAC21429/117.615.470,00da
5458Savski venacrekonstrukcija dvorišnog dela objekta u Lominoj 24SAVSKI VENAC3060,00ne podleže obavezi plaćanja
5497Savski venacDeligradska 5SAVSKI VENAC114827.258.703,00da
6084Savski venacGoleškaSAVSKI VENAC20599/129.310.620,00da
6726Savski venacŠolina 5SAVSKI VENAC21296/1213.268,00da
6851Savski venacPuškinova 11SAVSKI VENAC1146114.730.799,00da
6997Savski venacOblakovska 41SAVSKI VENAC307811.287.463,00da
7189Savski venacLjutice Bogdana 11SAVSKI VENAC20482/315.311.560,00ne
7423Savski venacFabrisova 14SAVSKI VENAC2948/313.524.484,00da
7510Savski venacSlavka Ćuruvije bbSAVSKI VENAC21566/115.412.964,00da
7741Savski venacMihajla Avramovića bbSAVSKI VENAC21643/47.928.959,00da
7959Savski venacugao Užičke i KrajiškeSAVSKI VENAC2018862.664.328,93da
3887Savski venacVojislava Vučkovića 7SAVSKI VENAC110606.358.907,00da
3950Savski venacPerside Milenković 15aSAVSKI VENAC11184/111.021.726,00da
4038Savski venacBulevar vojvode Mišića 19-33, stan 10SAVSKI VENAC10741/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4269Savski venacLjutice Bogdana 32SAVSKI VENAC204740,00ne podleže obavezi plaćanja
4290Savski venacVajara Đoke Jovanovića 30SAVSKI VENAC20288/28.791.218,00da
4430Savski venacSime Lozanića 5SAVSKI VENAC20875752.425,93da
5057Savski venacDobropoljska 70SAVSKI VENAC2982/112.875.896,00da
5281Savski venacDiane Budisavljević 5, stan 7aSAVSKI VENAC215570,00ne podleže obavezi plaćanja
5873Savski venacAlekse Bačvanskog 16, garažaSAVSKI VENAC20805/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6105Savski venacOmladinskaSAVSKI VENAC21368/17.924.686,00da
6365Savski venacTolstojevaSAVSKI VENAC20376/28.320.177,00da
6604Savski venacVišegradska 23SAVSKI VENAC1304/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7405Savski venacugao Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića i ulice Neznanog junakaSAVSKI VENAC20635/1184.856.656,00da
7421Savski venacVladete Kovačevića 2aSAVSKI VENAC11160/64.988.212,00da
7476Savski venacRajka MitićaSAVSKI VENAC20540/44.941.946,00da
7717Savski venacBirčaninova 16V, stan 27SAVSKI VENAC9700,00ne podleže obavezi plaćanja
3654Savski venacBul kneza Aleksandra Karađorđevića bbSAVSKI VENAC20432/331.210.367,00da
3800Savski venacResavska 65SAVSKI VENAC1240/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3911Lazarevackp 2851 KO PetkaPETKA2851151.650,00da
4024Lazarevackp 2640 KO PetkaPETKA2640128.819,00da
4927Zvezdara16. Oktobra 38, stan 02MIRIJEVO2077/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5482Lazarevackp 4661 KO ŠopićŠOPIĆ4661543.535,32da
6103Savski venacMiloša Savčića 8, stan 1SAVSKI VENAC20328/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6241Savski venacSlavka ĆuruvijeSAVSKI VENAC2155019.923.841,00da
6352VoždovacKružni putVOŽDOVAC7440/846.193.794,00da
6461Savski venacTolstojeva 33SAVSKI VENAC20329/53.747.355,00ne
6580Savski venackp 1502/1 KO Savski venacSAVSKI VENAC1502/1397.114.989,00ne podleže obavezi plaćanja
6688Savski venacPrahovska 2aSAVSKI VENAC10786/1 0,00ne podleže obavezi plaćanja
6750Savski venacAndre Nikolića 9SAVSKI VENAC11568/133.742.378,00ne
7156Savski venacKarađorđeva 50-HOTEL BRISTOLSAVSKI VENAC4460,00ne podleže obavezi plaćanja
7194Savski venacDiane BudisavljevićSAVSKI VENAC21574/119.572.908,00da
7380ZvezdaraMihaila Todorovića bbMALI MOKRI LUG13/238.520.627,00da
7974Savski venacMaleška 5SAVSKI VENAC2623/124.417.191,00da
3225Lazarevackp 1884/97 KO LazarevacLAZAREVAC1884/97580.363,00da
3470Lazarevackp 2600 ko PetkaPETKA2600421.621,40da
4035LazarevacKralja Petra I 59LAZAREVAC1277/113.445.997,03da
4615Lazarevackp 2140/1 KO LazarevacLAZAREVAC2140/1863.328,00da
4687Lazarevackp 2310/17 KO LazarevacLAZAREVAC2310/171.933.497,00da
4843Lazarevackp 1783 KO LazarevacLAZAREVAC178311.243.024,00da
5006Lazarevackp 1513/1 KO LazarevacLAZAREVAC1513/16.061.163,00da
5552Lazarevackp 1655 KO LazarevacLAZAREVAC16550,00ne podleže obavezi plaćanja
5952Lazarevackp 1988 KO PetkaPETKA19880,00ne podleže obavezi plaćanja
6029Lazarevackp 1420/2 KO LazarevacLAZAREVAC1420/2476.094,00da
6344Lazarevacrekonstrukcija i adaptacija kripte crkve Svetog Dimitrija u ulici Svetog Dimitrija 22LAZAREVAC1065/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6346Lazarevackp 1818/1 KO LazarevacLAZAREVAC1818/14.945.988,63da
7010Lazarevackp 1884/86 KO LazarevacLAZAREVAC1884/86670.105,00da
7119Lazarevackp 2407/2 KO PetkaPETKA2407/287.706,49da
7275Lazarevackp 2293/2 KO LazarevacLAZAREVAC2293/2885.190,00da
7680Savski venacPuškinova 26aSAVSKI VENAC11503/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7739Lazarevackp 1884/78 KO LazarevacLAZAREVAC1884/781.132.507,00ne
1295Zvezdarakp 886/4 i 886/5 ko Veliki Mokri LugVELIKI MOKRI LUG886/4 i 886/53.948.169,00da
3294Lazarevackp 1884/155 KO LazarevacLAZAREVAC1884/155902.840,10da
5085Lazarevackp 24/1 KO LazarevacLAZAREVAC24/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5092Lazarevackp 1884/69 KO LazarevacLAZAREVAC1884/69648.482,00da
5138Lazarevackp 1884/101 KO LazarevacLAZAREVAC1884/1011.231.344,00da
5150Lazarevackp 1884/58 KO LazarevacLAZAREVAC1884/58594.427,00da
5162Lazarevackp 5365/6 KO ŠopićŠOPIĆ5365/6790.767,00da
5272LazarevacSvetog Save 30LAZAREVAC1247/111.315.139,00da
5435Lazarevackp 4341/4 KO ŠopićŠOPIĆ4341/41.003.578,69da
5437Lazarevackp 5742/1 KO ŠopićŠOPIĆ5742/1324.235,00da
5746LazarevacSvetog Dimitrija 14LAZAREVAC122811.623.225,24ne
5992Lazarevackp 1884/100 KO LazarevacLAZAREVAC1884/100566.235,95da
6025Lazarevackp 109 KO LazarevacLAZAREVAC1091.535.401,00ne
6210Lazarevackp 773 KO LazarevacLAZAREVAC773763.188,00da
6725Lazarevackp 394/7 KO LazarevacLAZAREVAC394/76.691.614,88da
6756Lazarevackp 1614 KO LazarevacLAZAREVAC1614218.019,02da
6786Lazarevackp 1606/19 KO LazarevacLAZAREVAC1606/193.510.460,00da
4020Lazarevackp 4341/1 KO ŠopićŠOPIĆ4341/1664.584,00da
4706Lazarevackp 2192/1 KO LazarevacLAZAREVAC2192/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3570Voždovackp 343 KO KumodražKUMODRAŽ34379.259.049,00da
3758Lazarevackp 4352/4 KO ŠopićŠOPIĆ4352/40,00ne podleže obavezi plaćanja
3816LazarevacKP 4495/6 KO ŠopićŠOPIĆ4495/6863.320,93da
4256Lazarevackp 5183/5 KO ŠopićŠOPIĆ5183/5694.155,00da
4689Lazarevackp 3920 KO ŠopićŠOPIĆ3920415.757,00da
5817Lazarevackp 3841/2 KO ŠopićŠOPIĆ3841/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5949Lazarevackp 3810 KO ŠopićŠOPIĆ3810294.977,88da
6185Sopotkp 519/2 KO SlatinaSLATINA519/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6446Sopotkp 52 KO SopotSOPOT520,00ne podleže obavezi plaćanja
6502Sopotkp 123/5 KO RogačaROGAČA123/55.979,00da
6902Lazarevackp 5771/3 KO ŠopićŠOPIĆ5771/33.567.733,00da
7491Lazarevackp 4353/2 KO ŠopićŠOPIĆ4353/2748.539,00da
7750Lazarevackp 44/1 KO LazarevacLAZAREVAC44/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7756Lazarevackp 1884/74 KO LazarevacLAZAREVAC1884/74751.730,00da
7819Lazarevackp 4993 KO ŠopićŠOPIĆ4993358.966,03da
7991Lazarevackp 5366/2 KO ŠopićŠOPIĆ5366/20,00ne podleže obavezi plaćanja
1554Obrenovackp 161/1 i 161/2 obe KO ObrenovacOBRENOVAC161/1 i 161/2339.963,50da
3463Stari gradKneza Mihaila 52STARI GRAD7250,00ne podleže obavezi plaćanja
4044Sopotkp 923 KO RogačaROGAČA92356.672,00da
4114Sopotkp 1392 KO SibnicaSIBNICA139240.577,00da
4284Lazarevackp 4229/12 KO ŠopićŠOPIĆ4229/12698.842,04da
5098Sopotkp 2594/1 KO RogačaROGAČA2594/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5507Lazarevackp 4809/1 KO ŠopićŠOPIĆ4809/13.675.432,00da
5733Sopotkp 1567 KO RogačaROGAČA156731.127,00da
5863VračarGospodara Vučića 1VRAČAR4194/62203.074.876,00da
5935Sopotkp 61/2 KO RogačaROGAČA61/287.214,00da
6718Lazarevackp 3774/1 KO ŠopićŠOPIĆ3774/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6798Stari gradMajke jevrosime 51STARI GRAD23930,00ne podleže obavezi plaćanja
7173Lazarevackp 3840 KO ŠopićŠOPIĆ38406.946.357,00da
7705Sopotkp 129/3 KO RogačaROGAČA129/394.732,00da
7713Sopotkp 2301 KO RogačaROGAČA230151.167,00da
7837Sopotkp 154/7 KO RogačaROGAČA154/764.610,00da
8000Lazarevackp 4202/1 KO ŠopićŠOPIĆ4202/167.896,00da
3663Sopotkp 1896/8 ko RogačaROGAČA1896/80,00ne podleže obavezi plaćanja
3664Sopotkp 2289 ko RogačaROGAČA22890,00ne podleže obavezi plaćanja
5421VračarBulevar oslobođenja 31VRAČAR1768/263.964.834,00da
5455VoždovacMilovana Marinkovića 24VOŽDOVAC47000,00ne podleže obavezi plaćanja
5727VračarBojanska 8VRAČAR1078/138.982.761,00da
5824VoždovacBože Jankovića 80VOŽDOVAC460513.539.385,00da
6167VoždovacVojvode Vlahovića 31KUMODRAŽ55/75.485.656,26da
6431VračarPožarevačka 2, stan 12VRAČAR1283/1551.007,00da
6697VoždovacVojvode Vlahovića 37d-garažni boksovi GB3 i GB 4KUMODRAŽ53/90,00ne podleže obavezi plaćanja
6698VoždovacVojvode Vlahovića 37g-garažni boksovi GB5 i GB6KUMODRAŽ53/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6748VoždovacVojvode Vlahovića 31UKUMODRAŽ50/80,00ne podleže obavezi plaćanja
6751VračarĐorđa Vajferta 68VRAČAR36239.987.979,00da
6952Lazarevackp 4524/3 KO ŠopićŠOPIĆ4524/3711.746,00da
7293Sopotkp 19 KO SibnicaSIBNICA190,00ne podleže obavezi plaćanja
7367Sopotkp 512 KO SopotSOPOT51242.895,00ne
7641Sopotkp 252/2 KO RogačaROGAČA252/2193.612,00da
7922Sopotkp 524/5 KO RogačaROGAČA524/50,00ne podleže obavezi plaćanja
8067Sopotkp 451/12 KO RogačaROGAČA451/1264.585,00da
3829Voždovackp 324/1 KO KumodražKUMODRAŽ324/172.885.253,00da
5075VračarBulevar kralja Aleksandra 52VRAČAR50012.461.515,00da
5428VoždovacAdmirala Vukovića 37VOŽDOVAC4383179.961,00da
5522VoždovacBože Jankovića 22, stan 3 i 3aVOŽDOVAC45760,00ne podleže obavezi plaćanja
6449VoždovacRada Končara 20VOŽDOVAC194612.619.802,00da
6488VoždovacKralja Bodina 8VOŽDOVAC18578.212.868,00da
6972VoždovacBelička 9VOŽDOVAC409.795.887,00da
7035VoždovacĐorđa Kratovca 66VOŽDOVAC299210.127.506,00da
7041VoždovacDanijelova 25VOŽDOVAC425527.878.552,32da
7134VoždovacTodora Dukina 47VOŽDOVAC180910.134.314,00da
7166VoždovacJorgovana 26KUMODRAŽ1913/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7226VoždovacBorisavljevićeva 51VOŽDOVAC43620,00ne podleže obavezi plaćanja
7370VoždovacRuža bbKUMODRAŽ1871/21.850.383,00da
7474VoždovacDanijelovaVOŽDOVAC4198/112.163.057,00da
7477VoždovacTetovska 36VOŽDOVAC176212.589.887,00da
7647VoždovacVojvode Stepe 45VOŽDOVAC2120,00ne podleže obavezi plaćanja
7810VoždovacDavida Pajića 21VOŽDOVAC1407.115.902,00da
4768VoždovacKoste Jovanovića 82VOŽDOVAC63890,00ne podleže obavezi plaćanja
5274VoždovacDimitrija Marinkovića 12VOŽDOVAC6816/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3773VoždovacBilećka 48VOŽDOVAC7548/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3965VoždovacBulevar oslobođenja 179VOŽDOVAC642913.009.400,00da
4116VoždovacDimitrija Marinkovića 27VOŽDOVAC7268/144.151.899,45ne
4388VoždovacMosorska 3aVOŽDOVAC7620/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4431VoždovacMažuranićeva 11VOŽDOVAC18411.675.693,00da
4668VoždovacToplice Milana bbVOŽDOVAC5950/50,00ne podleže obavezi plaćanja
4840VoždovacMakarijeva 7VOŽDOVAC118081.145.279,00da
5149VoždovacJosipa Slavenskog 1bVOŽDOVAC11943/533.247.736,00da
5351VoždovacPrešernova 25VOŽDOVAC256052.091.397,40da
6846VoždovacMilice Milojković 15VOŽDOVAC765423.039.439,48da
7171VoždovacKralja Bodina 18VOŽDOVAC1868/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7349VoždovacMiloja Pavlovića 15VOŽDOVAC12003/100,00ne
7485VoždovacMiloša SvetićaVOŽDOVAC66927.778.752,00da
7663VoždovacTetovska 22VOŽDOVAC2110/111.492.810,00da
7815VoždovacStrumička 59VOŽDOVAC28869.429.665,00da
3591VoždovacLjube Nedića 22VOŽDOVAC418512.968.098,00ne
3706Voždovackp 7764/56 KO Voždovac, Naselje Stepa StepanovićVOŽDOVAC7764/56331.301,00da
5116VoždovacIbarska 13, fizička deoba stana 9 na stan 9 i 9aVOŽDOVAC26610,00ne podleže obavezi plaćanja
5409Voždovacugao Vidske i PetrovaradinskeVOŽDOVAC276/2732.414.328,00da
5588VoždovacUstaničkaVOŽDOVAC382622.875.368,00da
5778VoždovacMaksima Gorkog 60VOŽDOVAC38/114.907.133,00da
5997VoždovacBože Jankovića 78VOŽDOVAC460414.309.886,00da
6231VoždovacVeselina Masleše 23VOŽDOVAC1729.379.702,00da
6310VoždovacBraće Jerković 74aVOŽDOVAC6677/131.162.969,00da
6333VoždovacNikole Đurkovića 13VOŽDOVAC6231/215.182.824,00da
6408VoždovacBulevar oslobođenja 323VOŽDOVAC7734/119.458.500,00da
6423VoždovacMedakovićeva 16, stan 1 i stan 2VOŽDOVAC5585/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6427VoždovacJove Ilića 181VOŽDOVAC6554/132.056.755,00da
6825VoždovacTetovska 42VOŽDOVAC176513.595.014,00da
7055VoždovacBraće Jerković 117aVOŽDOVAC30008/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7093VoždovacVojvode Stepe 85, fizička deoba stana 5, na stan 5, 6 i 7VOŽDOVAC49510,00ne podleže obavezi plaćanja
7999VoždovacTorlačka 12VOŽDOVAC54030,00ne podleže obavezi plaćanja
4068Voždovackp 5088/1 KO VoždovacVOŽDOVAC5088/117.169.751,00da
4855VoždovacVeselina Masleše 51VOŽDOVAC36616.553.607,00da
5282VoždovacVojvode Stepe-objekat 1VOŽDOVAC7986/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5805VoždovacGrčića Milenka 65VOŽDOVAC1688983.770,00da
5953Voždovacugao ulica Vojvode Stepe i Bože JankovićaVOŽDOVAC4563/435.368.530,00da
6375VoždovacPorodice Trajković 2VOŽDOVAC7921/234.030.481,00da
6677Voždovacugao Ljube Nedića i PrešernoveVOŽDOVAC256187.581.923,00da
6741Voždovackp 7262/2 KO VoždovacVOŽDOVAC7262/22.235.030,00ne
6845VoždovacVojvode Stepe 250VOŽDOVAC7092/127.435.680,00da
6881VoždovacTikveška 27VOŽDOVAC21256.581.008,00da
6985VoždovacAdmirala Vukovića 22aVOŽDOVAC24271.020.336,00da
7007VoždovacBraće Kovač 40VOŽDOVAC30209.144.045,00da
7150VoždovacGrčića Milenka 69VOŽDOVAC1685/139.583.889,00da
7673VoždovacVojvode Skopljanca 4VOŽDOVAC417918.619.212,00da
7728VoždovacVojvode Stepe 418žVOŽDOVAC7999/200,00ne podleže obavezi plaćanja
7818VoždovacCrnotravska bbVOŽDOVAC11614/30,00ne podleže obavezi plaćanja
4802VoždovacAdmirala Vukovića 48VOŽDOVAC436813.812.540,44da
5023Voždovackp 2080/1 KO VoždovacVOŽDOVAC2080/1350.483.372,00da
5201VoždovacUstanička 127cVOŽDOVAC36220,00ne podleže obavezi plaćanja
5380VoždovacVojvode Đurovića 2aVOŽDOVAC5052/615.019.551,00da
5396VračarŠumatovačka 87VRAČAR3403/113.358.267,00da
5515VoždovacKoste Jovanovića 58 i 58aVOŽDOVAC483010.610.301,00ne
5634Vračarugao ulica Riječke i Vojvode HrvojaVRAČAR4257/113.484.749,00da
5751VoždovacVojvode Stepe 164VOŽDOVAC6525/122.459.586,00da
6659VoždovacIbarska 5VOŽDOVAC21368.944.158,00da
7112Voždovacugao Trogirske i Ignjata JobaVOŽDOVAC7315/1555.586.596,00da
7264VračarSazonova 21VRAČAR23368.693.953,00da
7486VoždovacAvalski put 110VOŽDOVAC11883/452.996.801,00da
7573VoždovacTetovska 3VOŽDOVAC20148.068.369,00da
7576VračarKumanovska 2b, stan 14VRAČAR95/7440.206,00da
7817Voždovacugao Vanđela Tome i Dimitrija MarinkovićaVOŽDOVAC678116.368.113,24da
7820VoždovacStrumička 14VOŽDOVAC289712.780.901,00da
4353VoždovacVidska 24VOŽDOVAC3933/30,00ne podleže obavezi plaćanja
4769VračarSazonova 97VRAČAR521450.635.625,00da
4852VračarOrlovića Pavla 2VRAČAR2104/144.502.261,00da
5083VračarPatrijarha Varnave 34VRAČAR19160,00ne podleže obavezi plaćanja
5462VoždovacVojvode Prijezde 19VOŽDOVAC2294/114.771.816,00da
5833VoždovacDimitrija Marinkovića 23, Stan 2 I 2AVOŽDOVAC7268/150,00ne podleže obavezi plaćanja
5950VoždovacKostolačka 60VOŽDOVAC71340,00ne
6495VoždovacMickijevičeva 4 i 4aVOŽDOVAC62040,00ne podleže obavezi plaćanja
6810VoždovacTikveškaVOŽDOVAC86/358.233.096,00da
6811VoždovacVojvode Stepe 41VOŽDOVAC27930,00ne podleže obavezi plaćanja
6983VoždovacVojvode Đurovića bbVOŽDOVAC5088/416.075.640,00da
7383ZvezdaraPetra Banićevića 5, stan 1 i 2MIRIJEVO706/40,00ne podleže obavezi plaćanja
7464VoždovacGospodara VućićaVOŽDOVAC36813.216.931,00da
7606VoždovacPčinjska 13VOŽDOVAC2236/17.590.710,00ne
7862VoždovacBraće Kovač 30VOŽDOVAC26823.766.665,53da
7895VoždovacRade Končara 6VOŽDOVAC195910.529.942,30da
3806VoždovacBose Milićević bbVOŽDOVAC657314.735.632,28da
3866VoždovacŽikice Jovanovića 8VOŽDOVAC4612/128.056.168,00da
4225VračarDubljanska 37VRAČAR2063/125.151.989,00da
4263VračarMaksima Gorkog 67 (Grahovska 20)VRAČAR3532/111.917.926,00da
5151VračarVojislava Ilića 24, lokal 3VRAČAR3071/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6022VoždovacBraće Jerkovića bbVOŽDOVAC30016/22.978.946,00da
6193VračarGospodara Vučića 41VRAČAR4273/123.191.173,00da
6587VoždovacBilećka 28VOŽDOVAC7077/124.967.450,00da
6767VoždovacVojvode Stepe 249,lokal 5VOŽDOVAC7126/30,00ne podleže obavezi plaćanja
7082VoždovacMilovana Marinkovića 32VOŽDOVAC469610.893.781,00da
7306VoždovacJoakima Rakovca 12VOŽDOVAC773012.396.574,00da
7317ZvezdaraMirijevski venac 35, stan 21 i 21aMIRIJEVO1360/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7401VoždovacDragice Končar 4VOŽDOVAC7300/1303.950,00ne
7603ZvezdaraRudi Čajevca bbMIRIJEVO36813.705.456,70da
7763VoždovacBogdana Popovića 3, stan 2VOŽDOVAC5049/81.340.494,49da
8043VoždovacTetovska 1VOŽDOVAC20170,00ne podleže obavezi plaćanja
3031VoždovacVojvode Stepe 219VOŽDOVAC6590/17.895.004,00ne
3479VračarPatrijarha Varnave 22VRAČAR19100,00ne podleže obavezi plaćanja
4507VračarMolerova 57VRAČAR134/212.295.388,00da
4734VračarVojislava Ilića 32, lokal 3VRAČAR4809345.698,00da
5090VračarNikolaja Hartviga 9VRAČAR2097/133.708.276,00da
5095VračarVojislava Ilića 10, lokal L8, X MZ Janko Lisjak, objekat B-XIII, lamela 5VRAČAR3110/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5569VračarSkerlićeva 6-prenamena stambenog prostora u komercijalniVRAČAR18397.328.752,00da
5622VračarGročanska 29VRAČAR315027.694.559,60da
6665VoždovacAdmirala Vukovića 58VOŽDOVAC436411.372.681,00da
6669VoždovacGrčića Milenka 48VOŽDOVAC1517/118.704.749,00da
7017VračarMaksima Gorkog 36VRAČAR363124.819.593,00da
7018VračarČerniševskog 5VRAČAR210722.998.426,00da
7110VračarGružanska 28VRAČAR2565/110.932.590,00da
7152VoždovacBorisavljevićeva 82 (Ranije Radoja Dakića)VOŽDOVAC44640,00ne podleže obavezi plaćanja
7305VoždovacJoakima RakovcaVOŽDOVAC772912.266.965,00da
7907VoždovacStevana Lilića 7VOŽDOVAC454610.170.871,40da
3892ZvezdaraKP 1610/10 KO MirijevoMIRIJEVO1610/100,00ne podleže obavezi plaćanja
3961VračarSinđelićeva 20VRAČAR778/110.392.934,00da
4307Sopotkp 691/2 KO SlatinaSLATINA591/228.179,00da
4535Sopotkp 1566/1 KO SopotSOPOT1566/175.594,00da
4629Sopotkp 4915/2 KO SopotSOPOT4915/252.071,00da
5036Sopotkp 486 KO SopotSOPOT4860,00ne podleže obavezi plaćanja
5148Sopotkp 532/12 KO SlatinaSLATINA532/1232.094,00da
5857Sopotkp 1628/14 KO SopotSOPOT1628/14192.923,00da
6240Sopotkp 1431/2 KO SopotSOPOT1431/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6388Sopotkp 2461 KO SopotSOPOT2461139.004,00da
6903VračarNovopazarska 27, stan 8VRAČAR14220,00ne podleže obavezi plaćanja
6928VračarSime Igumanova 25VRAČAR4300/115.674.496,00da
7088VračarVojislava Ilića 16, lokal 1, X MZ Janko Lisjak, blok VIII, objekat 2VRAČAR3120/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7292VračarSvetog Save 41aVRAČAR16801.753.399,00ne
7323VračarBrane Crnčevića 3VRAČAR1769/13.323.378,00ne
7496VračarŠumatovačka 159bVRAČAR3288/235.036.858,00da
7792VračarVojvode Hrvoja 7VRAČAR4253/125.430.478,00da
8011VračarSazonova 82VRAČAR332324.725.214,00da
1604Mladenovackp 838 KO Rajkovac, MladenovacRAJKOVAC838396.691,00da
3817Sopotkp 661/1 KO SlatinaSLATINA661/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4750Stari gradKraljice Natalije 35, stan 8STARI GRAD2976219.605,75da
5040Stari gradPalmotićeva 14B, stan 4STARI GRAD26590,00ne podleže obavezi plaćanja
5118Stari gradKarađorđeva 35STARI GRAD1963/158.651.748,66da
6049Stari gradVojvode Dobrnjca 7STARI GRAD123224.696.089,63da
6068Mladenovackp 155/9 KO MarkovacMARKOVAC155/993.931,00da
6107Stari gradKnez Mihailova 49STARI GRAD18431.608.325,00da
6136Stari gradBraće Jugovića 7, lokal 1STARI GRAD1733840.021,08da
6165Stari gradRajićeva 22STARI GRAD19185.481.412,21ne
6391Sopotkp 511 KO SopotSOPOT51154.903,00da
6628Sopotkp 276/2 KO SopotSOPOT276/259.446,00da
7288Sopotkp 622/2 KO SlatinaSLATINA622/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7414Sopotkp 2639/5 KO SopotSOPOT2639/5100.582,00da
7649Sopotkp 881/7 KO SopotSOPOT881/766.125,00da
7722Sopotkp 5702 KO SopotSOPOT570259.025,00ne
7933SopotDr. Danila Ojdanića Dače 12SOPOT1797/130,00ne podleže obavezi plaćanja
4168Stari gradGospodar Jevremova 29STARI GRAD8360,00ne podleže obavezi plaćanja
4557Stari gradVase Čarapića 14STARI GRAD1769592.573,54ne
4567Sopotkp 332 KO StojnikSTOJNIK3320,00ne podleže obavezi plaćanja
4580Lazarevackp 1610 KO BaroševacBAROŠEVAC161048.605,00da
4710Barajevokp 2412/2 KO VranićVRANIĆ2412/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4902Lazarevackp 1375/3 KO BaroševacBAROŠEVAC1375/3632.283,00da
5015Lazarevackp 444 KO ČibutkovicaČIBUTKOVICA4440,00ne podleže obavezi plaćanja
5096Sopotkp 1600 KO StojnikSTOJNIK160042.087,00da
5163Barajevokp 2351 KO VranićVRANIĆ23510,00ne podleže obavezi plaćanja
5173Lazarevackp 311/6 KO BurovoBUROVO311/6254.933,00da
5656Sopotkp 446/1 KO StojnikSTOJNIK446/149.687,00da
6484Sopotkp 4413 KO SopotSOPOT44130,00ne podleže obavezi plaćanja
6784Stari gradGospodar Jovanova 81, stan 2STARI GRAD1635/1198.319,96da
6808Sopotkp 5183/2 ko SopotSOPOT5183/246.321,00da
7344Sopotkp 5171 KO SopotSOPOT517170.653,00da
7395Sopotkp 1434 KO SopotSOPOT14340,00ne podleže obavezi plaćanja
7403Sopotkp 4995 KO SopotSOPOT499551.437,00da
7952Sopotkp 7019/4 KO SopotSOPOT7019/440.285,00da
4117Barajevokp 2866/10 KO VranićVRANIĆ2866/10166.991,00da
4489Barajevokp 2832/1 KO VranićVRANIĆ2832/1171.601,00ne
4858Stari gradHilandarska 14STARI GRAD243234.482.808,58da
5228VračarVele Nigrinove 12, stan 7VRAČAR24472.203.538,00da
5254VračarCerska 100VRAČAR329916.809.007,00da
5593VračarBulevar kralja Aleksandra 24VRAČAR4946844.188,00da
5624Stari gradKralja Petra 24STARI GRAD18242.128.272,27da
5688Stari gradZmaja od Noćaja 9, stan 13STARI GRAD7830,00ne podleže obavezi plaćanja
5888Barajevokp 1017 KO RožanciROŽANCI101743.876,00da
5896Stari gradTerazije 42, objekat 2STARI GRAD29023.184.327,64da
6218VračarBjelanovićevaVRAČAR4194/5524.120.966,00da
6425VračarMetohijska 44, lokal 2VRAČAR4788/190.136,00da
6447Vračarugao Cerske i JadranskeVRAČAR328530.848.706,00da
6595Barajevokp 294/3 KO VranićVRANIĆ294/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6759VračarSvetozara Gligorića 12VRAČAR375318.776.801,00da
6944Barajevodistributivna mreža na kp 156/14 KO Veliki Borak, 107/1 KO Šiljakovac,1659 KO Boždarevac i 385/6 KO BaćevacVELIKI BORAK156/140,00ne podleže obavezi plaćanja
7670VračarJadranska 6VRAČAR328622.387.822,00da
1623Mladenovackp 6610 KO Mladenovac varošMLADENOVAC VAROŠ6610320.172,00da
4848VračarInternacionalnih brigada 22, lokal L1 i L4VRAČAR404147.058,37da
5019VračarJužni bulevar 25VRAČAR435445.735.552,00da
5410ZemunCerska 20VRAČAR34967.915.112,00da
5958VračarSkerlićeva 16VRAČAR1844/2871.208,00da
6274VračarVele Negrinove 8VRAČAR52138.173.797,00da
6480Vračarugao Nebojšine i BraničevskeVRAČAR4096/1112.049.714,00da
7034VračarRiječka 2VRAČAR438182.173,00ne
7125VračarStojana Protića 47VRAČAR203113.373.104,00da
7387VračarDesanke Maksimović 6AVRAČAR5007/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7616VračarBorislava Pekića 5VRAČAR1555/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7668VračarMetohijska 2VRAČAR3122/133.692.549,00da
7706VračarMlade Bosne 32VRAČAR45344.425.858,00da
7834VračarMileševska 36, stan 25 i 25aVRAČAR11830,00ne podleže obavezi plaćanja
8041VračarNjegoševa 53, stan 16VRAČAR532484.221,00ne
8102VračarPožarevačka 30VRAČAR1121/213.644.784,00ne
8104VračarGročanska VRAČAR316030.787.780,38da
4514VračarNevesinjska 5VRAČAR150064.641.245,00da
4850VračarBraničevska 7VRAČAR3766/119.248.323,32da
4174VračarJužni bulevar 43VRAČAR36392.146.369,00da
4736VračarGročanska 13VRAČAR3158/133.146.230,00da
5205VračarJužni Bulevar 27VRAČAR435354.333.599,00da
5314VračarTodora od Stalaća 14VRAČAR2576/212.113.922,00da
5957VračarGospodara Vučića 75VRAČAR44854.835.834,60da
6043VračarSazonova 93VRAČAR321619.554.196,00da
6491VračarGročanska 19VRAČAR315530.943.273,00da
6515VračarSmiljanićeva 35-liftVRAČAR3100,00ne podleže obavezi plaćanja
6888Vračarugao Šumatovačke i BojanskeVRAČAR338039.090.689,00da
7085VračarSazonova 91VRAČAR321718.328.366,00da
7137Vračarugao Mihaila Gavrilovića i Južnog bulevaraVRAČAR521794.372.262,00da
7215VračarProte Mateje 45VRAČAR3590,00ne podleže obavezi plaćanja
7511VračarDubljanska 20-nadziđivanjeVRAČAR37746.810.524,00da
7630VračarSazonova bbVRAČAR3208/626.590.739,00da
3861VračarProte Mateje 19VRAČAR39624.642.943,00da
3867VoždovacBraće Kovač 26VOŽDOVAC26840,00ne podleže obavezi plaćanja
4536VračarVojislava Ilića 26 lokal br. 4VRAČAR30720,00ne podleže obavezi plaćanja
4023Stari gradMilorada GavrilovićaSTARI GRAD39914.035.394,35da
4071VračarVojvode Hrvoja 33VRAČAR4227/117.457.031,17da
4240VračarBraničevska 12aVRAČAR40120,00ne podleže obavezi plaćanja
4330VračarSime Igumanova 5VRAČAR4380/119.046.600,00da
4376Vračarugao Vardarske i MarulićeveVRAČAR3442/215.432.815,00da
4569VračarNjegoševa 28aVRAČAR416985.089,00ne
5636VračarMlade Bosne 2VRAČAR44670,00ne podleže obavezi plaćanja
5850VračarGospodara Vučića 29VRAČAR4240/116.651.476,00da
5987Stari gradVlajkovićeva 17STARI GRAD2733/4530.300,40da
5996VračarĐerdapska 9VRAČAR327623.759.983,16da
6015VračarCerska 34VRAČAR341215.949.920,88da
6100VračarVojvode Hrvoja 14VRAČAR4219/116.525.171,00da
7331VračarCerska 64, stan 19 i 19aVRAČAR3427/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7833VračarVojvode Hrvoja 17VRAČAR4248/121.617.026,00da
7880VračarRudnička 10VRAČAR4136/122.052.864,00ne
3810Stari gradGospodar Jovanova 55STARI GRAD8983.793.966,00da
3952VračarCerska 107VRAČAR327223.241.571,00da
4273Stari gradBraće Jugovića 8, stan 4STARI GRAD1771/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4301Stari gradKondina 22STARI GRAD240412.663.714,03da
4846VračarKralja Milutina 35, lokal desno od ulazaVRAČAR5192460.448,00da
5074Stari gradPariska 14STARI GRAD19130,00ne podleže obavezi plaćanja
5082VračarSime Igumanova 17VRAČAR4304/113.992.989,00da
5364VračarResavska 31VRAČAR50800,00ne podleže obavezi plaćanja
5524VračarUgao Vojvode Hrvoja i Mihaila GavrilovićaVRAČAR521575.534.095,00da
5693VračarMolerova 27VRAČAR5491.990.647,00da
6649Stari gradugao Kapetan Mišine i Milorada GavrilovićaSTARI GRAD39530.749.148,00da
6660Stari gradMilorada Gavrilovića 3STARI GRAD303527.424.226,00da
6765VračarĐorđa Vajferta 42VRAČAR43413.045.719,00da
7138VračarGospodara VučićaVRAČAR4194/4548.092.035,58da
7163Stari gradGundulićev venac 18, stan 14STARI GRAD1326/222.272,00da
7272VračarResavska 25VRAČAR5076108.559.397,00da
8038Vračarugao Maksima Gorkog i Gospodara VučićaVRAČAR4259/135.528.249,00da
3828Stari gradCara Uroša 57STARI GRAD25082.066.222,65da
3888Stari gradSkadarska 7STARI GRAD2291234.032,37da
4101Stari gradDunavski kej 20, lokal L2STARI GRAD5/150,00ne podleže obavezi plaćanja
4271Stari gradGundulićev venac 55a, stan 31STARI GRAD10271.012.446,84da
5219Stari gradStrahinjića Bana 43STARI GRAD8580,00ne podleže obavezi plaćanja
5222Stari gradCara Uroša 67-69STARI GRAD94/1125.714.876,10da
5377Stari gradKosovska 31STARI GRAD2733/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6028Stari gradBraće Jugovića 11, stan 8 i 8aSTARI GRAD17440,00ne podleže obavezi plaćanja
6320Savski venacSime Lozanića 4SAVSKI VENAC20610/526.081.983,19da
6376Lazarevackp 2393/1 KO PetkaPETKA2393/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6400Savski venacSime Lozanića bbSAVSKI VENAC20610/427.379.684,00da
6403VoždovacBelimarkovićeva 22VOŽDOVAC1560/16.476.391,00da
6578Stari gradPalmotićeva 7, stan 13STARI GRAD2750442.716,39da
6887VoždovacKruševačka 20-22VOŽDOVAC1774/139.847.176,00da
7191Stari gradDobračina 22STARI GRAD1699/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7263Stari gradVuka Karadžića 14STARI GRAD18760,00ne podleže obavezi plaćanja
7711Stari gradObililćev venac 10STARI GRAD21910,00ne podleže obavezi plaćanja
3526Stari gradKolarčeva 1STARI GRAD27952.456.973,48da
3775Stari gradkp 2422 KO Stari gradSTARI GRAD24220,00ne podleže obavezi plaćanja
3589Stari gradČika Ljubina 9STARI GRAD22600,00ne podleže obavezi plaćanja
3862Surčinkp 2774 KO DobanovciDOBANOVCI27740,00ne podleže obavezi plaćanja
3877Stari gradCara Lazara 15STARI GRAD18770,00ne podleže obavezi plaćanja
4300Stari gradPop Lukina 4, stan 18STARI GRAD20451.108.633,81ne
4373Stari gradSimina 27STARI GRAD17030,00ne podleže obavezi plaćanja
4554Stari gradObilićev venac 15STARI GRAD2241/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4955Sopotkp 3298 KO SopotSOPOT329862.565,00ne
5292Stari gradkp 64/17 KO Stari gradSTARI GRAD64/170,00ne podleže obavezi plaćanja
5498Stari gradSolunska 13STARI GRAD113/129.133.188,83da
5742Stari gradČika Ljubina 8STARI GRAD17940,00ne podleže obavezi plaćanja
5834Stari gradDositejeva 55, stan 8STARI GRAD1010/110.353,48da
5893Stari gradSolunska 4, objekat 2STARI GRAD1681.100.499,59da
6016Stari gradKapetan Mišina 31STARI GRAD4281.099.742,00ne
6374Stari gradKnez Miletina 37STARI GRAD128415.327.117,45da
6592Stari gradVanizelisova 29-1. fazaSTARI GRAD1158/2206.788.299,54da
3498Stari gradCara Dušana 82a, stan 7STARI GRAD963/15.877,93da
3507Stari gradCarigradskaSTARI GRAD134419.934.662,87da
3896Zvezdarakp 1610/14 KO MirijevoMIRIJEVO1610/140,00ne podleže obavezi plaćanja
5154Stari gradPariska 16STARI GRAD19070,00ne podleže obavezi plaćanja
5403Stari gradKnez Mihailova 22STARI GRAD22590,00ne podleže obavezi plaćanja
5685Stari gradStrahinjića Bana 68/1STARI GRAD16381.157.064,97da
5993Stari gradugao ulica cara Uroša i cara DušanaSTARI GRAD50252.937.111,17da
6208Stari gradGospodar Jevremova 59STARI GRAD1677/3707.067,20da
6273Stari gradKnićaninova 5STARI GRAD37636.665.290,15da
6536Stari gradStudentski trg 6STARI GRAD1785854.856,68da
6719Stari gradDragoslava Jovanovića 9b, stan 13STARI GRAD288187.056,94da
7106Stari gradĐure Jakšića 3STARI GRAD2216/210.400.842,17ne
7184Stari gradGospodar Jevremova 19STARI GRAD6430,00ne podleže obavezi plaćanja
7753Mladenovackp 15/1 KO PružatovacPRUŽATOVAC15/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7798Stari gradCarigradska 18STARI GRAD124217.788.808,25da
7903VračarGročanska 5VRAČAR521836.072.957,09da
8058Mladenovackp 749/3 KO MarkovacMARKOVAC749/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3523Lazarevackp 117/13 KO VrbovnoVRBOVNO117/1337.507,00da
3729Lazarevackp 365/24 KO LukavicaLUKAVICA365/24659.558,50da
4151SurčinMaršala Tita, Hala 5DOBANOVCI610520.607.379,92da
4504Lazarevackp 52/36 KO LukavicaLUKAVICA52/36683.989,00ne
4622Lazarevackp 407/17 KO Lukavica-potporni zid i ogradaLUKAVICA407/170,00ne podleže obavezi plaćanja
5026Lazarevackp 349 KO LukavicaLUKAVICA349240.979,00ne
5344Surčinkp 2191/3 KO DobanovciDOBANOVCI2191/31.012.923,95da
5476Surčinkp 2412 KO DobanovciDOBANOVCI2412715.618,77da
5557SurčinŽarka Jelića bbDOBANOVCI2787/3858.881,62da
5848Surčinkp 2722 KO DobanovciDOBANOVCI27220,00ne podleže obavezi plaćanja
6064Lazarevackp 1033/9 KO VrbovnoVRBOVNO1033/955.796,00da
6521Surčinkp 405 KO DobanovciDOBANOVCI405322.909,00ne
6690Lazarevackp 66/4 KO LukavicaLUKAVICA66/40,00ne podleže obavezi plaćanja
7307Lazarevackp 281/5 KO LukavicaLUKAVICA281/5798.590,00ne
7369Surčinkp 945 KO DobanovciDOBANOVCI9451.044.729,00ne
7581Lazarevackp 1133/1 KO VrbovnoVRBOVNO1133/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7983Lazarevackp 407/3 KO LukavicaLUKAVICA407/3461.534,00da
8046Surčinkp 738/2 KO DobanovciDOBANOVCI738/2235.188,00da
4048Surčinkp 847 KO DobanovciDOBANOVCI8470,00ne podleže obavezi plaćanja
4141Surčinkp 2590 KO DobanovciDOBANOVCI25900,00ne podleže obavezi plaćanja
5011Sopotkp 330/5 KO BabeBABE330/557.084,00da
5022Sopotkp 1941/1 KO DučinaDUČINA1941/111.422,00da
5332Sopotkp 1284/1 KO BabeBABE1284/14.822,00da
5453Sopotkp 204/26 KO BabeBABE204/26931,00da
5492Sopotkp 204/23 KO BabeBABE204/233.251,00da
5551Surčinkp 5382/1, 5382/2 i 5382/3 kO DobanovciDOBANOVCI5382/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5564Sopotkp 1369/1 KO DučinaDUČINA1369/14.175,00ne
5879Sopotkp 204/19 KO BabeBABE204/1963.140,00da
5903Surčinkp 1656/1 KO DobanovciDOBANOVCI1656/13.082.547,00da
6769Sopotkp 206/9 KO BabeBABE206/90,00ne podleže obavezi plaćanja
7058Surčinkp 5442 KO DobanovciDOBANOVCI5442533.763,00da
7251Sopotkp 588/1 KO BabeBABE588/160.490,62da
7330Surčinkp 5393/1 KO DobanovciDOBANOVCI5393/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7512Surčinkp 3022 KO DobanovciDOBANOVCI30223.194.533,00da
7621Surčinkp 2070 ko DobanovciDOBANOVCI20700,00ne podleže obavezi plaćanja
7888Surčinkp 6126 KO DobanovciDOBANOVCI61260,00ne podleže obavezi plaćanja
4799Surčinkp 253 KO DobanovciDOBANOVCI2530,00ne podleže obavezi plaćanja
4823Sopotkp 206/10 KO BabeBABE206/1042.798,00da
5732Sopotkp 1222 KO ĐurinciĐURINCI12220,00ne podleže obavezi plaćanja
5780Sopotkp 2697/1 KO Mala IvančaMALA IVANČA2697/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5801Sopotkp 1259/4 KO ĐurinciĐURINCI1259/413.653,00da
5802Sopotkp 1765/2 KO Mali PožarevacMALI POŽAREVAC1765/251.575,00da
5821Sopotkp 236/8 KO GuberevacGUBEREVAC236/80,00ne podleže obavezi plaćanja
5947Sopotkp 46/2 KO DrlupaDRLUPA46/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6248Sopotkp 1115 KO DučinaDUČINA11150,00ne podleže obavezi plaćanja
6326Sopotkp 1058/2 KO Mala IvančaMALA IVANČA1058/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6607Sopotkp 133 KO BabeBABE1330,00ne podleže obavezi plaćanja
6611Sopotkp 747 KO DrlupaDRLUPA7470,00ne podleže obavezi plaćanja
6838Sopotkp 674/1 KO DučinaDUČINA674/174.563,00da
6989Sopotkp 881/4 KO DučinaDUČINA881/40,00ne podleže obavezi plaćanja
7056ČukaricaLetnička 32SREMČICA33290,00ne
7304Sopotkp 1084/1 KO ĐurinciĐURINCI1084/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7779Sopotkp 860 KO ĐurinciĐURINCI86097.235,00da
8098Sopotkp 796/1 KO DučinaDUČINA796/1152.572,00da
4883Sopotkp 982/21 KO Mala IvančaMALA IVANČA982/2123.491,50da
5586Sopotkp 787/2 KO Mala IvančaMALA IVANČA787/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5825Sopotkp 2402 KO NemenikućeNEMENIKUĆE2402146.975,00da
5898Sopotkp 1615 KO Mali PožarevacMALI POŽAREVAC1615200.214,00da
6026Sopotkp 1708 KO NemenikućeNEMENIKUĆE1708143.359,86da
6065Sopotkp 1640/1 KO Mala IvančaMALA IVANČA1640/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6077Sopotkp 1421 KO Mali PožarevacMALI POŽAREVAC14210,00ne podleže obavezi plaćanja
6369Sopotkp 936/6 KO Mala IvančaMALA IVANČA936/625.548,00da
6430Sopotkp 1012/6 KO Mala IvančaMALA IVANČA1012/60,00ne podleže obavezi plaćanja
7186Sopotkp 2664, 2665, 2668 i 2666 sve Mali PožarevacMALI POŽAREVAC26640,00ne podleže obavezi plaćanja
7402Sopotkp 1319/3 KO Mala IvančaMALA IVANČA1319/3103.952,00da
7527Sopotkp 2880 KO Mala IvančaMALA IVANČA28800,00ne podleže obavezi plaćanja
7723Sopotkp 326 KO Mala IvančaMALA IVANČA3260,00ne podleže obavezi plaćanja
7768Sopotkp 11/7 KO Mala IvančaMALA IVANČA11/760.846,00da
7849Sopotkp 1685 KO Mali PožarevacMALI POŽAREVAC168535.996,00da
8047Sopotkp 1022/3 KO Mala IvančaMALA IVANČA1022/327.069,00da
8083Sopotkp 979/27 KO Mala IvančaMALA IVANČA979/270,00ne podleže obavezi plaćanja
8095Sopotkp 1670 Mali PožarevacMALI POŽAREVAC16700,00ne podleže obavezi plaćanja
5197Sopotkp 4906/33 KO NemenikućeNEMENIKUĆE4906/3364.282,00da
5663Sopotkp 2196/1 KO NemenikućeNEMENIKUĆE2196/198.720,00da
4327Barajevokp 53 KO GuncatiGUNCATI530,00ne podleže obavezi plaćanja
5459Sopotkp 556/51 KO NemenikućeNEMENIKUĆE556/510,00ne podleže obavezi plaćanja
5812Barajevokp 779/2 KO GuncatiGUNCATI779/2281.020,00ne
6091Sopotkp 5637/2 KO Mali PožarevacMALI POŽAREVAC5637/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6288Sopotkp 4934/27 KO NemenikućeNEMENIKUĆE4934/270,00ne podleže obavezi plaćanja
6351Sopotkp 2053/1 KO NemenikućeNEMENIKUĆE2053/1119.143,00da
6620Sopotkp 1304 KO Mali PožarevacMALI POŽAREVAC1304102.479,00da
6704Sopotkp 4811 KO Mali PožarevacMALI POŽAREVAC48110,00ne podleže obavezi plaćanja
6706Sopotkp 1938/1 KO Mali PožarevacMALI POŽAREVAC1938/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6853Sopotkp 2197 KO NemenikućeNEMENIKUĆE2197103.604,00da
6915SopotŠindra bbMALI POŽAREVAC5462/157.407,00da
6916SopotVite Grujića bbMALI POŽAREVAC300180.618,00da
7436Sopotkp 6385/2 KO Mali PožarevacMALI POŽAREVAC6385/2528.868,00da
7600Sopotkp 2404 KO NemenikućeNEMENIKUĆE240414.948,00da
7710Sopotkp 1321/2 KO NemenikućeNEMENIKUĆE1321/2117.107,00da
8050Sopotkp 624/2 KO NemenikućeNEMENIKUĆE624/282.061,00da
3931Barajevokp 291/2 KO LisovićLISOVIĆ291/2181.164,00da
4279Barajevokp 1413/3 KO GuncatiGUNCATI1413/3365.294,16da
3970Barajevokp 820/8 KO LisovićLISOVIĆ820/856.873,23da
4107Barajevokp 635/2 KO LisovićLISOVIĆ635/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5333Sopotkp 5185/3 KO NemenikućeNEMENIKUĆE5185/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5829Sopotkp 547/8 KO NemenikućeNEMENIKUĆE547/864.094,00da
5831Mladenovackp 2967/1 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE2967/1374.217,00da
6020Sopotkp 8/46 KO ParcaniPARCANI8/4646.109,00da
6045Barajevokp 3281 KO GuncatiGUNCATI32810,00ne podleže obavezi plaćanja
6753Barajevokp 806/9 KO GuncatiGUNCATI806/9338.001,00da
6861Sopotkp 2992/6 KO NemenikućeNEMENIKUĆE2992/60,00ne podleže obavezi plaćanja
7396Sopotkp 149 KO ParcaniPARCANI14927.754,00da
7674Barajevokp 2669/1 KO GuncatiGUNCATI2669/1157.750,00da
7751Barajevokp 784/4 KO GuncatiGUNCATI784/40,00ne podleže obavezi plaćanja
7794Barajevokp 709/7 KO GuncatiGUNCATI709/7231.893,00ne
7945Barajevokp 1767/1 KO BoždarevacBOŽDAREVAC1767/1143.601,55da
8059Sopotkp 395 KO NemenikućeNEMENIKUĆE39568.292,00da
3879Barajevokp 1293/1 KO LisovićLISOVIĆ1293/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3933Barajevokp 1579 KO GuncatiGUNCATI1579204.281,00da
4819Sopotkp 1088/2 KO ParcaniPARCANI1088/294.337,00da
5223Sopotkp 1287/7 KO NemenikućeNEMENIKUĆE1287/763.293,00ne
5289SopotKP 3244/1 KO NemenikućeNEMENIKUĆE3244/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5347Sopotkp 5149/5 KO NemenikućeNEMENIKUĆE5149/5153.229,00da
6041Barajevokp 828/2 KO LisovićLISOVIĆ828/242.888,00da
6233Barajevokp 248 KO LisovićLISOVIĆ2480,00ne podleže obavezi plaćanja
6285Barajevokp 1378/3 KO LisovićLISOVIĆ1378/344.073,00da
6325Sopotkp 92/1 KO ParcaniPARCANI92/199.154,00da
6836Barajevokp 2844/15 ko GuncatiGUNCATI2844/15103.692,71da
7049Sopotkp 84/22 KO ParcaniPARCANI84/2264.500,73da
7390Mladenovackp 4730 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE47300,00ne podleže obavezi plaćanja
7437Sopotkp 5145/4 KO NemenikućeNEMENIKUĆE5145/442.448,00da
7688Mladenovackp 4472 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE4472227.015,00da
7843Barajevokp 3415/4 KO GuncatiGUNCATI3415/40,00ne podleže obavezi plaćanja
8026Barajevokp 1572/1 KO GuncatiGUNCATI1572/1599.529,00da
8027Barajevokp 1185/1 KO GuncatiGUNCATI1185/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4211Sopotkp 4973/15 KO NemenikućeNEMENIKUĆE4973/1593.300,00da
4482Sopotkp 1499/1 KO NemenikućeNEMENIKUĆE1499/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4488SopotMilorada Miće Markovića 26aPOPOVIĆ3253/277.036,00da
5193Sopotkp 1191/5 KO PopovićPOPOVIĆ1191/50,00ne podleže obavezi plaćanja
5305Sopotkp 1474/1 KO ParcaniPARCANI1474/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5339Sopotkp 1026/25 KO ParcaniPARCANI1026/250,00ne podleže obavezi plaćanja
5372Sopotkp 308/8 KO PopovićPOPOVIĆ308/80,00ne podleže obavezi plaćanja
5960Sopotkp 2351/4 KO ParcaniPARCANI2351/40,00ne podleže obavezi plaćanja
6359Sopotkp 8/24 KO ParcaniPARCANI8/2466.534,00da
6532Sopotkp 435/8 KO ParcaniPARCANI435/80,00ne podleže obavezi plaćanja
6638Sopotkp 4967/2 i 4967/1 KO NemenikućeNEMENIKUĆE4967/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7426Sopotkp 1402/2 KO NemenikućeNEMENIKUĆE1402/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7566Sopotkp 2409/2 KO PopovićPOPOVIĆ2409/242.186,00da
7586Sopotkp 4464 KO NemenikućeNEMENIKUĆE44648.889,00ne
7660Sopotkp 103/2 KO ParcaniPARCANI103/287.879,00da
7839Sopotkp 1639/1 KO NemenikućeNEMENIKUĆE1639/130.016,00da
7940Sopotkp 618/5 KO NemenikućeNEMENIKUĆE618/5120.119,69da
8049Sopotkp 618/1 KO NemenikućeNEMENIKUĆE618/182.061,00da
3963Sopotkp 1120 KO RogačaROGAČA11200,00ne podleže obavezi plaćanja
3968Sopotkp 2706/6 KO ParcaniPARCANI2706/6116.385,00da
4226Sopotkp 1671/4 KO PopovićPOPOVIĆ1671/446.449,00da
5024Sopotkp 1194/6 KO PopovićPOPOVIĆ1194/60,00ne podleže obavezi plaćanja
5139Sopotkp 1582/1 KO PopovićPOPOVIĆ1582/191.627,00da
5500Sopotkp 2529/9 KO PopovićPOPOVIĆ2529/910.085,00da
5534Sopotkp 1745 KO RogačaROGAČA1745216.145,00da
5781Sopotkp 945/4 KO PopovićPOPOVIĆ945/44.888,00ne
5804Sopotkp 47/1 KO RogačaROGAČA47/130.604,00da
6021Sopotkp 327/5 KO PopovićPOPOVIĆ327/542.666,00da
6334Sopotkp 2533/2 KO ParcaniPARCANI2533/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6543Sopotkp 770/7 KO ParcaniPARCANI770/741.498,00da
6551Sopotkp 770/2 KO ParcaniPARCANI770/241.498,00da
6852Sopotkp 1474/4 KO ParcaniPARCANI1474/4353.859,00da
6873Sopotkp 2710/18 KO ParcaniPARCANI2710/187.311,00da
7525Sopotkp 1024/2 KO ParcaniPARCANI1024/2162.625,00da
7951Sopotkp 72/2 KO ParcaniPARCANI72/240.404,00da
7979Sopotkp 110/6 KO ParcaniPARCANI110/627.346,00da
3192Sopotkp 1345/5 KO PopovićPOPOVIĆ1345/519.687,00da
3939Sopotkp 1175/4 KO PopovićPOPOVIĆ1175/479.795,00da
4318Sopotkp 1799/1 KO SopotSOPOT1799/1430.041,00da
4480Sopotkp 1985 KO SopotSOPOT1985107.554,00da
4593Sopotkp 1202/5 KO SopotSOPOT1202/5173.264,00da
4611Sopotkp 1762 KO StojnikSTOJNIK1762111.450,00da
4636Sopotkp 786 KO SopotSOPOT786126.277,00da
5043Sopotkp 4951 KO SopotSOPOT495117.785,00ne
5140Sopotkp 2389/1 KO SopotSOPOT2389/135.288,00da
5823Sopotkp 2485 KO SopotSOPOT248582.707,00da
6131Sopotkp 483 KO SopotSOPOT48357.622,00da
6189Sopotkp 3151/1 KO PopovićPOPOVIĆ3151/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6212Sopotkp 3024/5 KO PopovićPOPOVIĆ3024/50,00ne podleže obavezi plaćanja
6367Sopotkp 177/6 KO RogačaROGAČA177/65.247,00da
6418Sopotkp 1077 KO RogačaROGAČA10770,00ne podleže obavezi plaćanja
6911Sopotkp 160/3 KO RogačaROGAČA160/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6977Sopotkp 99/2 KO RogačaROGAČA99/20,00ne podleže obavezi plaćanja
8061Sopotkp 284/2 KO Popović POPOVIĆ284/222.351,00da
3475Sopotkp 3176-6 ko SopotSOPOT3176/662.882,00da
3981Sopotkp 3128 KO SopotSOPOT312825.332,00da
5202Sopotkp 18/5 KO StojnikSTOJNIK18/56.178,00da
5230Sopotkp 4237 KO SopotSOPOT423766.931,00da
5304Sopotkp 3511 KO SopotSOPOT351133.200,00da
5837Sopotkp 4254 KO SopotSOPOT42540,00ne podleže obavezi plaćanja
5838Sopotkp 2471/2 KO StojnikSTOJNIK2471/277.440,00da
5861Lazarevackp 2211 KO BrajkovacBRAJKOVAC221124.242,00da
5946Sopotkp 7017 KO SopotSOPOT701755.337,00ne
5954Sopotkp 1202/28 KO SopotSOPOT1202/280,00ne podleže obavezi plaćanja
6298Sopotkp 1655/5 KO SopotSOPOT1655/50,00ne podleže obavezi plaćanja
6406Sopotkp 1276/4 KO SopotSOPOT1276/485.026,00da
6477Sopotkp 5799/2 KO SopotSOPOT5799/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7322Sopotkp 1074/4 KO SopotSOPOT1074/4113.234,00da
7422Sopotkp 2624/4 KO SopotSOPOT2624/4159.355,00da
7565Sopotkp 2488 KO SopotSOPOT248859.346,00da
7762Sopotkp 1633 KO SopotSOPOT163384.391,00da
7921Sopotkp 732 KO SopotSOPOT73271.238,00da
4283Sopotkp 6242/1 KO SopotSOPOT6242/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5001Sopotkp 7349/4 KO SopotSOPOT7349/40,00ne podleže obavezi plaćanja
4002Barajevokp 693/1 KO BaćevacBAĆEVAC693/1160.359,00da
4018Barajevokp 1354/5 KO BaćevacBAĆEVAC1354/5214.371,00da
4260Lazarevackp 1260/1 KO DrenDREN1260/1518.804,00da
4433Lazarevackp 1427/11 KO DrenDREN1427/11921.159,13da
4727Lazarevackp 1488/13 DrenDREN1488/130,00ne podleže obavezi plaćanja
4820Lazarevackp 2186 KO ČibutkovicaČIBUTKOVICA21860,00ne podleže obavezi plaćanja
5020Lazarevackp 2828/2 KO ČibutkovicaČIBUTKOVICA2828/259.444,00ne
5338Lazarevackp 1490/14 KO DrenDREN1490/14627.746,00da
6262Lazarevackp 1374/5 KO BrajkovacBRAJKOVAC1374/585.075,00da
6839Sopotkp 1844/5 KO StojnikSTOJNIK1844/535.746,00ne
7780Sopotkp 2091 KO StojnikSTOJNIK209142.448,00da
7787Sopotkp 43/8 KO StojnikSTOJNIK43/869.896,00da
7884Lazarevackp 1482 KO ČibutkovicaČIBUTKOVICA148249.795,00da
7954Sopotkp 520/3 KO StojnikSTOJNIK520/388.871,00da
7984Lazarevackp 297 KO BurovoBUROVO297535.680,00da
3891Zvezdarakp 1610/11 KO MirijevoMIRIJEVO1610/110,00ne podleže obavezi plaćanja
3893Zvezdarakp 1610/12 KO MirijevoMIRIJEVO1610/120,00ne podleže obavezi plaćanja
3781Barajevokp 5393/3 KO BarajevoBARAJEVO5393/30,00ne podleže obavezi plaćanja
4003Barajevokp 9/16 KO BarajevoBARAJEVO9/1660.904,28da
4184Barajevokp 14/39 KO BarajevoBARAJEVO14/390,00ne podleže obavezi plaćanja
4309Barajevokp 497/6 KO BarajevoBARAJEVO497/6233.940,00da
4679Barajevokp 167/8 KO BarajevoBARAJEVO167/80,00ne podleže obavezi plaćanja
5109Barajevokp 6203 KO BarajevoBARAJEVO62030,00ne podleže obavezi plaćanja
5112Barajevokp 21/5 KO BarajevoBARAJEVO21/5543.366,00ne
5413Barajevokp 1/7 KO BarajevoBARAJEVO1/70,00ne podleže obavezi plaćanja
5415Lazarevackp 2414 KO DrenDREN2414460.146,00ne
5704Barajevokp 199/12 KO BarajevoBARAJEVO199/120,00ne podleže obavezi plaćanja
5786Lazarevackp 1462/1 KO DrenDREN1462/11.206.612,75da
6315Barajevokp 264/1 KO BaćevacBAĆEVAC264/1265.780,00da
6816Lazarevackp 1447/2 ko DrenDREN1447/2443.349,00da
6842Lazarevackp 2426 i 2427 KO DrenDREN2426421.033,00da
7239Lazarevackp 1914 KO DrenDREN1914528.426,00da
8001Lazarevackp 1939 KO DrenDREN1939151.462,00da
3334Barajevokp 7/9 KO BarajevoBARAJEVO7/9129.501,00da
3335Barajevokp 14/3 KO BarajevoBARAJEVO14/3105.829,00da
3819Mladenovackp 1262/1 KO RabrovacRABROVAC1262/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4118Lazarevackp 1756/2 KO Stepojevac-pomoćni objekatSTEPOJEVAC1756/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4215Lazarevackp 341/10 KO StepojevacSTEPOJEVAC341/10348.724,00da
4227Lazarevackp 1670/1 KO StepojevacSTEPOJEVAC1670/1154.597,28da
4228Mladenovackp 2750/1 KO RajkovacRAJKOVAC2750/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4325Lazarevackp 889/2 KO StubicaSTUBICA889/2167.426,00da
4765Lazarevackp 1677/1 KO StepojevacSTEPOJEVAC1677/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5730Barajevokp 466/23 KO BarajevoBARAJEVO466/23111.985,00da
5744Barajevokp 100/21 KO BarajevoBARAJEVO100/21102.282,00da
5908Mladenovackp 2455/2 KO RajkovacRAJKOVAC2455/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6066Barajevokp 11/23 KO BarajevoBARAJEVO11/230,00ne
6118Barajevokp 2958/4 KO BarajevoBARAJEVO2958/4424.594,00da
7100Barajevokp 17/5 KO BarajevoBARAJEVO17/5156.257,00ne
7308Barajevokp 5150/51 KO BarajevoBARAJEVO5150/51281.154,00da
7372Barajevokp 2954/13 KO BarajevoBARAJEVO2954/13353.759,06da
3399Lazarevackp 459 KO SokolovoSOKOLOVO45924.990,00da
3745Lazarevackp 472/4 KO RudovciRUDOVCI472/7121.524,00da
3988ČukaricaŠumske ekonomije 7eSREMČICA33530,00ne podleže obavezi plaćanja
4472ČukaricaMakarija Sokolovića bbSREMČICA66281.686.325,59da
4780Čukaricakp 2431/4 KO SremčicaSREMČICA2431/40,00ne podleže obavezi plaćanja
4809ČukaricaPorodice Jovanović 8SREMČICA65730,00ne podleže obavezi plaćanja
4987Čukaricakp 5357 KO SremčicaSREMČICA53570,00ne podleže obavezi plaćanja
4992ČukaricaVeštih pletilja 33SREMČICA36010,00ne podleže obavezi plaćanja
5439Lazarevackp 2415/3, 1140/6 i 1142/2 sve KO VreociVREOCI2415/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5535ČukaricaVeštih pletilja 16SREMČICA3741/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5983Lazarevackp 1047/3 KO DrenDREN1047/3821.560,83ne
6465Lazarevackp 313/5 KO StubicaSTUBICA313/5389.898,00da
6631ČukaricaBlagoja Parovića 6, stan 1ČUKARICA13160/10,00ne
6639Čukaricakp 6228/4 KO SremčicaSREMČICA6228/40,00ne podleže obavezi plaćanja
7432Mladenovackp 1314/1 KO RabrovacRABROVAC1314/150.779,00da
7725Mladenovackp 936/1 KO RabrovacRABROVAC936/125.976,00da
8090Barajevokp 3861/3 KO BarajevoBARAJEVO3861/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3690ČukaricaJeličićeva 11SREMČICA40860,00ne podleže obavezi plaćanja
3978Čukaricakp 3150 KO SremčicaSREMČICA31500,00ne podleže obavezi plaćanja
4665ČukaricaBobovačka 7SREMČICA6079/1889.830,78da
4822ČukaricaPetra Jokića 10SREMČICA46250,00ne podleže obavezi plaćanja
5286Čukaricakp 5540 KO SremčicaSREMČICA55400,00ne podleže obavezi plaćanja
5337Čukaricakp 3060 KO SremčicaSREMČICA30600,00ne podleže obavezi plaćanja
5358Čukaricakp 4114/3 KO SremčicaSREMČICA4114/3726.357,67da
5501ČukaricaLukićeva 13SREMČICA3880/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5669ČukaricaSlaviše Stevanovića 2SREMČICA4519/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6211ČukaricaDvoržakova 74SREMČICA2915418.654,00da
6874Čukaricakp 4710/2 KO SremčicaSREMČICA4710/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6877Čukaricakp 3285 KO SremčicaSREMČICA32850,00ne podleže obavezi plaćanja
7023Čukaricakp 6412/5 KO SremčicaSREMČICA6412/5339.309,00da
7193ČukaricaObrenovački drum bb, kp 30121 (spajanjem 12707/2, 12707/46, 11600/44, 11600/45, 11600/47 i 11600/48) sve KO ČukaricaČUKARICA301210,00ne podleže obavezi plaćanja
7654ČukaricaBobovačka 21SREMČICA60720,00ne podleže obavezi plaćanja
7665ČukaricaGnjionska 34SREMČICA46860,00ne podleže obavezi plaćanja
7827ČukaricaDoljanska 5 deo prilaz 1 br. 9SREMČICA55660,00ne podleže obavezi plaćanja
3639ČukaricaTakovskog grofa 12SREMČICA3313/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3957ČukaricaGorička 88ASREMČICA29400,00ne podleže obavezi plaćanja
4078ČukaricaBlagoja Parovića 28ČUKARICA13158/31.296.376,00da
4656Čukaricakp 10313 KO ČukaricaČUKARICA103130,00ne podleže obavezi plaćanja
4708ČukaricaŽarka Vukovića PucaraČUKARICA13276/25.206.973,00da
5155Čukaricakp 11764/1 KO ČukaricaČUKARICA11764/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5187ČukaricaKijevska 4, stan 31ČUKARICA13042/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5330ČukaricaBogoljuba Čukića 33ČUKARICA12980/497.131.117,65da
5452ČukaricaBlagoja Parovića 23a, stan 9ČUKARICA13325/13654.844,30da
5481ČukaricaNikolaja Gogolja bbČUKARICA13045/2112.295.620,67da
5705ČukaricaMladena Mitrića 2, stan 28ČUKARICA12769/290,00ne podleže obavezi plaćanja
5809ČukaricaBlagoja Parovića 36AČUKARICA13325/4631.713,07da
6569ČukaricaVase Stajića 9ČUKARICA1025611.902.882,48da
6870ČukaricaPraška 10ČUKARICA13252/1315.511.596,52da
7552Čukaricakp 2913/3 KO ČukaricaČUKARICA2913/31.115.722,24da
7928Čukaricakp 10041/175 KO ČukaricaČUKARICA10041/1750,00ne podleže obavezi plaćanja
3723Čukaricaugao ulica Makiške i VodovodskeČUKARICA3008212.661.936,29da
3953ČukaricaIvice Devčića 20/2ČUKARICA13059/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4598ČukaricaSpasenovićeva 22ČUKARICA300833.750.604,07da
4667ČukaricaZmajevačka 60ČUKARICA282/3647.313,47da
4713ZvezdaraMirijevski venac 25bMIRIJEVO2022/100,00ne podleže obavezi plaćanja
4781ČukaricaMihajla Valtrovića 3ČUKARICA1059/110.602.153,01da
5322ČukaricaRiste Marjanovića bbČUKARICA3011043.149.707,37da
5468Čukaricakp 380/1 KO ČukaricaČUKARICA380/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5489ČukaricaVinodolska 12ČUKARICA300857.754.040,86da
5630ČukaricaMarine VeličkovićČUKARICA3008639.804.353,40da
6339ČukaricaBraće Škerović 27ČUKARICA384/141.252.221,71da
6612ČukaricaRepublička 9ČUKARICA523/40,00ne podleže obavezi plaćanja
7101ČukaricaPaštrovićeva 11ČUKARICA10278/223.307.597,00da
7144ČukaricaLeposave Mihailović 59ČUKARICA2269/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7253ČukaricaPožeška 2ČUKARICA1027433.943.692,56da
7846ČukaricaKadinjačka 9ČUKARICA21590,00ne podleže obavezi plaćanja
7854ČukaricaGenerala Milutina Vlajića 2ČUKARICA389/21.271.534,53da
2698Mladenovackp 3858/7 KO Mladenovac SeloMLADENOVAC SELO3858/7389.353,91da
4322ČukaricaMiloja Zakića bbČUKARICA690/310.784.868,77da
3480ČukaricaJablanička 128ČUKARICA2082/3267.015,87da
3846Čukaricakp 3627 KO Velika MoštanicaVELIKA MOŠTANICA3627735.395,18da
3915ČukaricaDobrivoja Jovanovića treći deo 32VELIKA MOŠTANICA434/80,00ne podleže obavezi plaćanja
4281Čukaricakp 20532/2 KO UmkaUMKA20532/2273.892,26da
4854Čukaricakp 600/16 KO UmkaUMKA600/160,00ne podleže obavezi plaćanja
5009Čukaricakp 2268/10 KO ČukaricaČUKARICA2268/10638.554,04da
5473ČukaricaDobrivoja Jovanovića IV deo br. 8VELIKA MOŠTANICA465/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5571ČukaricaSandžačka 52ČUKARICA2074/61.586.298,12da
5632Čukaricakp 3629 KO Velika MoštanicaVELIKA MOŠTANICA36291.234.080,00da
6265ČukaricaRatka Mitrovića 54aČUKARICA743/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6361ČukaricaČaslava Veljića bbČUKARICA301362.551.469,33da
7048ČukaricaIlije Babića 5UMKA32/31182.665,00da
7352Čukaricakp 2580/9 KO ČukaricaČUKARICA2580/90,00ne podleže obavezi plaćanja
7699ČukaricaMarine Veličković 24ČUKARICA11/60,00ne podleže obavezi plaćanja
7998ČukaricaPrvog maja 57VELIKA MOŠTANICA1726/10,00ne podleže obavezi plaćanja
8060ČukaricaLipar 3, stan 3ČUKARICA2149/110,00ne podleže obavezi plaćanja
3232ČukaricaMilije Stanojlovića 10UMKA103/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3314ČukaricaIlije Đuričića 56ČUKARICA1068/11.981.861,87da
3417Barajevokp 2263/3 KO VranićVRANIĆ2263/382.312,00da
3912Barajevokp 2309/8 KO VranićVRANIĆ2309/8107.515,00da
4280Čukaricakp 657/81 KO Velika MoštanicaVELIKA MOŠTANICA657/81163.315,32da
4377ČukaricaLole Ribara 179ŽELEZNIK2882/1718.049,57da
4383ČukaricaDobrivoja Jovanovića prilaz 2 br. 1aVELIKA MOŠTANICA489/80,00ne podleže obavezi plaćanja
4506Čukaricakp 465/1 KO Velika MoštanicaVELIKA MOŠTANICA465/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4806Čukaricaugao ulica Avalske i Darinke RadovićŽELEZNIK1699/120,00ne podleže obavezi plaćanja
5050Barajevokp 758/7 KO RožanciROŽANCI758/740.218,00da
5194Čukaricakp 489/5 KO Velika MoštanicaVELIKA MOŠTANICA489/50,00ne podleže obavezi plaćanja
5269Čukarica7. jula bbVELIKA MOŠTANICA1599/51.249.675,02da
5631ČukaricaCerskaŽELEZNIK4209/1988.256,43da
6257Barajevokp 1913/1 KO Veliki BorakVELIKI BORAK1913/160.422,00da
6859Čukaricakp 1509/144 KO Velika MoštanicaVELIKA MOŠTANICA1509/144387.165,20da
6946Čukaricakp 434/1 KO Velika MoštanicaVELIKA MOŠTANICA434/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7128ČukaricaLjubisava Šarčevića 26VELIKA MOŠTANICA1310/20,00ne podleže obavezi plaćanja
2879ZvezdaraIV Nova br. 4MIRIJEVO1377/20,00ne podleže obavezi plaćanja
3349Čukaricakp 3624 KO Velika MoštanicaVELIKA MOŠTANICA36241.004.839,25da
3855Barajevokp 170/1 KO BaćevacBAĆEVAC170/1188.638,00da
3969Barajevokp 2311 KO VranićVRANIĆ23110,00ne podleže obavezi plaćanja
4055Barajevokp 2866/24 KO VranićVRANIĆ2866/24126.070,00da
4084Barajevokp 1701/18 KO VranićVRANIĆ1701/18118.261,24da
4091Barajevokp 3609/1 KO VranićVRANIĆ3609/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4109Barajevokp 46/133 KO BaćevacBAĆEVAC46/133221.633,00da
5053Barajevokp 2305/2 KO VranićVRANIĆ2305/2694.749,00ne
5054Zvezdarakp 886/1 KO Veliki Mokri LugVELIKI MOKRI LUG886/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5142Barajevokp 1013/1 KO VranićVRANIĆ1013/1245.679,00da
5431ZvezdaraVitezova Karađorđeve zvezde 45MIRIJEVO1179/18.599.016,54da
7103Barajevokp 3948/1 KO VranićVRANIĆ3948/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7312Barajevokp 2320/2 KO VranićVRANIĆ2320/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7415Barajevokp 1735 KO Veliki BorakVELIKI BORAK173580.618,00da
7662Barajevokp 2005 KO VranićVRANIĆ20050,00ne podleže obavezi plaćanja
7667Barajevokp 1960/2 KO Veliki BorakVELIKI BORAK1960/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7805Barajevokp 818/2 KO VranićVRANIĆ818/2313.943,00da
3362BarajevoKP 542 KO ArnajevoARNAJEVO5420,00ne podleže obavezi plaćanja
3726Barajevokp 263/7 KO BarajevoBAĆEVAC263/786.433,00da
3904Barajevokp 703/4 KO BarajevoBARAJEVO703/40,00ne podleže obavezi plaćanja
4076Barajevokp 1042/3 KO BaćevacBAĆEVAC1042/362.085,00da
4548Barajevokp 1416/2 KO BaćevacBAĆEVAC1416/2253.364,00da
4680Barajevokp 5486 KO BarajevoBARAJEVO54860,00ne podleže obavezi plaćanja
4928Barajevokp 404/1 KO BarajevoBARAJEVO404/1206.810,00da
5111Barajevokp 100/1 KO BaćevacBAĆEVAC100/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5378Barajevokp 2194/2 KO VranićVRANIĆ2194/2357.160,00da
5642Barajevokp 2300 KO VranićVRANIĆ23000,00ne podleže obavezi plaćanja
5840Barajevokp 3972 KO VranićVRANIĆ3972219.360,00da
6667Barajevokp 34/23 KO BaćevacBAĆEVAC34/23399.503,00da
6906Barajevokp 3973/10 KO VranićVRANIĆ3973/1089.725,00da
7065Barajevokp 613/11 KO BarajevoBARAJEVO613/11132.524,00da
7569Barajevokp 131/13 KO BaćevacBAĆEVAC131/13178.820,00da
7626Barajevokp 621/23 KO BaćevacBAĆEVAC621/230,00ne podleže obavezi plaćanja
7697Barajevokp 140/26 KO BaćevacBAĆEVAC140/2688.807,00da
3419Barajevokp 4160/15 KO BarajevoBARAJEVO4160/15157.707,00da
3606Barajevokp 1349/6 KO BarajevoBARAJEVO1349/642.041,00da
3716Barajevokp 624/3 BarajevoBARAJEVO624/3447.027,49da
3722Barajevokp 5442/2 KO BarajevoBARAJEVO5442/2249.639,07da
4490Barajevokp 5446/1 KO BarajevoBARAJEVO5446/1248.432,00da
4537Barajevokp 9/10 KO BarajevoBARAJEVO9/10175.041,00da
5203Barajevokp 4960/8 KO BarajevoBARAJEVO4960/8226.168,00da
5229Barajevokp 2007/2 KO BarajevoBARAJEVO2007/288.367,00da
5267Barajevokp 4756/5 KO BarajevoBARAJEVO4756/5445.507,00da
5469Barajevokp 533/1 KO BarajevoBARAJEVO533/1131.358,00da
5625Barajevokp 123 KO BaćevacBAĆEVAC1230,00ne podleže obavezi plaćanja
5717Barajevokp 706/3 KO BaćevacBAĆEVAC706/3509.488,00da
5994Barajevokp 381/5 KO BarajevoBARAJEVO381/5210.011,00da
6626Barajevokp 2925/24 KO BarajevoBARAJEVO2925/2450.936,00da
6835Barajevokp 4959/7 ko BarajevoBARAJEVO4959/7374.010,00da
7340Barajevokp 143/15 KO BarajevoBARAJEVO143/150,00ne podleže obavezi plaćanja
7671BarajevoIzgradnja gasovodaBARAJEVO3862/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3137Barajevokp 5579 KO BarajevoBARAJEVO557970.553,00da
3337Barajevokp 6029 KO BarajevoBARAJEVO6029301.198,00da
4545BarajevoLipovički put IVdeo br. 12BARAJEVO3215/11.238.672,00da
4746Barajevokp 2865/5 KO BarajevoBARAJEVO2865/50,00ne podleže obavezi plaćanja
5061Barajevokp 380/4 KO BarajevoBARAJEVO380/4675.436,00da
5352Barajevokp 5417/3 KO BarajevoBARAJEVO5417/39.680,00da
5385Barajevokp 751/1 KO BarajevoBARAJEVO751/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5576Barajevokp 35/24 KO BarajevoBARAJEVO35/24616.172,00da
5610Barajevokp 4596 Ko BarajevoBARAJEVO45960,00ne podleže obavezi plaćanja
5659Barajevokp 6099 KO BarajevoBARAJEVO60990,00ne podleže obavezi plaćanja
5765Barajevo20. Oktobra 1BARAJEVO4550/9924.301,87da
5877Barajevokp 5524, 5525 i 5448 KO BarajevoBARAJEVO5524994.730,00da
6258Barajevokp 5777 KO BarajevoBARAJEVO5777152.742,00ne
6350Barajevokp 721/3 KO BarajevoBARAJEVO721/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6448Barajevokp 2708/53 KO BarajevoBARAJEVO2708/53132.359,00da
7575Barajevokp 100/5 KO BarajevoBARAJEVO100/5750.289,00ne
8072Barajevokp 4552/4 KO BarajevoBARAJEVO4552/4960.054,00da
8092Barajevokp 39/5 KO Barajevo -stubna alarma stanicaBARAJEVO39/50,00ne podleže obavezi plaćanja
4188Barajevokp 623/1 KO BarajevoBARAJEVO623/1153.314,00da
4192Barajevokp 751/2 KO BarajevoBARAJEVO751/21.129.364,00da
3823Mladenovackp 4607/1 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE4607/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3936Barajevokp 945/2 KO GuncatiGUNCATI945/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4231Barajevokp 1614/1 KO BoždarevacBOŽDAREVAC1614/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4310Barajevokp 1203/6 KO BarajevoBARAJEVO1203/6107.733,00da
5445MladenovacFilipa Filipovića 34, stan 3MLADENOVAC VAROŠ53920,00ne podleže obavezi plaćanja
5608Mladenovackp 1977/1 KO Mladenovac Varoš MLADENOVAC VAROŠ1977/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5643Barajevokp 563/2 KO GuncatiGUNCATI563/2241.605,00da
5734Mladenovackp 1636/1 Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1636/13.880.615,00da
6714Barajevokp 38/1 KO BarajevoBARAJEVO38/133.963,67da
6797Barajevokp 317/5 KO BarajevoBARAJEVO317/5373.478,00da
7813Barajevokp 2522/1 KO BarajevoBARAJEVO2522/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7901Barajevokp 5511/4 KO BarajevoBARAJEVO5511/4159.033,00da
8003Barajevokp 2907/1 KO BarajevoBARAJEVO2907/10,00ne podleže obavezi plaćanja
8024Barajevokp 4318/4 KO BarajevoBARAJEVO4318/4178.099,00da
8093Barajevokp 4440/2 KO Barajevo -stubna alarmna stanicaBARAJEVO4440/20,00ne podleže obavezi plaćanja
3634Mladenovackp 3154 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE3154167.455,00ne
3742Barajevokp 147/2 KO BarajevoBARAJEVO147/2403.062,00da
4971Mladenovackp 546 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ546416.041,00da
5077Mladenovackp 3294, 5799, 3801/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ32940,00ne podleže obavezi plaćanja
5101Mladenovackp 1590 KO Mladenovac VaarošMLADENOVAC VAROŠ15900,00ne podleže obavezi plaćanja
6529Mladenovackp 2341/3 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ2341/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6564Mladenovackp 352 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ352196.117,00da
6566Mladenovackp 5440/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5440/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6608Mladenovackp 1588/3 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1588/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6829Mladenovackp 202 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ202309.716,00da
6981Mladenovackp 524 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5240,00ne podleže obavezi plaćanja
7374Mladenovackp 5630/6 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5630/60,00ne podleže obavezi plaćanja
7417Mladenovackp 185/17 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ185/17683.399,92da
7479Mladenovackp 2862/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ2862/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7519Mladenovackp 1534/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1534/111.116.528,10da
7964Mladenovackp 131/3 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ131/3454.689,00da
8031Mladenovackp 185/15 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ185/15274.259,00da
4583Mladenovackp 1066/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1066/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4740Mladenovackp 1789 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1789231.875,00da
3688Obrenovackp 370/5 KO DraževacDRAŽEVAC370/590.170,87da
3841Obrenovackp 1050/2 KO Mala MoštanicaMALA MOŠTANICA1050/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5528Mladenovackp 901 KP Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ901684.864,00da
5726Mladenovackp 4293 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE42930,00ne podleže obavezi plaćanja
5736Barajevokp 507 KO GuncatiGUNCATI5070,00ne podleže obavezi plaćanja
5862Mladenovackp 1023 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ10230,00ne podleže obavezi plaćanja
6106Mladenovackp 4615 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE46150,00ne podleže obavezi plaćanja
6117Mladenovackp 2879 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE28790,00ne podleže obavezi plaćanja
6553Barajevokp 782 KO BoždarevacBOŽDAREVAC78254.731,00ne
6589Barajevokp 208/7 KO BarajevoBARAJEVO208/7108.680,00da
6880Barajevokp 4900/5 KO BarajevoBARAJEVO4900/50,00ne podleže obavezi plaćanja
7267Barajevokp 500 KO GuncatiGUNCATI500204.431,00da
7536Mladenovackp 4584 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE4584116.933,00da
7645Barajevokp 1209 KO BarajevoBARAJEVO1209776.490,00da
8030Barajevokp 14/1 KO BarajevoBARAJEVO14/1287.267,00da
3077Obrenovackp 756/1 KO MislođinMISLOĐIN756/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3377Obrenovackp 5 KO BrguliceBRGULICE50,00ne podleže obavezi plaćanja
4025Obrenovackp 517/10 KO Mala MoštanicaMALA MOŠTANICA517/100,00ne podleže obavezi plaćanja
4103Obrenovackp 401/1 KO MislođinMISLOĐIN401/1589.949,66da
4493Rakovicakp 3/232 KO ResnikRESNIK3/2321.564.271,00da
4524ObrenovacKP 336/4 KO MislođinMISLOĐIN336/4244.899,12da
4669Rakovicakp 1657/1 KO ResnikRESNIK1657/1626.645,00da
5037Obrenovackp 289/15, 289/7, 287/4 sve KO MislođinMISLOĐIN289/150,00ne podleže obavezi plaćanja
5366Obrenovackp 192/3 KO Mala MoštanicaMALA MOŠTANICA192/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5906Mladenovackp 1045/6 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE1045/60,00ne podleže obavezi plaćanja
6399Obrenovackp 798/1 KO MislođinMISLOĐIN798/1413.045,06ne
6422Obrenovackp 285/13 KO MislođinMISLOĐIN285/13211.202,00da
6635Obrenovackp 983/145 KO ObrenovacOBRENOVAC983/145297.451,89da
6827Obrenovackp 1985 KO BaričBARIČ19850,00ne podleže obavezi plaćanja
7228Obrenovackp 2855 KO Barič (kp 2763, 2774, 2768, 2761 i 2782, sve KO Barič)BARIČ28550,00ne podleže obavezi plaćanja
7748Obrenovackp 527/2 KO Mala MoštanicaMALA MOŠTANICA527/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7994Obrenovackp 1274/5 KO MislođinMISLOĐIN1274/5237.234,40da
3368Obrenovackp 1859/1 KO MislođinMISLOĐIN1859/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3789Obrenovackp 738 KO MislođinMISLOĐIN738180.342,12da
3949RakovicaBojana Đordumovića 18STARA RAKOVICA18781.150.643,00da
4134RakovicaMatije Gupca 38STARA RAKOVICA370750.565,00da
4717MladenovacKP 1043/14 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE1043/140,00ne podleže obavezi plaćanja
5181ZemunMilenka Pavlovića 3BATAJNICA41130,00ne podleže obavezi plaćanja
5247RakovicaMiljakovačke livade bbRESNIK30/3731.117.171,00da
5434RakovicaBorska 11a, stan 5STARA RAKOVICA963/10112.424,00da
5856RakovicaMilana Bartoša 39RESNIK1729/3382.307,00da
6162RakovicaMiljakovačke staze bbRESNIK30/2794.336.809,00da
6432Zemunkp 5761 KO BatajnicaBATAJNICA57617.074.922,00da
6531ZemunMilenka Pavlovića 69BATAJNICA1451/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6758ZemunVasilija Rankovića Baće 33BATAJNICA3211/30,00ne podleže obavezi plaćanja
7079Rakovicakp 3087 KO ResnikRESNIK3087663.626,00da
7190Rakovicakp 96/5 KO Resnik-hidroforRESNIK96/50,00ne podleže obavezi plaćanja
7233ZemunKralja Vladislava 114BATAJNICA3605/13.282.779,84da
7881Rakovicakp 3005 KO ResnikRESNIK3005489.562,00da
3508Mladenovackp 1326/2 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE1326/2ne podleže obavezi plaćanja
3602RakovicaPatrijarha Dimitrija bbRESNIK30/835527.631,00da
3873VoždovacRada Končara 24VOŽDOVAC22622.821.936,00da
3878VoždovacGospodara Vučića 144VOŽDOVAC2943.322.963,00ne
4207Mladenovackp 4204/1 KO KovačevacKOVAČEVAC4204/1107.348,00da
4517Mladenovackp 4227/2 KO KovačevacKOVAČEVAC4227/2126.257,00da
5518Mladenovackp 5923 KO KovačevacKOVAČEVAC592364.630,00da
5698Mladenovackp 2150/2 KO KovačevacKOVAČEVAC2150/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5787Surčinkp 2630/14 KO JakovoJAKOVO2630/14421.652,00da
5891RakovicaPrve šumadijske brigade 26, stan 4STARA RAKOVICA1010558.371,00da
6302Mladenovackp 4129/4 KO KovačevacKOVAČEVAC4129/4265.222,00da
6494RakovicaMiljakovački vinogradi bbRESNIK3/131.787.440,00da
6593RakovicaSlavka MiljkovićaRESNIK1692/117.632.689,00da
6864RakovicaKneza Višeslava 65STARA RAKOVICA2108/249.758.622,00da
7064Mladenovackp 2800/2 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE2800/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7269Rakovicakp 39/44 KO ResnikRESNIK39/44660.623,00da
7802Rakovicakp 159/1 KO Stara RakovicaSTARA RAKOVICA159/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3843Mladenovackp 4590/23 KO KovačevacKOVAČEVAC4590/230,00ne podleže obavezi plaćanja
4000Mladenovackp 511 KO Mala VrbicaMALA VRBICA5110,00ne podleže obavezi plaćanja
4125Mladenovackp 2960/2 KO KovačevacKOVAČEVAC2960/218.977,00da
4824Mladenovackp 986/5 KO KoraćicaKORAĆICA986/50,00ne podleže obavezi plaćanja
4885Mladenovackp 3838/10 KO KoraćicaKORAĆICA3838/10320.190,00da
4932Mladenovackp 955 KO KoraćicaKORAĆICA955154.427,00da
5392Mladenovackp 2441/1 KO KoraćicaKORAĆICA2441/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5714Mladenovackp 1251/4 KO KoraćicaKORAĆICA1251/487.202,00da
5927Mladenovackp 1336/2 KO KovačevacKOVAČEVAC1336/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5990Mladenovackp 3888 KO KoraćicaKORAĆICA38880,00ne podleže obavezi plaćanja
6287Mladenovackp 4495/3 KO KoraćicaKORAĆICA4495/3101.616,09da
6303Mladenovackp 4489/1 KO KoraćicaKORAĆICA4489/183.792,00da
6313Mladenovackp 3362/3 KO Kovačevac-ugradnja unutrašnjih gasnih instalacijaKOVAČEVAC3362/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6349Mladenovackp 6799, 6783/1, 6784/1, 6784/2, 6785/4, 6782, 6758/2 sve KO KovačevacKOVAČEVAC67990,00ne podleže obavezi plaćanja
6573Mladenovac906/2 KO KovačevacKOVAČEVAC906/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7175Mladenovackp 2173/1 KO KovačevacKOVAČEVAC2173/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7629Mladenovackp 112/1 KO Mala VrbicaMALA VRBICA112/10,00ne podleže obavezi plaćanja
2906BarajevoČesmarska 15BAŽDAREVAC402/139.393,00da
3241Mladenovackp 2979/3 KO KoraćicaKORAĆICA2979/30,00ne podleže obavezi plaćanja
4255Mladenovackp 2744 KO RajkovacRAJKOVAC27440,00ne podleže obavezi plaćanja
3972Obrenovackp 129 KO BrovićBROVIĆ12943.161,06da
4527Mladenovackp 1908/3 KO RabrovacRABROVAC1908/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5108Obrenovackp 3110/3 KO DrenDREN3110/3255.265,48da
5661Mladenovackp 1885/3 KO GraniceGRANICE1885/3132.534,00da
5956Mladenovackp 5630/16 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5630/160,00ne
6183Mladenovackp 2657/1 KO GraniceGRANICE2657/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6779Mladenovackp 2/43 KO SenajaSENAJA2/43590.076,00da
6814Mladenovackp 2737, 2746/1, 2746/2 i 2749 KO RajkovacRAJKOVAC2737288.204,00da
6842Lazarevackp 2426 i 2427 KO DrenDREN2426421.033,00da
6893Mladenovackp 1460/17 KO KoraćicaKORAĆICA1460/170,00ne podleže obavezi plaćanja
7235Mladenovackp 3203/1 KO KoraćicaKORAĆICA3203/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7598Mladenovackp 1466/1 KO KoraćicaKORAĆICA1466/149.986,00da
7821Mladenovackp 64/14 KO KoraćicaKORAĆICA64/1464.620,00da
7919Mladenovackp 4095/1 KO KoraćicaKORAĆICA4095/134.037,00da
8084Mladenovackp 3852/1 KO KoraćicaKORAĆICA3852/1507.283,00da
3712Obrenovackp 1720 KO DraževacDRAŽEVAC17200,00ne podleže obavezi plaćanja
3818Mladenovackp 2428 KO GraniceGRANICE24281.127.772,00ne
3947Mladenovackp 2041 KO RajkovacRAJKOVAC20410,00ne podleže obavezi plaćanja
4176Obrenovackp 1231/2 KO KonaticeKONATICE1231/242.892,27da
5044Mladenovackp 1237/4 KO RajkovacRAJKOVAC1237/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5374Obrenovackp 6326/1 KO GrabovacGRABOVAC6326/1685.672,87ne
5769Obrenovackp 693/2 KO JasenakJASENAK693/2252.324,50da
6126Obrenovackp 5329/1 KO GrabovacGRABOVAC5329/198.463,94da
6128Mladenovackp 2203/1 KO RajkovacRAJKOVAC2203/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6150Mladenovackp 1831/1 KO RajkovacRAJKOVAC1831/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6281Obrenovackp 379 KO KrtinskaKRTINSKA3790,00ne podleže obavezi plaćanja
6355Obrenovackp 1685 KO KrtinskaKRTINSKA16850,00ne podleže obavezi plaćanja
7008Mladenovackp 820/8 KO RajkovacRAJKOVAC820/80,00ne podleže obavezi plaćanja
7300Mladenovackp 2001/2 KO RajkovacRAJKOVAC2001/2116.283,00da
7355Obrenovackp 75 KO KrtinskaKRTINSKA75500.164,63da
7842Mladenovackp 1799/1 KO GraniceGRANICE1799/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7896Mladenovackp 3227/1 KO DubonaDUBONA3227/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3274Obrenovackp 1458 KO GrabovacGRABOVAC1458252.057,38da
3625Mladenovackp 1024/1 KO RajkovacRAJKOVAC1024/1481.274,00da
4355Mladenovackp 491/3 KO RajkovacRAJKOVAC491/370.645,00da
4403Mladenovackp 3576/2 KO Velika KrsnaVELIKA KRSNA3576/267.596,00da
5103Mladenovackp 1002/2 KO RajkovacRAJKOVAC1002/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5113Mladenovackp 1724/2 KO Velika IvančaVELIKA IVANČA1724/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5159Mladenovackp 4169/1 KO VlaškaVLAŠKA4169/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5386Mladenovackp 1002/1 KO RajkovacRAJKOVAC1002/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5420Mladenovackp 2602/1 KO Velika IvančaVELIKA IVANČA2602/167.504,00da
5671Mladenovackp 433/1 KO SenajaSENAJA433/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6030Mladenovackp 2685/2 KO Velika IvančaVELIKA IVANČA2685/280.808,00da
6319Mladenovackp 4287 KO Velika KrsnaVELIKA KRSNA42870,00ne podleže obavezi plaćanja
6724Mladenovackp 4284/2 KO VlaškaVLAŠKA4284/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6793Mladenovackp 1736/1 ko Velika KrsnaVELIKA KRSNA1736/149.686,00da
6865Mladenovackp 5060 KO Velika KrsnaVELIKA KRSNA50600,00ne podleže obavezi plaćanja
7591Mladenovackp 549/1 KO RajkovacRAJKOVAC549/1183.992,00da
7965Mladenovackp 2/5 KO SenajaSENAJA2/50,00ne podleže obavezi plaćanja
3136Mladenovackp 2644 KO ŠepšinŠEPŠIN264419.010,00da
3284Mladenovackp 4315/3 KO Velika KrsnaVELIKA KRSNA4315/379.532,00da
4612Mladenovackp 3526/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ3526/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4718Mladenovackp 4870/4 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ4870/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5308Mladenovackp 3010 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ3010660.601,00ne
5613Mladenovackp 3556 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ35560,00ne podleže obavezi plaćanja
6052Mladenovackp 2993/3 KO VlaškaVLAŠKA2993/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6164Mladenovackp 5124 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5124709.925,00da
6409Mladenovackp 199/3 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ199/3188.528,00da
6890Mladenovackp 1915 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ19158.193.052,00da
6922Mladenovackp 780/3 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ780/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6932Mladenovackp 1207 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ12074.451.317,00da
7274Mladenovackp 3179/2 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ3179/2429.566,00da
7571Mladenovackp 1323/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1323/11.204.468,00da
7685Mladenovackp 185/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ185/1471.527,00da
8056Mladenovackp 1195/6 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1195/6114.751,00da
8069Mladenovackp 3140/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ3140/150.061,00ne
3811MladenovacŠkotskih sestara bbMLADENOVAC VAROŠ3369/16.440.482,00ne
4203Mladenovackp 974 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ974113.173,00da
4316Mladenovackp 5622/34 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5622/340,00ne podleže obavezi plaćanja
5179Mladenovackp 2866/6 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ2866/60,00ne podleže obavezi plaćanja
5306MladenovacGazelaMLADENOVAC VAROŠ23300,00ne podleže obavezi plaćanja
5639Mladenovackp 5622/36 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5622/36430.673,00da
5692ZvezdaraMilivoja Perovića 5MIRIJEVO1911/200,00ne podleže obavezi plaćanja
5759Mladenovackp 218 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ218214.377,00da
5783ZvezdaraDonja Lošinjska 2MIRIJEVO2142/2140.000,00da
5911Mladenovackp 2617 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ26170,00ne podleže obavezi plaćanja
6621Mladenovackp 2329/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ2329/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7012MladenovacVuka Karadžića 136MLADENOVAC VAROŠ33820,00ne podleže obavezi plaćanja
7021Mladenovackp 5650/2 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5650/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7174Mladenovackp 3414 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ34141.082.434,00ne
7219Mladenovackp 2027 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ20277.448.699,00da
7592Mladenovackp 5004/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5004/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7639Mladenovackp 5391/45 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5391/4529.953,00da
2932VoždovacVeljka Milićevića 10, stan 17VOŽDOVAC86/70,00ne podleže obavezi plaćanja
3917MladenovacKraljice Marije 15MLADENOVAC VAROŠ18650,00ne podleže obavezi plaćanja
4136Mladenovackp 3817/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ3817/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3998Obrenovackp 1487/10 KO BaričBARIČ1487/100,00ne podleže obavezi plaćanja
4249Obrenovackp 149/2 KO BaričBARIČ149/29.531,62da
4968Obrenovackp 113/1 KO BaričBARIČ113/1303.460,70da
5218Obrenovackp 1496/5 KO BaričBARIČ1496/50,00ne podleže obavezi plaćanja
5326Zemunkp 3250/1 KO BatajnicaBATAJNICA3250/117.454.543,51da
5554ZemunStanka Tišme 14BATAJNICA3233/61.415.752,42ne
5660Obrenovackp 383/12 KO BaričBARIČ383/12390.110,08da
5814Mladenovackp 1602/3 KO Mladenovac Varoš stan 22MLADENOVAC VAROŠ1602/3166.367,00da
5982Mladenovackp 1607/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1607/12.807.611,75da
6216Mladenovackp 3289 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ3289739.863,00da
7291Mladenovackp 1734 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ17342.729.203,00da
7564Mladenovackp 2898 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ28983.870.702,00da
7782Mladenovackp 233 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ233276.085,00da
7789Mladenovackp 3097 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ30973.952.420,00da
2941ZemunSergeja Jesenjina 6ZEMUN POLJE100/591.345.463,93da
3445ObrenovacKP 674 KO BaričBARIČ6741.070.242,83da
3984Obrenovackp 85 KO BaričBARIČ85337.279,51da
5130Zemunkp 5721 KO BatajnicaBATAJNICA572111.489.690,47da
5679Obrenovackp 2032/1 KO ObrenovacOBRENOVAC2032/1598.087,00da
5858Obrenovackp 687/16 KO BaričBARIČ687/161.127.433,20da
5892Obrenovackp 980/10 KO ObrenovacOBRENOVAC980/101.200.811,54da
5902Obrenovackp 824/3 KO BaričBARIČ824/3559.752,76da
6207Obrenovackp 444/1 KO ObrenovacOBRENOVAC444/1506.061,91da
6332Obrenovackp 1229/7 KO ObrenovacOBRENOVAC1229/7774.174,09da
6755ZemunSremskog fronta 23BATAJNICA3069/903.549.221,65da
6841Obrenovackp 2072 KO ObrenovacOBRENOVAC2072353.258,00ne
6862Obrenovackp 1078/17, 1078/15 KO Obrenovac -izgradnja saobraćajnog priključka OBRENOVAC1078/170,00ne podleže obavezi plaćanja
6943Obrenovackp 658/11 KO ObrenovacOBRENOVAC658/11933.640,00da
6975Zemunkp 3324/1 KO BatajnicaBATAJNICA3324/1986.158,36ne
7053Obrenovackp 14/13 KO BaričBARIČ14/13518.631,00da
7389Obrenovackp 177 KO ObrenovacOBRENOVAC1772.335.506,12da
7584Obrenovackp 657/6 KO ObrenovacOBRENOVAC657/6641.195,02ne
3638Obrenovackp 1014/18 KO ObrenovacOBRENOVAC1014/18412.202,87da
4942Obrenovackp 866 KO SkelaSKELA8660,00ne podleže obavezi plaćanja
4408Obrenovackp 1671/1 KO ObrenovacOBRENOVAC1671/194.932,40da
4410Obrenovackp 240/1 KO RvatiRVATI240/1124.849,24da
4453Obrenovackp 1746/1 KO ObrenovacOBRENOVAC1746/11.376.036,27da
4494Obrenovackp 1513/2 KO ObrenovacOBRENOVAC1513/21.665.363,46da
4707Obrenovackp 1852/4 KO ObrenovacOBRENOVAC1852/4913.099,61da
4826Obrenovackp 1839/1 KO ObrenovacOBRENOVAC1839/1668.893,00da
5700Obrenovackp 152 KO ObrenovacOBRENOVAC152228.732,61da
5702ObrenovacNemanjina 139-prenamena kasarne u zgradu za smeštaj izbeglicaRVATI70,00ne podleže obavezi plaćanja
6675ObrenovacKP 593/9 KO RvatiRVATI593/9100.969,91da
6754Obrenovackp 296/1 KO ObrenovacOBRENOVAC296/118.232,91da
6995ObrenovacGP 1 koju čine parcele 1076/1, 1078/1, 1078/5 i 1075/3 sve KO ObrenovacOBRENOVAC1078/165.159.251,49da
7241Obrenovackp 1080/3 KO ObrenovacOBRENOVAC1080/38.256.368,00ne
7243ZemunBraće Smiljanić bbBATAJNICA3069/50 6.042.692,89da
7478Obrenovackp 584 KO ObrenovacOBRENOVAC5841.151.152,89da
8023ObrenovacMiloša Obrenovića 150OBRENOVAC591/25.244.770,55da
2956Mladenovackp 860/3 KO MarkovacMARKOVAC860/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3955Obrenovackp 595/24 KO RvatiRVATI595/241.649.143,13ne
3142ObrenovacKralja Milana 28RVATI501/113.747.121,44ne
3163ZemunVukova 7ZEMUN1304/1834.883,00da
3177Obrenovackp 425/1 KO RvatiRVATI425/11.702.414,30da
3678ZemunCrnogorska 1 (ugao sa Kordunaškom)ZEMUN127664.915.365,10da
3857Obrenovackp 354/2 KO RvatiRVATI354/2565.760,39da
4206Obrenovackp 1272/3 KO StublineSTUBLINE1272/392.656,90da
5474ObrenovacKP 148/2 KO RvatiRVATI148/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5578Obrenovackp 385/1 KO RvatiRVATI385/1615.087,51da
5651Obrenovackp 10 KO RvatiRVATI100,00ne podleže obavezi plaćanja
6984Obrenovackp 1395/37 KO ObrenovacOBRENOVAC1395/3721.911.249,47da
7213ZemunZlatiborska 35ZEMUN22268.331.401,00da
7227Obrenovackp 1361/1 KO PiromanPIROMAN1361/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7946ZemunLazara Mamuzića 29ZEMUN15355/121.745.282,00da
7978ZemunŽeleznička 37ZEMUN1345912.757.470,55ne
8012Obrenovackp 1735/13 KO ObrenovacOBRENOVAC1735/13361.145,34da
8094Obrenovackp 123 KO ObrenovacOBRENOVAC1231.025.424,00da
3063ZemunPogranične čete 2ZEMUN16084/60,00ne podleže obavezi plaćanja
3120ZemunSvetozara Miletića 13ZEMUN16741.323.771,95da
4468ZemunCara Dušana 72, stan 1NZEMUN113860,00ne podleže obavezi plaćanja
4638ZemunPregrevica 66ZEMUN1649327.053.405,45da
4677ZemunMagistratski trg 5, stan 15ZEMUN105046.093,07da
4839ZemunDr Nedeljka Ercegovca 6ZEMUN15083.676.526,00ne
4917ZemunKoruška 30ZEMUN137914.974.196,63da
5658ZemunSvetozara Papića 15, stan 20ZEMUN15466/6378.867,80da
5798ZemunBregovita 20ZEMUN63551.351,26da
6024ZemunNovogradska 61ZEMUN142015.172.661,00da
6109ZemunJovana Subotića 11, stan 13ZEMUN11281.808.324,00ne
6815ZemunDobanovačka 87ZEMUN113049.049.302,73da
6899ZemunBosanska 91ZEMUN1180113.477.059,75da
7270ZemunKordunaška 15ZEMUN12702/13.151.467,74da
7613ZemunPregrevica 44ZEMUN1048015.734.948,17da
7724ZemunSkopljanska 12ZEMUN1645910.140.196,24ne
8081ZemunGornjogradska 61ZEMUN1639224.866.533,99da
3769ZemunNovogradska 12aZEMUN11489197.023,39da
4110Obrenovackp 1412 KO UrovciUROVCI14120,00ne podleže obavezi plaćanja
4435Obrenovackp 3175/1 KO StublineSTUBLINE3175/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4695ZemunPregrevica 117ZEMUN104290,00ne podleže obavezi plaćanja
4742ZemunJosipa Šenera 1ZEMUN15450/4460.192,00da
4976ZemunKej Oslobođenja 29ZEMUN9504.193.263,20da
5511ZemunDobrovoljačka 19ZEMUN115052.416.359,62da
5539ZemunSinđelićeva 23ZEMUN3080,00ne podleže obavezi plaćanja
5607ZemunRada KončaraZEMUN1184536.791.118,00da
6059Obrenovackp 554/3 KO RvatiRVATI554/3282.353,12da
6472Obrenovackp 145/3 KO RvatiRVATI145/3404.770,54da
6731Obrenovackp 113 KO RvatiRVATI113527.006,00da
6766Obrenovackp 930 ko RvatiRVATI93012.926.226,16da
6900Obrenovackp 569/7 KO RvatiRVATI569/78.032.996,58da
7386Obrenovackp 22/1 KO RvatiRVATI22/1175.193,91da
7425Obrenovackp 39/32 KO RvatiRVATI39/320,00ne podleže obavezi plaćanja
7505Obrenovackp 553/5 KO RvatiRVATI553/50,00ne podleže obavezi plaćanja
7891Obrenovackp 242/11 KO RvatiRVATI242/110,00ne podleže obavezi plaćanja
3676Obrenovackp 1434 Ko StublineSTUBLINE14340,00ne podleže obavezi plaćanja
4336Obrenovackp 214/2 KO StublineSTUBLINE214/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4041Obrenovackp 1085 i 1086/1 obe KO ObrenovacZABREŽJE10850,00ne podleže obavezi plaćanja
4042Obrenovackp 571/1 KO ZvečkaZVEČKA571/1373.377,73da
4108Obrenovackp 1474 KO Urovci-objekat za ispraćaj na grobljuUROVCI14740,00ne podleže obavezi plaćanja
4690Obrenovackp 1501 KO StublineSTUBLINE1501102.533,20da
4786Obrenovackp 2518/3 KO StublineSTUBLINE2518/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5192Obrenovackp 1280/1 KO TrstenicaTRSTENICA1280/114.993,81da
5701Obrenovackp 3094 KO SkelaSKELA30940,00ne podleže obavezi plaćanja
5723Obrenovackp 3476/1 KO StublineSTUBLINE3476/1430.159,99da
5724Obrenovackp 940 KO SkelaSKELA9400,00ne podleže obavezi plaćanja
5866Obrenovackp 3502 KO StublineSTUBLINE3502164.757,76da
5882Obrenovackp 2697 KO StublineSTUBLINE2697149.799,43da
6970Obrenovackp 1503 KO StublineSTUBLINE15030,00ne podleže obavezi plaćanja
7294Obrenovackp 581 KO UrovciUROVCI5810,00ne podleže obavezi plaćanja
7585Obrenovackp 462/1 KO StublineSTUBLINE462/1376.213,00da
7856Obrenovackp 457/1 KO UrovciUROVCI457/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3715Obrenovackp 2120/3 KO ZabrežjeZABREŽJE2120/3587.973,00da
3833Obrenovackp 413 KO UrovciUROVCI413101.605,83da
3886Obrenovackp 2913 KO ZvečkaZVEČKA29130,00ne podleže obavezi plaćanja
3959Obrenovackp 3189/1 KO ZvečkaZVEČKA3189/1887.535,11da
4111Obrenovackp 1754/1 KO ZabrežjeZABREŽJE1754/1352.093,00da
4236Obrenovackp 1491/2 KO UrovciUROVCI1491/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4257Obrenovackp 2964 KO ZvečkaZVEČKA29640,00ne podleže obavezi plaćanja
4288Obrenovackp 1736/1 KO ZabrežjeZABREŽJE1736/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4391Obrenovackp 1587/2 KO UrovciUROVCI1587/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4409Obrenovackp 1513 KO ZvečkaZVEČKA15130,00ne podleže obavezi plaćanja
4443Obrenovackp 2107 KO ZvečkaZVEČKA2107168.328,84da
4512Obrenovackp 864/2 KO ZvečkaZVEČKA864/2722.974,28da
4795ObrenovacKP 2779 KO ZvečkaZVEČKA2779404.024,00da
5609Obrenovackp 828 KO UrovciUROVCI8280,00ne podleže obavezi plaćanja
6381Obrenovac1490/1 KO UrovciUROVCI1490/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6517Obrenovackp 1235 KO VukićevicaVUKIĆEVICA12350,00ne podleže obavezi plaćanja
7989Obrenovackp 2216 KO ZabrežjeZABREŽJE2216159.986,38da
8034Obrenovackp 1546 KO ZabrežjeZABREŽJE1546324.354,74da
3609Obrenovackp 576/5 KO ZvečkaZVEČKA576/50,00ne podleže obavezi plaćanja
3711Obrenovackp 2095/1 KO ZvečkaZVEČKA2095/1541.550,53da
4205Obrenovackp 3180/17 KO ZvečkaZVEČKA3180/17964.703,96ne
4442Obrenovackp 1916/3 KO ZvečkaZVEČKA1916/30,00ne podleže obavezi plaćanja
4604Obrenovackp 2629 KO ZvečkaZVEČKA26290,00ne podleže obavezi plaćanja
4800Obrenovackp 1483 KO ZvečkaZVEČKA1483166.721,00da
4841Obrenovackp 2684 KO ZvečkaZVEČKA2684204.035,00da
5064PalilulaMihaja Emineskua 33OVČA31343.135.947,93da
5174Obrenovackp 2360/1 KO ZvečkaZVEČKA2360/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5175Obrenovackp 1145/5 KO ZabrežjeZABREŽJE1145/5554.727,40da
5662PalilulaPrelivačka 56BORČA3308/450,00ne podleže obavezi plaćanja
5743Obrenovackp 1066/1 KO ZabrežjeZABREŽJE1066/1152.690,00da
5820Obrenovackp 1452/4 KO ZabrežjeZABREŽJE1452/4226.423,30da
6520Obrenovackp 2603 KO ZvečkaZVEČKA26030,00ne podleže obavezi plaćanja
6594Obrenovackp 936 KO ZvečkaZVEČKA936233.340,92ne
6640Obrenovackp 1103 KO ZvečkaZVEČKA1103114.957,39da
7332Obrenovackp 1116 KO ZvečkaZVEČKA1116642.816,49da
3109Palilulakp 5995 KO BorčaBORČA59951.706.608,97da
3909Palilulakp 2533/4, 2533/5 i 2533/6 sve KO OvčaOVČA2533/40,00ne podleže obavezi plaćanja
4936PalilulaČika Miše Đurića 74-76PALILULA59100,00ne podleže obavezi plaćanja
4964PalilulaLjube Didića 36PALILULA623210.374.934,35ne
4975PalilulaDiljska 19PALILULA12622.825.796,36da
5017PalilulaVladetina 22PALILULA207819.013.381,54da
5340PalilulaBistrička 31PALILULA15314.985.236,22da
5697PalilulaBistrička 12PALILULA623836.492.012,43da
5775Obrenovackp 578/2 KO ZvečkaZVEČKA578/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5852PalilulaIlije Garašanina 16PALILULA1939/164.809.653,28da
6042PalilulaLička 28OVČA25360,00ne podleže obavezi plaćanja
6267PalilulaBratstva i jedinstva 82BORČA3308/120,00ne podleže obavezi plaćanja
6387PalilulaMarije Ilić Agapove 2KOVILOVO1234/3314.118,91da
6510PalilulaPetra Drapšina 21BORČA5348754.003,71da
6568ObrenovacBraće Joksića bbZVEČKA29632.550.143,00ne
7061PalilulaIvana Milutinovića 81BORČA488712.634.999,98da
7637Obrenovackp 3316 KO ZvečkaZVEČKA3316166.333,99da
7655PalilulaBanijska 15BORČA5524/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3813PalilulaVojvode Dobrnjca 46PALILULA617024.385,42da
4393PalilulaGarsija Lorke 50PALILULA57005.484.152,88da
4515PalilulaBulevar despota Stefana 68bPALILULA6207/30,00ne podleže obavezi plaćanja
4972PalilulaCvijićeva 114PALILULA2082/11.103.057,96da
5283PalilulaPjera Križanića 7-7aPALILULA54942.215.870,73ne
5530PalilulaBulevar kralja Aleksandra 17PALILULA1952/310.338.206,29ne
5839Palilulakp 1953/4 KO PalilulaPALILULA1953/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5904PalilulaPabla Nerude 4PALILULA54085.816.426,46da
6048PalilulaRuzveltova 21PALILULA2042/1188.902.430,27da
6051PalilulaSime Šolaje 38PALILULA401/133.102.366,38da
6238PalilulaBraće Grim 13PALILULA8693.907.051,32da
6994PalilulaJaše Prodanovića 2, stan 9PALILULA932/2423.606,33da
7092Palilula27. martaPALILULA1093/1134.643.878,00da
7483Palilulaugao Cvijićeve i PoenkareovePALILULA70/1134.527.844,51da
7656PalilulaCvijićeva 37PALILULA8085.314.566,68da
7767ZemunGidrina 5UGRINOVCI921155.838,84da
7917PalilulaStarine Novaka 3A i 3BPALILULA18240,00ne podleže obavezi plaćanja
4335PalilulaSalvadora Aljendea 2PALILULA54135.007.342,86da
4436PalilulaŠajkaška 31PALILULA61710,00ne podleže obavezi plaćanja
4683PalilulaSalvadora Aljendea 4PALILULA54145.325.160,50da
5356Zemunkp 2255/11 KO BatajnicaBATAJNICA2255/11550.463,30da
5450PalilulaMirijevski bulevar 44PALILULA60534.891.929,06ne
5905Zemunkp 5759 KO BatajnicaBATAJNICA5759806.797,62da
5931ZemunVojvođanskih brigada 5BATAJNICA2262/20833.836,54da
6175ZemunBranislava Barišića Doktora 54aBATAJNICA2252/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6579PalilulaJuhorska 23PALILULA1310/282.489.948,64da
6882ZemunKralja Vladislava 88BATAJNICA3684/14.223.346,61da
6955PalilulaLjube Didića 16PALILULA15007.270.914,99da
7044Palilulakp 5734 KO PalilulaPALILULA57340,00ne podleže obavezi plaćanja
7060PalilulaNika Miljanića 1, stan 16-fizička deoba stanaPALILULA6016229.080,31da
7441Zemunkp 3121 KO BatajnicaBATAJNICA31210,00ne podleže obavezi plaćanja
7493PalilulaIlije Garašanina 17, stan 9PALILULA18072.203.212,04ne
7650PalilulaMarijane Gregoran 49, stan 13PALILULA1310/29488.976,96da
7791Palilulaugao Bata Lakine i Sime ŠolajePALILULA538/118.789.124,53da
4508ZemunNovosadska 7BATAJNICA1519137.063,00da
4511PalilulaDr Nika Miljanića 17PALILULA5992559.573,00da
3958ZemunDalmatinske zagore 94BATAJNICA3304/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4088Surčinkp 4055/4 KO SurčinSURČIN4055/47.772.455,26da
5365Surčinkp 4928/6 KO SurčinSURČIN4928/6296.880,18da
5548Surčinkp 5069 KO SurčinSURČIN50691.450.274,00da
5706Surčinkp 515 KO JakovoJAKOVO5150,00ne podleže obavezi plaćanja
5972Surčinkp 3037 KO JakovoJAKOVO3037244.996,65da
6596ZemunMale međe 46, nova bbBATAJNICA4605/22512.106,00da
6990Zemunkp 1/90 KO UgrinovciUGRINOVCI1/90422.931,27da
7057Surčinkp 1854/57 KO JakovoJAKOVO1854/57252.406,78da
7242Surčinkp 170/1 KO JakovoJAKOVO170/1472.366,00da
7379Surčinkp 3033 KO JakovoJAKOVO3033185.455,00da
7488ZemunKralja Radoslava 84BATAJNICA3536/14.601.294,26da
7729ZemunMilice Rakić 73BATAJNICA32861.289.177,19ne
7752ZemunMajora Zorana Radosavljevića bbBATAJNICA34244.538.522,97da
7893ZemunBraće Smiljanića 23BATAJNICA3071/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3305ZemunVojačka 76UGRINOVCI281/170,00ne podleže obavezi plaćanja
3681Surčinkp 2996 KO JakovoJAKOVO2996427.088,57da
5316ZemunKrnješevačka 27UGRINOVCI10900,00ne podleže obavezi plaćanja
5325ZemunGrobljanska 130UGRINOVCI2742/31.188.568,72ne
5355ZemunKP 1311/285 KO UgrinovciUGRINOVCI1311/285441.640,00da
5668ZemunMajora Zorana Radosavljevića 46BATAJNICA38677.288.281,33da
5735ZemunZemunska 128UGRINOVCI27090,00ne podleže obavezi plaćanja
6110ZemunMagistratski trg 14, stan 5 i poslovni prostor 5aZEMUN1068261.363,00da
6148ZemunKrnješevačka 61UGRINOVCI1285342.729,16da
6234ZemunBeogradskaUGRINOVCI42411.122.305,07da
6468Zemun1/154 KO UgrinovciUGRINOVCI1/154374.628,00da
6664ZemunŠkolska bbUGRINOVCI800/21.010.681,00da
7244ZemunKrnješevačka 86UGRINOVCI1143451.355,45da
7570Surčinkp 1854/40 KO JakovoJAKOVO1854/40142.502,31da
7623ZemunBanatska 24ZEMUN109097.676.452,26da
7642Surčinkp 1854/48 KO JakovoJAKOVO1854/48311.994,00da
7836Surčinkp 939/2 KO ProgarPROGAR939/289.575,68da
4362Zemunkp 1/165 KO UgrinovciUGRINOVCI1/165200.005,49da
4523Zemunugao Slavonske i DobanovačkeZEMUN112614.682.860,80da
5028ZemunPrizrenska 3ZEMUN110300,00ne podleže obavezi plaćanja
5844ZemunPregrevica bbZEMUN10484/210.482.215,29da
6008Zemunkp 1311/59 KO UgrinovciUGRINOVCI1311/59162.356,75da
6075ZemunNovogradskaZEMUN1651555.144.086,86da
6132Zemunkp 1268/1 KO UgrinovciUGRINOVCI1268/1280.469,00da
6347ZemunCara Dušana 49ZEMUN114930,00ne podleže obavezi plaćanja
6545ZemunDobanovačka 61ZEMUN11531426.493,00da
6647ZemunSvetotrojičinaZEMUN1652030.300.737,22da
6666ZemunGardoška 1ZEMUN173806.971,78da
6709ZemunTršćanska 62ZEMUN11146/34.755.919,61da
6806ZemunŠilerova 79ZEMUN1182112.877.260,05ne
6831ZemunBregovita 25ZEMUN164738.972.440,97da
7029ZemunUgrinovačka 25bZEMUN55917.699,30da
7051ZemunOračka 64ZEMUN13750,00ne podleže obavezi plaćanja
7950ZemunZorice Dragaš bbUGRINOVCI425/5422.129,00da
4741ZemunOračka 66ZEMUN13741.240.111,25da
4943Zemunkp 4238 KO UgrinovciUGRINOVCI423810.584.024,86da
4673ZemunSlavonska 27ZEMUN112960,00ne podleže obavezi plaćanja
5211ZemunMiloša BandićaZEMUN20023.420.584,95da
5577ZemunZmaj Jovina 33ZEMUN164661.036.863,54da
5788ZemunCrnogorska 15ZEMUN1277315.094.565,39da
5929ZemunDanila Medakovića 8, stan 3ZEMUN1826107.322,70da
6236ZemunGaudijeva 11ZEMUN13565/112.794.752,00da
6428ZemunStarca Vujadina 3ZEMUN1854452.271,00da
6601ZemunKordunaška 26ZEMUN12746/19.596.795,24da
6728ZemunKordunaška 24ZEMUN127640,00ne podleže obavezi plaćanja
6941ZemunRade Končara 60ZEMUN1641214.965.609,15da
7042ZemunBojanska 37ZEMUN1247920.448.166,96da
7072ZemunNova br. 2ZEMUN164583.381.817,88da
7135ZemunŽeleznička 15ZEMUN1348117.418.791,70da
7628ZemunBanatska 14ZEMUN109207.856.359,49da
7755ZemunRadoja Dakića 29ZEMUN2016/119.968.107,11da
7876ZemunBanjička 22ZEMUN12292/31.548.751,00da
4459ZemunDobanovačka 83ZEMUN11603125.652,67da
4663ZemunPrizrenska 37ZEMUN107700,00ne podleže obavezi plaćanja
4530ZemunKlaonička 5ZEMUN280,00ne podleže obavezi plaćanja
4803ZemunSvetotrojičina 5ZEMUN1132610.088.098,37da
5720ZemunŽivka Petrovića 13ZEMUN13557/18.942.859,21da
5830ZemunPregrevica 46ZEMUN1651023.771.200,17da
5885Zemun22. oktobra 7ZEMUN1853/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6073ZemunNovogradskaZEMUN1652296.865.781,23da
6424ZemunSinđelićeva 22ZEMUN1251.856.676,95da
7167ZemunDobrovoljačka 5ZEMUN114985.630.623,00da
7338ZemunŽivka Petrovića 39ZEMUN138495.519.056,09da
7562ZemunPregrevica 106ZEMUN10435411.207,26da
7848ZemunVikentija Rakića 10ZEMUN15901.246.745,00da
7911ZemunFruškogorska 19ZEMUN147834.659,00da
8105ZemunCara DušanaZEMUN10403/2 29.582.764,00ne
3657ZemunKrajiška 19ZEMUN140116.378.799,93da
4095ZemunAvijatičarski trg 1, stan 5ZEMUN18180,00ne podleže obavezi plaćanja
4700ZemunDobanovačka 89ZEMUN164948.008.207,67da
4451Savski venacOmladinska 15SAVSKI VENAC21704/83.861.026,00da
4601Savski venacMaglajska 24SAVSKI VENAC20032/60,00ne podleže obavezi plaćanja
5080ZemunŠevina 15ZEMUN1651114.591.681,10da
5176Savski venackp 1508/347 KO Savski venacSAVSKI VENAC1508/3470,00ne podleže obavezi plaćanja
5266ZemunŠevina 3ZEMUN1314121.173,12da
5440Savski venacSanje ŽivanovićSAVSKI VENAC11228/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5665Savski venacBulevar vojvode Mišića 51a, stan 25 i 26SAVSKI VENAC11272/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5827ZemunŽivka Petrovića 36ZEMUN13526/22.756.628,73da
6074ZemunNovogradskaZEMUN16516197.088.464,35da
7129Savski venacHeroja Milana Tepića 18SAVSKI VENAC20627/90,00ne podleže obavezi plaćanja
7366Savski venacResavska 38, stan 2 i stan 2aSAVSKI VENAC804/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7698Savski venacStjepana Filipovića 33-39SAVSKI VENAC3283/70,00ne podleže obavezi plaćanja
7982ZemunCrnogorska 5ZEMUN127685.634.090,43ne
8082ZemunSinđelićeva 11ZEMUN3040,00ne podleže obavezi plaćanja
2982MladenovacKP 1043/3, 1043/4 I 1043/5 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE1043/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3355Savski venacSarajevska 1SAVSKI VENAC939/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4297Savski venacVladimira Gaćinovića 24SAVSKI VENAC21026/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4009Savski venacLomina 28SAVSKI VENAC310/1-1.538.851,00da
4676ZvezdaraJovanke Radaković 18, stan 4a i 5MIRIJEVO1168/110,00ne podleže obavezi plaćanja
4725VračarBeogradska 34VRAČAR382132.970,00da
5045Savski venackp 1508/411 KO Savski venac-šipoviSAVSKI VENAC1508/4110,00ne podleže obavezi plaćanja
5152VoždovacBraće Kovač 23VOŽDOVAC26625.162.177,00da
5244Savski venacZvečanska 10SAVSKI VENAC32350,00ne podleže obavezi plaćanja
5312VračarStojana Protića 12VRAČAR185617.327.187,00da
5915Lazarevackp 2118/1 KO PetkaPETKA2118/11.848.658,92da
5933VračarProte Mateje 44VRAČAR3542.095.192,00da
5941Lazarevackp 1021 KO LazarevacLAZAREVAC10210,00ne podleže obavezi plaćanja
6474Savski venacGoleškaSAVSKI VENAC20599/323.822.346,00da
6499Savski venacstambeno komercijalni objekti u bloku 12b, Zona S5, celina III- I faza-šipovi i dve podrumske etažeSAVSKI VENAC1508/4270,00ne podleže obavezi plaćanja
6513VračarČerniševskog 6VRAČAR2081/249.522,00da
6619VračarSazonova 111VRAČAR3208/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7759VračarMlade Bosne 25VRAČAR45270,00ne podleže obavezi plaćanja
3713Savski venacKoste Racina 26SAVSKI VENAC20611/5-26.281,70ne
3997VoždovacVojvode Toze 2VOŽDOVAC15430,00ne podleže obavezi plaćanja
4479ZemunBulevar Nikole Tesle 30, stan 5ZEMUN24770,00ne podleže obavezi plaćanja
4503ZemunPrve pruge 5ZEMUN2454/50,00ne podleže obavezi plaćanja
4610ZemunPregrevica bbZEMUN10110/225.310.654,95da
5137ZemunPregrevica bbZEMUN10111/121.576.650,04da
5180ZemunPrve pruge 23, stan 20ZEMUN24260,00ne podleže obavezi plaćanja
5191VračarVojvode Petka 4VRAČAR10872.624.892,03da
5303ZemunPrvomajska 36ZEMUN12574163.014,33da
5648ZemunŽeleznička 63, stan 3ZEMUN13933/1123.478,67da
5664VračarStojana Protića 33VRAČAR2048/160.852,00da
5695VračarStojana Protića 37VRAČAR2046/1847.968,00da
5968VračarJužni bulevar 168VRAČAR4639/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6892VračarŠumatovačka 155VRAČAR32900,00ne podleže obavezi plaćanja
6935VračarDaničareva 15, stan 7VRAČAR236914.226,00da
7715ZemunCara Dušana 224ZEMUN1651222.395.191,02da
7985Lazarevackp 1710 KO LazarevacLAZAREVAC17100,00ne podleže obavezi plaćanja
8108ZemunJosipa KulundžićaZEMUN15691.451.290,00da
3537VračarMakenzijeva 25VRAČAR468682.166,00da
3921ZemunVrtlarska 33, lokal 1nZEMUN17150,00ne podleže obavezi plaćanja
3548VoždovacBraće Jakovljević 2BELI POTOK2046/3151.128,00da
3765Voždovackp 212/2 KO PinosavaPINOSAVA212/2754.343,00da
4178Voždovackp 1961/10 KO Beli potokBELI POTOK1961/10141.135,00da
4374VoždovacIvanke Muačević 30JAJINCI694/2623.500,00da
4379Voždovackp 541/13 KO JajinciJAJINCI541/13984.051,00da
4440ZemunKlare Cetkin 21, stan 26ZEMUN2480/3620.022,08ne
4640Voždovackp 540/12 KO JajinciJAJINCI540/121.346.951,00da
5055VoždovacVoje Radića 33JAJINCI445/6447.472,00da
5209VoždovacMiljakovačke staze bbJAJINCI540/8645.322,00da
5388Voždovackp 541/3 KO JajinciJAJINCI541/31.184.484,00da
6227VoždovacMiljakovačke staze bbJAJINCI539/5754.967,00da
7553Voždovackp 984/5 KO JajinciJAJINCI984/55.422.814,00da
7744VoždovacMilutina Miljkovića bbJAJINCI540/9503.975,00ne
7832Voždovackp 543/4 KO JajinciJAJINCI543/4439.414,00da
7877Voždovackp 1911/1 KO Beli PotokBELI POTOK1911/1799.815,30da
3216Voždovackp 1964/17 KO Beli PotokBELI POTOK1964/170,00ne podleže obavezi plaćanja
3448VoždovacAvalska bbBELI POTOK2315/21.068.609,00da
4582ZvezdaraKajmakčalanska 56, stan 3ZVEZDARA72101.891.114,00ne
4586RakovicaSlavka Rodića 24KNEŽEVAC86/16.560.871,00da
4715VoždovacNova 7 ZUCE1074/8277.133,00da
5414Voždovac14. Nova 18aZUCE778/3383.542,00da
5944Voždovackp 991/8 KO PinosavaPINOSAVA991/81.153.488,00da
6228VoždovacUlica 22 Nova bbZUCE1318/2341.638,00da
6263Voždovackp 1014 KO PinosavaPINOSAVA10141.049.123,00da
6834Voždovackp 237/5 ko ZuceZUCE237/5472.095.067,00ne
7003Voždovackp 654/1 KO JajinciJAJINCI654/1550.862,00da
7062Voždovac13. Nova 6ZUCE347/6358.249,00da
7277Voždovackp 714/1 KO ZuceZUCE714/1572.378,00da
7339VoždovacRadomira Markovića bbJAJINCI1163/813.238.833,00da
7394Rakovicakp 128/4 KO KneževacKNEŽEVAC128/42.283.255,00da
7778VoždovacTaborište bbPINOSAVA1610735.526,00ne
7799Voždovackp 1259/76 KO ZuceZUCE1259/76215.146,00da
4171Surčinkp 280/2 KO JakovoJAKOVO280/2363.118,79da
4195Voždovackp 1467 KO ZuceZUCE1467644.271,00da
5227Surčinkp 1174/9 KO JakovoJAKOVO1174/9452.244,00da
5537RakovicaOplenačka 55 - stan br.4KNEŽEVAC2337345.680,00da
5932Rakovica2. septembra 24KNEŽEVAC429/11.344.824,00ne
6000RakovicaKneževačka 53KNEŽEVAC81/11.579.477,00da
6057Surčinkp 109 KO JakovoJAKOVO109177.035,00da
6088Surčinkp 4938/6 KO SurčinSURČIN4938/6642.102,00da
6147RakovicaVidikovački venac 20KNEŽEVAC5/1941.548,00da
6316Surčinkp 3127/3 KO SurčinSURČIN3127/31.266.838,00da
6341Surčinkp 4137/1 KO SurčinSURČIN4137/175.185.503,66ne
6496Novi BeogradŠpanskih boraca 14, stan 1ANOVI BEOGRAD10750,00ne podleže obavezi plaćanja
7022Surčinkp 3047 KO JakovoJAKOVO3047100.998,00da
7526RakovicaTuzlanska 3, fizička deoba stana 1 na stan 1 i stan 2KNEŽEVAC26960,00ne podleže obavezi plaćanja
7716Surčinkp 1174/10 KO JakovoJAKOVO1174/10246.339,00da
7733Surčinkp 35/2 KO JakovoJAKOVO35/2165.614,00da
7742Rakovicakp 3/155 KO ResnikRESNIK3/155712.872,00da
3673ZvezdaraUgao Ravaničke i Radojke LakićZVEZDARA7643/482.032.215,00da
3901ZvezdaraPećska 1aZVEZDARA3124/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3763ZvezdaraVuka Marinkovića 2VELIKI MOKRI LUG835/13.663,00da
4584ZvezdaraMlavska bbZVEZDARA2186675.823.771,00da
5739ZvezdaraSvetog Nikole 122ZVEZDARA33509.576.548,00da
6067ZvezdaraMilana Gligorijevića prvi prilaz 7AVELIKI MOKRI LUG1220/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6157ZvezdaraProte Đurića 11ZVEZDARA47364.169.513,00da
6221Zvezdaraugao Bulevara kralja Aleksandra i Nova 2ZVEZDARA10964/1124.447.499,00da
6505ZvezdaraTrajka Stamenkovića 3ZVEZDARA7304/17.195.839,00da
6624Zvezdaraugao Đuke Dinića i BanjskeZVEZDARA2943/174.232.071,00da
6927ZvezdaraBranka Krsmanovića 17ZVEZDARA70440,00ne podleže obavezi plaćanja
6957ZvezdaraDuvanjska 10ZVEZDARA218818.374.508,00da
7482ZvezdaraVojislava Ilića 37ZVEZDARA7609/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7532ZvezdaraMarka Oreškovića 6 -prenamena lokala br. 2 u stan br.21ZVEZDARA31210,00ne podleže obavezi plaćanja
7943ZvezdaraMehmeda Sokolovića 29ZVEZDARA33637.565.133,30ne
7947ZvezdaraŽivka Davidovića 64aZVEZDARA10884/920.901.242,05da
8053ZvezdaraBregalnička 22ZVEZDARA7219/121.759.366,00da
3263ZvezdaraPante SrećkovićaZVEZDARA2183/390,00ne podleže obavezi plaćanja
3347ZvezdaraRadojke Lakić 15ZVEZDARA7695201.807,00da
4671Surčinkp 4927/1 KO SurčinSURČIN4927/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4699SurčinKP 5248 KO SurčinSURČIN52481.449.682,00da
5478Surčinkp 1179/2 KO ProgarPROGAR1179/241.639,00da
5491SurčinVlade Obradovića Kamenog 41PROGAR3900,00ne podleže obavezi plaćanja
5512Surčinkp 4938/5 KO SurčinSURČIN4938/5820.322,74da
5687Surčinkp 935/47 KO ProgarPROGAR935/47115.825,50da
6177Surčinkp 5161 KO SurčinSURČIN51615.537.903,71da
6275Surčinkp 5189 KO SurčinSURČIN5189815.386,00da
6278Surčinkp 5271 KO SurčinSURČIN5271975.422,00da
6295Surčinkp 338 KO SurčinSURČIN3380,00ne podleže obavezi plaćanja
6522Surčinkp 5129 KO SurčinSURČIN51298.092.734,00da
6582Surčinkp 2852 KO ProgarPROGAR285284.818,23da
6678Surčinkp 3054/7 KO SurčinSURČIN3054/7969.577,00da
6792Surčinkp 5172 KO SurčinSURČIN51722.276.502,00da
6886Surčinkp 1676 KO SurčinSURČIN16760,00ne podleže obavezi plaćanja
7517Surčinkp 5010 KO SurčinSURČIN5010396.732,00da
3456Surčinkp 1932 KO BečmenBEČMEN193291.554,71da
3738Surčinkp 5229 KO SurčinSURČIN52291.325.271,00da
4356Surčinkp 1457/33 KO BečmenBEČMEN1457/33173.485,25da
4614Surčinkp 997 KO SurčinSURČIN997922.012,00da
4686Surčinkp 1457/22 KO BečmenBEČMEN1457/22447.089,00da
4688Novi BeogradSurčinska 94 bNOVI BEOGRAD3890/150,00ne podleže obavezi plaćanja
5513Surčinkp 5266 KO SurčinSURČIN52662.527.798,00da
5581Surčinkp 4054/1 KO SurčinSURČIN4054/1235.192,00da
5790Surčinkp 1032/2 KO Surčin-prenamena stana u poslovni prostorSURČIN1032/2317.827,00da
5986Surčinkp 3057/10 KO SurčinSURČIN3057/101.141.315,21da
6871Surčinkp 2156/2 KO SurčinSURČIN2156/2976.275,00da
6872Surčinkp 1598/2 KO SurčinSURČIN1598/2759.187,23da
6954Surčinkp 1361/5 KO BečmenBEČMEN1361/5143.938,00da
7284Surčinkp 5270 KO SurčinSURČIN527017.474.212,00da
7410Surčinkp 953 KO BečmenBEČMEN953291.458,00da
7515Surčinkp 4999 KO SurčinSURČIN4999262.430,05da
2986Surčinkp 229/2 KO BoljevciBOLJEVCI229/263.670,00da
3425Surčinkp 277/1 KO BečmenBEČMEN277/1339.081,00da
3903Surčinkp 2868/2 KO SurčinSURČIN2868/2472.665,36da
4558Surčinkp 563/12 KO BečmenBEČMEN563/12170.321,00da
4559Surčinkp 954/2 KO BečmenBEČMEN954/276.536,00da
5280Surčinkp 1405/14 KO BečmenBEČMEN1405/14229.238,53da
5556Surčinkp 1319/8 KO BečmenBEČMEN1319/8177.705,79da
5595Surčinkp 1137 KO BečmenBEČMEN1137282.333,02da
6036Surčinkp 1857 KO BečmenBEČMEN1857129.274,97da
6160Surčinkp 480/1 KO BečmenBEČMEN480/1269.142,00da
6225ZvezdaraVeselina Čajkanovića 26dVELIKI MOKRI LUG900/9554.241,00da
6232Surčinkp 1396/3 KO BečmenBEČMEN1398/3444.751,00da
6417Surčinkp 2/24 KO BečmenBEČMEN2/24243.991,00da
6817Surčinkp 1505/32 ko BečmenBEČMEN1505/32237.030,00da
7252Novi BeogradBulevar Arsenija Čarnojevića bb-ZMAJ PUMPA-kp 2637/8 KO Zemun i 504 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD5040,00ne podleže obavezi plaćanja
7398Surčinkp 5284/1 KO BečmenBEČMEN1028234.564,00da
7684Surčinkp 3739/40 KO SurčinSURČIN3739/4024.809.107,00da
7920Surčinkp 90 KO PetrovčićPETROVČIĆ9035.952,27da
3299Surčinkp 1398/8 KO BečmenBEČMEN1398/8141.273,00da
3360ZvezdaraDimitrija TucovićaZVEZDARA269825.942.778,00da
4295Novi BeogradBlagoja Marjanovića Moše 4NOVI BEOGRAD6709/2480.257,00da
5418ZvezdaraLuke Vukailovića 4ZVEZDARA3037/121.275.049,00da
5686Surčinkp 1561/5 KO BečmenBEČMEN1561/560.633,10da
6012ZvezdaraBulevar kralja Aleksandra 378ZVEZDARA107480,00ne podleže obavezi plaćanja
6115ZvezdaraZahumska 34ZVEZDARA2904/146.058.357,00da
6116Zvezdaraugao ulica Kajmakčalansa i DravskaZVEZDARA7175/148.342.437,00da
6390ZvezdaraJovana Ćirilova 11, stan 51ZVEZDARA28690,00ne podleže obavezi plaćanja
6980Surčinkp 1540/1 KO BečmenBEČMEN1540/1275.090,00da
7428Zvezdaraugao Dimitrija Tucovića 2 i Ruzveltove 34ZVEZDARA2699/1699.049,00da
7534Surčinkp 507 KO BečmenBEČMEN50753.011,00da
7538ZvezdaraVoje Veljkovića 26aZVEZDARA2187938.907.856,00da
7561Surčinkp 787 KO PetrovčićPETROVČIĆ78779.608,00da
7563ZvezdaraVojvode Vlahovića 47P, spajanje stana 28 i 29VELIKI MOKRI LUG1009/70,00ne podleže obavezi plaćanja
7677Surčinkp 1866 KO BečmenBEČMEN1866147.502,00da
7730ZvezdaraMilete Jakšića 4ZVEZDARA2280/615.164.069,00da
3682Surčinkp 729 KO BečmenBEČMEN729249.160,37da
3975Novi BeogradSurčinska 6aNOVI BEOGRAD3835/60,00ne podleže obavezi plaćanja
4407Novi BeogradStudentska 3, stan 41NOVI BEOGRAD9600,00ne podleže obavezi plaćanja
4446Novi Beogradkp 795/6 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD795/65.668.276,00da
5910Novi BeogradBLOK 63 - Ugao Jurija Gagarina i NehruoveNOVI BEOGRAD3347/70925.611.576,00da
6079Novi Beogradkp 595/28 KO Novi Beograd- izgradnja saobraćajniceNOVI BEOGRAD595/280,00ne podleže obavezi plaćanja
6087Novi BeogradJurija GagarinaNOVI BEOGRAD5089/88.295.310,94da
6122Novi Beogradkp 6482 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD6482509.553.281,00da
6337Novi BeogradPoslovni centar Delta Headquarters-Vladimira PopovićaNOVI BEOGRAD2309/24346.203.580,00da
6485Novi BeogradBulevar Mihajla Pupina 10b, lokal 5/VPNOVI BEOGRAD1022/180,00ne podleže obavezi plaćanja
6614Novi BeogradGP 1 koju čine parcele 511/7, 528/1, 528/2, 529/1, 529/2, 530/1 i 6637/18, sve KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD511/70,00ne podleže obavezi plaćanja
7025Novi Beogradugao ulica omladinskih brigada i Đorđa Stanojevića-I faza, Lamele A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K, L, M i poslovne lamele 1NOVI BEOGRAD2906/26669.881.357,00da
7033Novi BeogradVojvođanska 12NOVI BEOGRAD344827.437.787,00da
7513Surčinkp 524 KO PetrovčićPETROVČIĆ52448.750,00da
7709Novi BeogradĐorđa Stanojevića 35-MEGAMARKET RODIĆNOVI BEOGRAD2906/30,00ne podleže obavezi plaćanja
8004Surčinkp 442/1 KO PetrovčićPETROVČIĆ442/146.620,00da
3358Novi BeogradGandijeva 180, stan 15NOVI BEOGRAD5084/539.285,00da
3700Novi BeogradVladimira Popovića 36, stan 13NOVI BEOGRAD2830/1111.290,00ne
4633Novi BeogradBulevar Zorana Đinđića 113/1, stan 29NOVI BEOGRAD11340,00ne podleže obavezi plaćanja
4642Novi BeogradJurija Gagarina 188, stan 22NOVI BEOGRAD49060,00ne podleže obavezi plaćanja
4798Novi BeogradTošin bunarNOVI BEOGRAD6841451.471.683,00da
4950Novi BeogradOmladinskih brigada 86NOVI BEOGRAD2222/1404.268,00da
4952Novi BeogradOmladinskih brigada 33NOVI BEOGRAD2223873.476,00da
5206Novi BeogradLuja Adamiča 9, stan 25 i stan 26NOVI BEOGRAD3110,00ne podleže obavezi plaćanja
5290Novi BeogradStudentska 15, stan 32NOVI BEOGRAD959770.269,00da
6771Novi Beogradkp 6843 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD6843468.937.983,00da
7097Novi BeogradUroša Martinovića 7, spajanje lokala 1, 2 i 3 u jedan lokal broj 1NOVI BEOGRAD2902/340.942,00da
7130Novi BeogradNehruova 85NOVI BEOGRAD32340,00ne podleže obavezi plaćanja
7296ZvezdaraBelokrajinska 2ZVEZDARA110770,00ne podleže obavezi plaćanja
7614Novi BeogradAuto-put bbNOVI BEOGRAD67940,00ne podleže obavezi plaćanja
7627Novi BeogradBulevar umetnosti 5, stan 30NOVI BEOGRAD1101325.132,00da
7852ZvezdaraMilana Rakića 61-63ZVEZDARA2188463.857.601,00da
8103Novi Beogradkp 6819 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD681936.684.585,00da
2993MladenovacKP 3596 I 3597 obe KO Mladenovac SeloMLADENOVAC SELO3596 i 35970,00ne podleže obavezi plaćanja
4127Novi BeogradAleksinačkih rudara-Park 11NOVI BEOGRAD1005/28308.253.937,00da
5216Novi BeogradMilutina Milankovića 19gNOVI BEOGRAD1222/375.602.698,00da
5328ZvezdaraSupilova 44ZVEZDARA21625.850.574,00da
5379Novi BeogradNarodnih heroja 15, stan 1ANOVI BEOGRAD9760,00ne podleže obavezi plaćanja
5384Novi BeogradBulevar Mihaila Pupina 9, lokal L2NOVI BEOGRAD23060,00ne podleže obavezi plaćanja
5402Novi BeogradBulevar Zorana Đinđića 47, stan 23NOVI BEOGRAD22810,00ne podleže obavezi plaćanja
5637Novi BeogradTošin bunar 190NOVI BEOGRAD821/14.334.158,00da
5771Novi Beogradkp 2906/33 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD2906/3319.022.307,00da
6379Novi Beogradkp 595/27 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD595/2742.906.145,00da
6402Novi Beogradugao ulica Đorđa Stanojevića i Nove 1NOVI BEOGRAD2871/71.115.301.872,00da
6497Novi Beogradizgradnja KPG postrojenja na postojećoj pumpi Blok 45NOVI BEOGRAD4907/70,00ne podleže obavezi plaćanja
6581Novi BeogradŠpanskih boraca 22a, stan 12NOVI BEOGRAD1121/201.905.698,00da
7494Novi BeogradMihaila Pupina 10e, stan 462NOVI BEOGRAD1022/3771.888,00da
7495Novi Beogradkp 6853 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD6853313.479.485,00da
7695Novi Beogradkp 2130/16 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD2130/1686.029.850,00ne
8016Novi Beogradkp 1735/13 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD1735/130,00ne
3206Novi BeogradJurija Gagarina 94NOVI BEOGRAD48610,00ne podleže obavezi plaćanja
3575ZvezdaraPljevaljska 8ZVEZDARA13313/9374.598,00ne
4866ZvezdaraČelopečka 2ZVEZDARA2798542.970,00da
4896ZvezdaraLuneta Milovanovića 1ZVEZDARA13477/112.317.578,00da
5370ZvezdaraPrespanska 17ZVEZDARA75028.596.477,00ne
5508ZvezdaraRavanička 4, stan 16ZVEZDARA7407309.264,00da
5855Zvezdaraugao Đevđelijske i Branka KrsmanovićaZVEZDARA3213/133.617.510,00da
5889Novi BeogradNehruova 238, stan 21NOVI BEOGRAD50140,00ne podleže obavezi plaćanja
6321Zvezdaraugao Bulevara kralja Aleksandra i Živka KarabiberovićaZVEZDARA2188650.507.782,00da
6452ZvezdaraMilana Rakića 51ZVEZDARA438826.192.449,00da
6650ZvezdaraPodujevska 3ZVEZDARA10801/112.993.612,00da
6856ZvezdaraKovačeva 15ZVEZDARA11175/113.168.312,00da
6875ZvezdaraMilana Rakića 49ZVEZDARA438924.125.811,00da
7196Novi BeogradGandijeva 168NOVI BEOGRAD5084/91.681.519,00ne
7315Novi BeogradBulevar Arsenija Čarnojevića 71, stan 21NOVI BEOGRAD2870/2870.149,00da
7409ZvezdaraKačićeva26ZVEZDARA133750,00ne podleže obavezi plaćanja
7636Novi BeogradGandijeva 15, stan 1BNOVI BEOGRAD30300,00ne podleže obavezi plaćanja
4333ZvezdaraBregalnička 24ZVEZDARA7220/121.662.083,00da
4833ZvezdaraVojvode Vlahovića bbVELIKI MOKRI LUG1005/33.418.411,00da
5033ZvezdaraŽivka Davidovića ZVEZDARA10842/310.799.278,00da
5753ZvezdaraMilana Rakića 16aZVEZDARA4243/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5890ZvezdaraPreševska 36, stan 11 i stan 18-fizička deobaZVEZDARA41650,00ne podleže obavezi plaćanja
6140ZvezdaraSubotička 20ZVEZDARA7720/519.830.378,00da
6389ZvezdaraGospićka 10ZVEZDARA10432/1 3.625.052,00da
6410ZvezdaraUstanička 234a-prenamena stanova A i B u poslovni prostor broj 2ZVEZDARA15886/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6460ZvezdaraVoje Veljkovića 13ZVEZDARA49469.541.810,00da
6613ZvezdaraVojvode Bogdana 39ZVEZDARA2971/316.868.025,00da
6950Zvezdaraugao Ruđera Boškovića i Ivana GradnjikaZVEZDARA10909/142.189.852,00da
7181ZvezdaraČelopečka 17ZVEZDARA279333.902.389,00da
7182ZvezdaraVoje Veljkovića 15-15AZVEZDARA494519.068.805,00da
7507ZvezdaraDelnička 4ZVEZDARA49141.946.187,00da
7604Zvezdaraugao Ravaničke i Radojke LakićZVEZDARA775015.306.622,00da
7678Zvezdaraugao Jenkove i Dimitrija TucovićaZVEZDARA2616/212.617.489,00ne
4099ZvezdaraVojvode Brane 35ZVEZDARA299728.821.770,00da
4603ZvezdaraKoste Novakovića 3ZVEZDARA2187732.378.206,00da
4547ZvezdaraĐurićevaZVEZDARA2187632.055.218,00da
4777ZvezdaraMis Irbijeva 10ZVEZDARA10880/1111.333.089,00da
4963ZvezdaraPodujevska 19ZVEZDARA10785/114.296.853,00da
5466ZvezdaraČedomilja Mitrovića 11VELIKI MOKRI LUG846/30,00ne podleže obavezi plaćanja
7002ZvezdaraPaje Jovanovića bbZVEZDARA11060/140.047.620,00ne
7302ZvezdaraDuvanjskaZVEZDARA4551/127.195.317,00da
7439ZvezdaraMilana Milićevića 2ZVEZDARA326415.348.187,00da
7461ZvezdaraĐuke Dinić 1ZVEZDARA30510,00ne podleže obavezi plaćanja
7487ZvezdaraVojvode Šupljikca 11ZVEZDARA6964/126.515.624,00ne
7582ZvezdaraPrespanska 21, stan 13ZVEZDARA7303/11.081.276,00da
7689ZvezdaraŽivojina Žujovića 17ZVEZDARA344612.622.690,00da
7743ZvezdaraDuvanjskaZVEZDARA4551/115.086.462,00da
4021Zvezdaraugao ulica Vojislava Ilića i Mis IrbijeveZVEZDARA11186/1311.223.871.146,00da
4282ZemunDobanovačka 2aZEMUN470/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4285ZvezdaraVojvode Bojovića 6ZVEZDARA10648/17.772.121,00da
5545ZvezdaraĐuke Dinića 16, garažno mesto 17ZVEZDARA35040,00ne podleže obavezi plaćanja
3850Zvezdarakp 505/1, 3, 4, 5, 11, 12, 15 KO Mali Mokri LugMALI MOKRI LUG505/12.056.215,00da
4157ZvezdaraGospodara Vučića 245ZVEZDARA7656/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4626ZvezdaraVojvode SavatijaZVEZDARA327625.906.609,00da
4912ZvezdaraBudmanijeva 35ZVEZDARA4899/16.376.441,00da
5887ZvezdaraOnisima Popovića 12ZVEZDARA10880/516.889.410,00da
6272Zvezdaraizmeđu ulica Vojvode Blažete i KamengorskeZVEZDARA4768/1613.889.294,00da
6290ZvezdaraBulevar kralja Aleksandra 324 lokal 8ZVEZDARA7785/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6471ZvezdaraBudmanijeva 2ZVEZDARA4839/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6591ZvezdaraĆirila i Metodija 8, lokal 1/LZVEZDARA2859/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6713Zvezdaraugao Budmanijeve i Mite RužićaZVEZDARA4841/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6883ZvezdaraDravska 6ZVEZDARA2188575.311.579,00da
7429ZvezdaraLovranskaZVEZDARA3677/64.461.799,00da
7793ZvezdaraDimitrija Tucovića 48ZVEZDARA2937/140.715.269,00da
7926Zvezdaraugao Deskaševe i Milana RakićaZVEZDARA4693/911.868.790,00ne
3000Stari gradPalmotićeva 23STARI GRAD1.437.697,40da
3701ZvezdaraGvozdićevaZVEZDARA726115.827.872,00da
3583ZvezdaraKlaničkaMIRIJEVO1172/5-414.471,00ne
4063ZvezdaraRudi Čajevca 1MIRIJEVO1610/101.571.256,00da
4065ZvezdaraRudi Čajevca 1VMIRIJEVO1610/131.493.026,00da
4066ZvezdaraRudi Čajevca 1GMIRIJEVO1610/141.348.380,00da
4417Zvezdarakp 3682 KO MirijevoMIRIJEVO36820,00ne podleže obavezi plaćanja
4581ZvezdaraBosanska 47MALI MOKRI LUG359300,00ne podleže obavezi plaćanja
5069ZvezdaraBosanska 10MALI MOKRI LUG86/220,00ne podleže obavezi plaćanja
5207Zvezdara16. Oktobra 38, stan 02MIRIJEVO2077/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6089ZvezdaraKapetana Miloša Žunjića 22/5MIRIJEVO1596/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6354ZvezdaraMirijevski venac 35, stan 21 i 21aMIRIJEVO1360/12.521,00da
6847ZvezdaraPetra Banićevića 5, stan 1 i 2MIRIJEVO706/40,00ne podleže obavezi plaćanja
6857ZvezdaraGvozdićeva 15, spajanje stanova 10 i 11ZVEZDARA729816.338,00da
6866ZvezdaraKačićeva 12ZVEZDARA133824.613.904,00da
7345ZvezdaraVjekoslava Kovača 6bZVEZDARA4564/2763.115,00da
7556ZvezdaraTihomira Višnjevca 6, ulaz II, stan 5ZVEZDARA45610,00ne podleže obavezi plaćanja
3301Zvezdarakp 886/6 ko Veliki mokri lugVELIKI MOKRI LUG886/60,00ne podleže obavezi plaćanja
3582ZvezdaraKlaničkaMIRIJEVO1172/3-1.790.634,00ne
3940ZvezdaraVuka Marinkovića 2VELIKI MOKRI LUG835/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4062ZvezdaraRudi Čajevca 1AMIRIJEVO1610/111.415.312,00da
4064ZvezdaraRudi Čajevca 1BMIRIJEVO1610/121.411.345,00da
4104ZvezdaraIvana Sarića 11, atelje 01MIRIJEVO1911/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4135ZvezdaraŠevariceMIRIJEVO740/42.498.980,00da
4154ZvezdaraMirijevski venac 25bMIRIJEVO2022/10273.827,00da
4658ZvezdaraVojvode Vlahovića bbVELIKI MOKRI LUG1005/30,00ne podleže obavezi plaćanja
4948ZvezdaraVeselina Čajkanovića 26dVELIKI MOKRI LUG900/9-8.316,18ne
5065ZvezdaraČedomilja Mitrovića 11VELIKI MOKRI LUG846/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5341ZvezdaraVeselina Čajkanovića bbVELIKI MOKRI LUG935/50,00ne podleže obavezi plaćanja
5691ZvezdaraMilivoja Perovića 5MIRIJEVO1911/200,00ne podleže obavezi plaćanja
6382ZvezdaraMilana Gligorijevića prvi prilaz 7AVELIKI MOKRI LUG1220/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7162ZvezdaraVojvode Vlahovića 47P, spajanje stana 28 i 29VELIKI MOKRI LUG1009/70,00ne podleže obavezi plaćanja
7737Zvezdaraugao Bosanske i Narodnog frontaMALI MOKRI LUG359249.745.635,00da
3321ZvezdaraLošinjskaMIRIJEVO2142/20,00ne podleže obavezi plaćanja
3564ZvezdaraVitezova Karađorđeve zvezde 45MIRIJEVO1179/113.611.025,00da
3443Grockakp 49/10 KO LeštaneLEŠTANE49/102.271.906,50da
3471Grockakp 5467/10 ko VrčinVRČIN5467/10670.234,00da
3631Grockakp 1526/17 KO GrockaGROCKA1526/17619.356,78da
3736Grockakp 530/16 KO KaluđericaKALUĐERICA530/160,00ne podleže obavezi plaćanja
3770Grockakp 45/6, 46/10, 46/11, 47/14, 47/15 i 47/16 sve KO LeštaneLEŠTANE45/64.268.195,44da
3881Grockakp 592/6 KO BolečBOLEČ592/6365.438,86da
4818Grockakp 143/3 KO KaluđericaKALUĐERICA143/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5008Grockakp 908/15 KO GrockaGROCKA908/15818.406,45da
5240Grockakp 255/2 KO KaluđericaKALUĐERICA255/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5684GrockaKP 143/4 KO KaluđericaKALUĐERICA143/40,00ne podleže obavezi plaćanja
6401Grockakp 563/21 KO GrockaGROCKA563/210,00ne podleže obavezi plaćanja
6438Grockakp 1769 KO LeštaneLEŠTANE17690,00ne podleže obavezi plaćanja
6820Grockakp 244 KO BolečBOLEČ244332.571,00da
6921Grockakp 1518/3 KO GrockaGROCKA1518/3436.829,56ne
7687ZvezdaraMilošev kladenacVELIKI MOKRI LUG229/262.350,00da
3009Lazarevackp 4213/4 KO ŠopićŠOPIĆ4313/4443.797,30da
3428Grockakp 158/1 KO BolečBOLEČ158/11.254.731,31da
3512Grockakp 4221/5 KO VrčinVRČIN4221/597.539,00da
3547GrockaMalopoljska bbLEŠTANE414/70,00ne podleže obavezi plaćanja
3656Grockakp 3156/1 KO VrčinVRČIN3156/111.121,62da
3672Savski venacSmetanina 14SAVSKI VENAC20952/1-1.794.986,00da
4040Grockakp 5287/2 KO VrčinVRČIN5287/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4060Grockakp 4583/3 KO VrčinVRČIN4583/3263.967,79da
4131Grockakp 5123/3 KO VrčinVRČIN5123/3204.846,83da
4576Grockakp 7513/5 KO VrčinVRČIN7513/5229.653,92da
4678Grockakp 4236/16 KO VrčinVRČIN4236/16150.127,94da
4720Grockakp 4176/36 ko VrčinVRČIN4176/3641.452,00da
5300Grockakp 1383/6 KO LeštaneLEŠTANE1383/60,00ne podleže obavezi plaćanja
6014Grockakp 2940/2 KO VrčinVRČIN2940/2415.785,29da
6141Grockakp 5009/1 KO VrčinVRČIN5009/1111.182,31da
6855Grockakp 3518/1 KO VrčinVRČIN3518/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7455Grockakp 871/23 KO VrčinVRČIN871/230,00ne podleže obavezi plaćanja
8052Grockakp 406/2 ko LeštaneLEŠTANE406/20,00ne podleže obavezi plaćanja
3179Savski venacKoste Racina 13SAVSKI VENAC20603/60,00ne podleže obavezi plaćanja
3268Savski venacFlore Sends 5SAVSKI VENAC21655/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3730Grockakp 1688/11 KO ZaklopačaZAKLOPAČA1688/1173.174,59da
3755VoždovacVeselina Masleše 7VOŽDOVAC156421.695,00da
3783Grockakp 4984/4 KO VrčinVRČIN4984/4123.786,54da
3787Savski venacNeznanog junaka 17SAVSKI VENAC20623/410.223.726,00da
3790VračarAnastasa Jovanovića 2VRAČAR4194/480,00ne podleže obavezi plaćanja
4073Grockakp 4648 KO VrčinVRČIN464811.135,10da
4199Grockakp 4439/1 KO VrčinVRČIN4439/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4399VoždovacBelička 32VOŽDOVAC666.657.001,00da
4519Savski venacBrankova 13-15SAVSKI VENAC3315430.765,00da
4681VoždovacIgnjata Joba 20VOŽDOVAC7315/50,00ne podleže obavezi plaćanja
4735Stari gradObilićev venac 27STARI GRAD2252/11.385.326,16da
4899Savski venacČakorskaSAVSKI VENAC20105/80,00ne podleže obavezi plaćanja
6292Grockakp 7586/2 KO VrčinVRČIN7586/2-14.578,74ne
6372Grockakp 8676 KO VrčinVRČIN86760,00ne podleže obavezi plaćanja
6563Savski venacUgao ulica Dobropoljske i GornjačkeSAVSKI VENAC3102/1-4.402.579,00da
3403Stari gradDubrovačka 8STARI GRAD364/339.485.083,47da
3725VoždovacKoste Jovanovića 83VOŽDOVAC63950,00ne podleže obavezi plaćanja
3895Obrenovackp 740/3 KO BaljevacBALJEVAC740/30,00ne podleže obavezi plaćanja
4788Savski venacDobropoljska 35SAVSKI VENAC3152/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4926Savski venacKoste Glavinića 18SAVSKI VENAC11110/2717.218,00da
5076Savski venacHercegovačka 14A/BSAVSKI VENAC1496/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5097Savski venacVojvode Milenka 19, stan 4SAVSKI VENAC9841.481.012,00da
5134Savski venacHeroja Milana Tepića 5SAVSKI VENAC20495/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5278VoždovacMiloja Pavlovića 10VOŽDOVAC12003/60,00ne podleže obavezi plaćanja
6192VračarSmiljanićeva 27VRAČAR314-311.332,00da
6394VoždovacVojvode Stepe 272VOŽDOVAC7560/3670.193,00da
6416VoždovacStrumička 83VOŽDOVAC3104/140,00ne podleže obavezi plaćanja
6570VoždovacJove Ilića 102VOŽDOVAC64210,00ne podleže obavezi plaćanja
6633Savski venacSlavka Ćuruvije bbSAVSKI VENAC21567/16.361,00ne
6894Savski venacKneza Miloša 70SAVSKI VENAC13270,00ne podleže obavezi plaćanja
6910VoždovacSundačićevaVOŽDOVAC3080/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7872Savski venacMiće Orlovića bbSAVSKI VENAC21362/40,00ne podleže obavezi plaćanja
3882VoždovacTetovska 19VOŽDOVAC19940,00ne podleže obavezi plaćanja
4232Savski venacKoče Popovića 6SAVSKI VENAC365866.021,00da
4631Savski venacTemišvarska 12SAVSKI VENAC11194/39.438.028,00da
3702Savski venacDobropoljska 9SAVSKI VENAC3227/11.247.196,00da
4030Savski venacDobropoljska 41SAVSKI VENAC31300,00ne podleže obavezi plaćanja
4196Savski venacSanje Živanović 42SAVSKI VENAC11401/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4276Savski venacVase Pelagića 13SAVSKI VENAC108970,00ne podleže obavezi plaćanja
4277Savski venacLackovićeva 4bSAVSKI VENAC20114/13.990.268,87da
4312Savski venacVojvode Milenka 42, stan 21SAVSKI VENAC1239/40,00ne podleže obavezi plaćanja
4452Savski venacSavska 9SAVSKI VENAC8450,00ne podleže obavezi plaćanja
5059Savski venacugao Ružićeve i MaglajskeSAVSKI VENAC20038/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5264Savski venacLazarevačka bbSAVSKI VENAC11334/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5871Savski venacOmladinska 3SAVSKI VENAC21403/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6450Savski venacSanje Živanović 3SAVSKI VENAC11204/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6514Savski venacstambeno komercijalni objekti u bloku 15 (kula A i kula B), - Ia faza-temeljenjeSAVSKI VENAC1508/3480,00ne podleže obavezi plaćanja
6572Savski venacSenjačka 5SAVSKI VENAC109910,00ne podleže obavezi plaćanja
6577Savski venackp 1508/345 KO Savski venacSAVSKI VENAC1508/3450,00ne podleže obavezi plaćanja
6971Savski venacKralja Milutina 51, prenamena stana br. 1 u poslovni prostorSAVSKI VENAC1159/2764.403,00da
3275Savski venacMalog Radojice 19SAVSKI VENAC20832/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3289Savski venacUžička 20SAVSKI VENAC20208/19.682.382,60da
3996Lazarevackp 1606/6 KO LazarevacLAZAREVAC1606/6396.540,00da
4542VračarSokolska 6VRAČAR1970/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4664Lazarevackp 2085/3 KO LazarevacLAZAREVAC2085/33.647.525,00da
4851LazarevacŽeleznička ulica- Retail park 1. i 2. fazaLAZAREVAC346-697.473,00ne
4887LazarevacSvetog Dimitrija 15LAZAREVAC17046.631.151,00da
5235Savski venacKneza Aleksandra Karađorđevića 19SAVSKI VENAC20729-531.038,00ne
5343Lazarevackp 4657/1 KO ŠopićŠOPIĆ4657/1402.383,00da
5533Savski venacSanje Živanović 13SAVSKI VENAC11202/1404.696,00da
5878VračarSazonova 89VRAČAR321820.351.604,00ne
5924Savski venacVajara Đoke Jovanovića 4SAVSKI VENAC202550,00ne podleže obavezi plaćanja
6044Lazarevackp 1645 KO LazarevacLAZAREVAC16455.954.635,00da
6261Lazarevackp 5704/1 KO ŠopićŠOPIĆ5704/1985.917,00da
6306Savski venacKralja Milutina 61, stan 42 i 45SAVSKI VENAC11880,00ne podleže obavezi plaćanja
6483Savski venacTemišvarska 10SAVSKI VENAC11191/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6538Savski venacfaza III na kp 1508/349 KO Savski venac-BLOK 18SAVSKI VENAC1508/3490,00ne podleže obavezi plaćanja
3870LazarevacDula Karaklajića-benizinska pumpaLAZAREVAC2019/15.632,00da
3932Savski venacKuršumlijska 3-bazen i ogradaSAVSKI VENAC10846872.682,00da
3669VoždovacVidska 25VOŽDOVAC3050/182.937,00da
3916VoždovacVojvode Vlahovića 25dž, stan 1KUMODRAŽ47/154.605,00da
3927VoždovacĐorđa Kratovca 53VOŽDOVAC29450,00ne podleže obavezi plaćanja
4137VoždovacMiklošićeva 5VOŽDOVAC1966/2336.649,00da
4145VoždovacKumodraška 350KUMODRAŽ515/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4314Lazarevackp 5460/3 KO ŠopićŠOPIĆ5460/3458.231,00da
4785VoždovacVojvode Stepe 539KUMODRAŽ1812/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4924VoždovacVarvarinska 10VOŽDOVAC17891.032.217,00da
5041Lazarevackp 4285 KO ŠopićŠOPIĆ4285224.670,00da
5066VoždovacBose Milićević 1VOŽDOVAC7053/18.327.007,00da
6357Lazarevackp 2582/2 KO PetkaPETKA2582/2530.370,00da
6487Lazarevackp 3807 KO ŠopićŠOPIĆ380733.982,00da
6785LazarevacDositeja Obradovića 38LAZAREVAC241/16.131.014,43da
7800Savski venacTolstojeva 24SAVSKI VENAC203220,00ne podleže obavezi plaćanja
3555VoždovacVojvode Vlahovića bbKUMODRAŽ53/10-614.860,00da
3556VoždovacVojvode Vlahovića bbKUMODRAŽ53/11-860.889,00da
4102VoždovacĐorđa Kratovca 70VOŽDOVAC29940,00ne podleže obavezi plaćanja
4652VoždovacKumodraška 81AVOŽDOVAC50727.244.002,00da
4738VoždovacBorisavljevićeva 70VOŽDOVAC44580,00ne podleže obavezi plaćanja
5052VoždovacKoste Jovanovića 34VOŽDOVAC484210.933.316,00da
5071VoždovacKolašinska 2VOŽDOVAC276/2248.464,00da
5081VoždovacKoste Jovanovića 3VOŽDOVAC47400,00ne podleže obavezi plaćanja
5204VoždovacKumodraška 71VOŽDOVAC50770,00ne podleže obavezi plaćanja
5250VoždovacKoste Jovanovića 21VOŽDOVAC47580,00ne podleže obavezi plaćanja
5329VoždovacGospodara Vučića 78VOŽDOVAC86/320,00ne podleže obavezi plaćanja
6229VoždovacVojvode Stepe 41VOŽDOVAC4563/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6415VoždovacRada Konačara 39, prenamena ostave u tavanu i ostava u suterenuVOŽDOVAC2276/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6610VoždovacKoste Jovanovića 35VOŽDOVAC4853271.716,00ne
6978VračarJužni bulevar 10VRAČAR4194/160,00ne podleže obavezi plaćanja
7109VoždovacUstanička 170V, lokal L-12/IVOŽDOVAC3584/5346.824,39da
7612Voždovackp 52/35 KO KumodražKUMODRAŽ52/359.372.855,00da
3255VoždovacBelička 15 - prenamena tavana u stambeni prostorVOŽDOVAC812.603.610,00da
3440VoždovacVojvode Stepe 32VOŽDOVAC4638/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3394VoždovacVeljka Milićevića 7VOŽDOVAC86/1815.355,00da
3436VoždovacKonstantina Filozofa 6VOŽDOVAC762716.904.134,00da
3899VoždovacBulevar oslobođenja 159VOŽDOVAC638514.746.636,00da
4339VoždovacMažuranićeva 22VOŽDOVAC28780,00ne podleže obavezi plaćanja
4367VoždovacDebarska 25DVOŽDOVAC13/103.552.370,00da
4466VoždovacLjube Nedića 14VOŽDOVAC42090,00ne podleže obavezi plaćanja
4641VoždovacTikveška 28VOŽDOVAC21188.856.295,00da
4651VoždovacVojvode Stepe 391VOŽDOVAC7813/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5212VoždovacBilećka 24VOŽDOVAC7079/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5404VoždovacVeselina Masleše 40VOŽDOVAC3112.319.146,00ne
5710VoždovacNovakova 14VOŽDOVAC75760,00ne podleže obavezi plaćanja
6173VoždovacBraće Kovač 27VOŽDOVAC2664405.956,00ne
6436VoždovacBelimarkovićeva 18VOŽDOVAC15540,00ne podleže obavezi plaćanja
6437VoždovacPazinska 15VOŽDOVAC7715/1132.337,00da
6559VoždovacStevana Jakovljevića 14VOŽDOVAC5053/170,00ne podleže obavezi plaćanja
2994VoždovacRada Končara 24VOŽDOVAC22627.413.807,55da
3198VoždovacStrumička 21VOŽDOVAC18010,00ne podleže obavezi plaćanja
4130VoždovacBraće Kovač 26VOŽDOVAC26840,00ne podleže obavezi plaćanja
4132VoždovacLjubićka 24VOŽDOVAC41969.271.326,00da
4144VoždovacBelička 24VOŽDOVAC622.121.818,00da
4193VoždovacMiklošićeva bbVOŽDOVAC1983/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4674VoždovacČemernička 2VOŽDOVAC1567/16.200.350,00da
5117VoždovacStrumička 49VOŽDOVAC288110.297.123,00da
5147VoždovacPetrovaradinska 5VOŽDOVAC276/82.947.913,00da
5389VoždovacBraće Jerkovića 72bVOŽDOVAC6677/90,00ne podleže obavezi plaćanja
5422VoždovacSundačićeva 24VOŽDOVAC3104/22.952.004,00ne
5912VoždovacBože Jankovića 40VOŽDOVAC45858.646.443,00da
6324VoždovacMiklošićeva 38, stanovi 9, 10 12, 13, 14 i 15VOŽDOVAC17370,00ne podleže obavezi plaćanja
6377VoždovacĐorđa Kratovca 5VOŽDOVAC21760,00ne podleže obavezi plaćanja
6603VoždovacĐorđa Kratovca 61VOŽDOVAC29410,00ne podleže obavezi plaćanja
7346VoždovacStrumička 20VOŽDOVAC2132/10,00ne
3367VoždovacBelička 17VOŽDOVAC80347.296,00da
3964VoždovacJove Ilića 116VOŽDOVAC6446907.230,00da
4051VoždovacIndire Gandi 11, stan 28 i 30VOŽDOVAC7365268.059,00da
4059VoždovacStrumička 40VOŽDOVAC18200,00ne podleže obavezi plaćanja
4072VoždovacBelimarkovićeva 9VOŽDOVAC3309.121.274,43da
4081VoždovacDragice Končar 3, stan 28VOŽDOVAC7357/50,00ne podleže obavezi plaćanja
4120VoždovacStrumička 32VOŽDOVAC1811/110.335.025,00da
4251VoždovacBraće Jerković 140aVOŽDOVAC30035/50,00ne podleže obavezi plaćanja
5063VoždovacBraće Jerković 58VOŽDOVAC61520,00ne podleže obavezi plaćanja
5119Voždovacugao ulica Vojvode Stepe i kružnog puta VoždovačkogVOŽDOVAC7752/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5136VoždovacGospodara Vučića 144VOŽDOVAC2943.301.922,00da
5177VoždovacBože Jankovića 8VOŽDOVAC4563/1911.071.475,00da
5592VoždovacAdmirala Vukovića 17VOŽDOVAC2405/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6479VoždovacTodora Dukina 17VOŽDOVAC2086/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6609VoždovacGospodara Vučića 96VOŽDOVAC1280,00ne podleže obavezi plaćanja
6696VoždovacTetovska 40VOŽDOVAC176413.312.020,00da
7646VoždovacSundačićeva 3žVOŽDOVAC3102/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3937VoždovacVeselina Masleše 44VOŽDOVAC313/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3951VoždovacTetovska 19VOŽDOVAC19940,00ne podleže obavezi plaćanja
4416VoždovacMilovana MarinkovićaVOŽDOVAC471212.923.374,00da
4571VoždovacPaunova 3gVOŽDOVAC11788/12.188.430,00da
4682VoždovacBulevar oslobođenja 164, stan 16VOŽDOVAC11956/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4743VoždovacGaribaldijeva 4VOŽDOVAC2343.429.427,00da
4864VoždovacEsad Pašina 27VOŽDOVAC4620/176.393.835,00da
4933VoždovacJovana Popovića 3VOŽDOVAC5049/200,00ne podleže obavezi plaćanja
5021VoždovacKruševačka br. 30VOŽDOVAC1796/12.876.538,65da
5087VoždovacBože Jankovića 43VOŽDOVAC45009.905.416,00da
5183VračarSime Igumanova 33VRAČAR4210/120.530.724,37da
5336VoždovacDebarska 9VOŽDOVAC2211/32.085.553,00da
5921VoždovacGostivarska 26, stan 3 i 3aVOŽDOVAC49970,00ne podleže obavezi plaćanja
6145VoždovacPirotska 6VOŽDOVAC2302/114.262.004,00da
6342VoždovacTodora Dukina 6VOŽDOVAC20430,00ne podleže obavezi plaćanja
7963VračarBraničevska 17VRAČAR3958202.056,00ne
3466VoždovacPašmanska 20VOŽDOVAC16000,00ne podleže obavezi plaćanja
4351VoždovacDebarska 32VOŽDOVAC225916.927.551,00da
4096VoždovacBorisavljevićeva 34VOŽDOVAC454412.956.113,00da
4129VoždovacTetovska 49VOŽDOVAC1751/1620.474,00da
4341VoždovacStevana Lalića 5VOŽDOVAC4563/150,00ne podleže obavezi plaćanja
5000VoždovacGostivarska 64VOŽDOVAC6506/911.444.392,00da
5277VoždovacBože Jankovića 49VOŽDOVAC44970,00ne podleže obavezi plaćanja
5483VoždovacMickijevičeva 2VOŽDOVAC62050,00ne podleže obavezi plaćanja
5806VoždovacDebarska 25a, garaža 6VOŽDOVAC13/1312.625,00da
6434VoždovacMaksima Gorkog 82VOŽDOVAC200420.129.755,00da
6534VoždovacPetrovaradinska 27VOŽDOVAC1913/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6618VoždovacKostolačka 67, stan 3-fizička deobaVOŽDOVAC7151115.726,00da
7255Voždovacugao ulica Bebelove i BeranskeVOŽDOVAC7743/200,00ne podleže obavezi plaćanja
7400VoždovacBose Milićević 4VOŽDOVAC6571/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7450VoždovacKruševačka 19VOŽDOVAC1851/21.288.090,80da
7653VoždovacKralja Vladimira 15VOŽDOVAC4619/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7675VoždovacKumodraška 52VOŽDOVAC44720,00ne podleže obavezi plaćanja
2977VoždovacBulevar oslobođenja 97VOŽDOVAC46770,00ne podleže obavezi plaćanja
3985VoždovacLjube Šercera 15VOŽDOVAC7166/1656.912,00da
3374VoždovacTodora Dukina 41VOŽDOVAC2134348.565,00da
3510VoždovacGospodara Vučića 98VOŽDOVAC1300,00ne podleže obavezi plaćanja
3516VoždovacRada Končara 10VOŽDOVAC19579.141.940,00da
3835VoždovacĐorđa Kratovca 7VOŽDOVAC21750,00ne podleže obavezi plaćanja
4194VoždovacDragice Končar 13, stan 21 i 21aVOŽDOVAC7357/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4608VoždovacTodora Dukina 36VOŽDOVAC2168/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4898VoždovacIbarska 17VOŽDOVAC2689/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5241VoždovacVojvode Prijezde 14VOŽDOVAC19410,00ne podleže obavezi plaćanja
5327VoždovacKolašinska 18VOŽDOVAC19060,00ne podleže obavezi plaćanja
5349VoždovacĐorđa Kratovca 64VOŽDOVAC29910,00ne podleže obavezi plaćanja
5381VoždovacGenerala Anrija 16VOŽDOVAC4802-47.676,00ne
5441VoždovacZaplanjska 32VOŽDOVAC6834/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5854VoždovacGospodara Vučića 114VOŽDOVAC147/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7707VoždovacVojvode Prijezde 23VOŽDOVAC18870,00ne podleže obavezi plaćanja
3211VoždovacPašmanska 9VOŽDOVAC15366.144.068,00da
3256VračarLamartinova 27VRAČAR39550,00ne podleže obavezi plaćanja
3586VračarSokolska 8VRAČAR1971/1441.724,00da
3660VračarŠumatovačka 132 i Južni bulevar 85VRAČAR3378/11.307.024,00da
3685VračarJužni bulevar 55VRAČAR363324.846.944,00da
3935VračarLoznička 12VRAČAR1141/10,00da
3943VračarVojislava Ilića 32VRAČAR48100,00ne podleže obavezi plaćanja
4595VračarGročanska 23VRAČAR521227.181.208,00da
4627Stari gradZetska 7STARI GRAD156413.545.572,25ne
4863VoždovacBraće Kovač 76VOŽDOVAC3066/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5275VračarRrankeova 16VRAČAR4006/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5401VoždovacStrumička 11VOŽDOVAC21123.083.364,00da
5640VračarMome Kapora 6VRAČAR1950481.853,00da
6760VračarVojvode Hrvoja 19VRAČAR4247/120.079.365,00da
7143VračarPatrijarha Varnave 7VRAČAR202299.595,00da
7165VračarStojana Protića 15VRAČAR19000,00ne podleže obavezi plaćanja
7720VoždovacBorivoja Stevanovića 43, stan 42, naselje Medaković IIIVOŽDOVAC6931/13553.137,00ne
3499VračarSredačka 4VRAČAR800/12.976.969,00da
3533VračarKrunska 23VRAČAR49920,00ne podleže obavezi plaćanja
3774VračarCara Nikolaja II 9VRAČAR2166/167.655.789,00da
3801Stari gradSolunska 11STARI GRAD114/185.458,00da
3967VračarBaba Višnjina 34VRAČAR664/128.885.669,00da
3993Stari gradKnez Mihailova 23STARI GRAD2240/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4156VračarCerska 78VRAČAR3358/19.643.759,40da
4575VračarGročanska 25VRAČAR31520,00ne podleže obavezi plaćanja
4891VračarVukica Mitrović 22VRAČAR23630,00ne podleže obavezi plaćanja
5078VračarVukice Mitrović 6VRAČAR2353164.256,00da
5297VračarSazonova 107VRAČAR32090,00ne podleže obavezi plaćanja
5350VračarCerska 104VRAČAR46770,00ne podleže obavezi plaćanja
5446VračarCara Nikolaja II 69, stan 18VRAČAR2291/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5657VračarSazonova 87VRAČAR32190,00ne podleže obavezi plaćanja
5886VračarCara Nikolaja IIVRAČAR215842.911,00da
7683VračarCerska 77VRAČAR333872.999,00da
3074Stari gradKapetan Mišina 2aSTARI GRAD1726520.196,54da
3762Stari gradGospodar Jovanova 28STARI GRAD8310,00ne podleže obavezi plaćanja
3180Stari gradKnez Mihailova 44- rekonstrukcija fasadeSTARI GRAD18350,00ne podleže obavezi plaćanja
3278ZvezdaraIvana Božića 6vVELIKI MOKRI LUG212860,00ne podleže obavezi plaćanja
3364Stari gradMajke Jevrosime 7STARI GRAD27602.504.089,80ne
4323VračarProte Mateje 35VRAČAR36519.182.977,00da
4516Stari gradugao ulica Dunavske i PančevačkeSTARI GRAD30340,00ne podleže obavezi plaćanja
4751Stari gradKralja Petra 12STARI GRAD19010,00ne podleže obavezi plaćanja
5248VračarKursulina 25-27VRAČAR662/132.102.745,00da
5253Stari gradBulevar vojvode Bojovića 2STARI GRAD53/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5307VračarDubljanska 50VRAČAR521122.326.278,00da
6159ZvezdaraMilošev kladenacVELIKI MOKRI LUG229/27.901.097,00da
6451VračarKornelija Stankovića 4VRAČAR41610,00ne podleže obavezi plaćanja
6737Stari gradCara Dušana 67STARI GRAD14550,00ne podleže obavezi plaćanja
6749VračarCerska 121VRAČAR31860,00ne podleže obavezi plaćanja
6799Stari gradHilandarska 20, stan 4STARI GRAD24900,00ne podleže obavezi plaćanja
7696Stari gradSkender begova 11, lokal 1STARI GRAD357/1384.524,91da
3027Stari gradCara Dušana 84/1STARI GRAD1621231.198,46da
3114Stari gradŽorža Klemansoa 3STARI GRAD10350,00ne podleže obavezi plaćanja
3502Stari gradKralja Petra 76STARI GRAD622/2213.950,28da
3503Stari gradDositejeva 26STARI GRAD1632137.737,29da
3504Stari gradŽorža Klemansoa 7STARI GRAD10310,00ne podleže obavezi plaćanja
3740Stari gradJevrejska 5STARI GRAD1930,00ne podleže obavezi plaćanja
3897VoždovacPut za Markoviće bbRIPANJ109/24.672.010,00da
3900ZvezdaraNovobrdska 11ZVEZDARA46920,00ne podleže obavezi plaćanja
4197Stari gradSkadarska 28STARI GRAD1568459.485,00da
4294Grockakp 158/1 KO BolečBOLEČ158/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4597Stari gradVišnjićeva 19STARI GRAD4610,00ne podleže obavezi plaćanja
5237Stari gradKnićaninova STARI GRAD373/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5675Grockakp 333/3 KO BolečBOLEČ333/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6348Stari gradMaršala Birjuzova 16, stan 16STARI GRAD2199429.339,35da
6557Stari gradZeleni venac 6, poslovni apartman 2STARI GRAD2174/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6663Stari gradBuleva despota Stefana 51STARI GRAD1509/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7024Stari gradCarigradska 12STARI GRAD13560,00ne podleže obavezi plaćanja
3151Surčinkp 5284/1 KO DobanovciDOBANOVCI5284/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3987Stari gradKraljice Natalije 5, stan 10STARI GRAD2151504.191,30da
4106Stari gradKnez Mihailova 20STARI GRAD266047.087.615,96da
3784Stari gradPančićeva 12STARI GRAD50/140,00ne podleže obavezi plaćanja
3830Mladenovackp 859 KO MarkovacMARKOVAC8590,00ne podleže obavezi plaćanja
3920Stari gradKarađorđeva 17STARI GRAD1950/3131.184,54da
3924MladenovacNikole PašićaGRANICE28080,00ne podleže obavezi plaćanja
4343Surčinkp 6094 KO DobanovciDOBANOVCI609412.075.942,50da
4543Sopotkp 1433/66 KO SopotSOPOT1433/6668.227,40da
4754Sopotkp 5165 KO SopotSOPOT5165269.190,50da
4979Mladenovackp 1461/1 KO DubonaDUBONA1461/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5102Mladenovackp 328/1 KO GraniceGRANICE328/1619.297,00ne
5158Mladenovackp 1520/1 KO GraniceGRANICE1520/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5186Sopotkp 7798/4 KO SopotSOPOT7798/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5262Mladenovac252/2 KO GraniceGRANICE252/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6264Grockakp 592/6 KO BolečBOLEČ592/60,00ne podleže obavezi plaćanja
6493ČukaricaNodilovaČUKARICA10294/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6684ČukaricaBore Markovića 13-15ČUKARICA10040/2110,00ne podleže obavezi plaćanja
7589Grockakp 244 KO BolečBOLEČ2440,00ne podleže obavezi plaćanja
3524Mladenovackp 1780/2 ko GraniceGRANICE1780/20,00ne podleže obavezi plaćanja
3667Mladenovackp 41/2 KO PružatovacPRUŽATOVAC41/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5051Stari gradK-DISTRICT-FAZA D-rekonstrukcija postojećeg poslovnog objekta -zgrada BEKOSTARI GRAD54/1846.389.422,10da
5073Surčinkp 2742 KO DobanovciDOBANOVCI27420,00ne podleže obavezi plaćanja
5238Sopotkp 1096/1 KO BabeBABE1096/1121.964,00da
5284Sopotkp 2329/2 KO Mali PožarevacMALI POŽAREVAC2329/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5293Sopotkp 537/1 KO NemenikućeNEMENIKUĆE537/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5373Sopotkp 8/70 KO ParcaniPARCANI8/704.053,00da
5376Sopotkp 1762/3 ko Mali PožarevacMALI POŽAREVAC1762/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5382Sopotkp 344/4 KO BabeBABE344/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5390Sopotkp 204/16 KO BabeBABE204/160,00ne podleže obavezi plaćanja
5568Sopotkp 619 KO Mala IvančaMALA IVANČA61915.370,00da
5583Sopotkp 538/2 KO NemenikućeNEMENIKUĆE538/2245.302,00da
5623Stari gradKralja Petra 39 i Rajićeva 3STARI GRAD7170,00ne podleže obavezi plaćanja
5916Surčinkp 196 KO DobanovciDOBANOVCI1960,00ne podleže obavezi plaćanja
6003Lazarevackp 121/5 KO VrbovnoVRBOVNO121/530.589,06da
6441Stari gradK-DISTRIKT- izgradnja faze B-iskop i temeljna jamaSTARI GRAD54/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4075Sopotkp 974/18 KO Mala IvančaMALA IVANČA974/1824.776,00da
4956Stari gradKosančićev venac 7STARI GRAD 20410,00ne podleže obavezi plaćanja
3714Sopotkp 144/4 KO RogačaROGAČA144/4188.753,73da
4223Sopotkp 1/16 KO PopovićPOPOVIĆ1/1630.306,00da
4654Sopotkp 1401 KO PopovićPOPOVIĆ140131.345,00da
5115Sopotkp 468/1 ko RogačaROGAČA468/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5496Sopotkp 6906 KO SopotSOPOT69060,00ne podleže obavezi plaćanja
5763Sopotkp 1182/4 KO SopotSOPOT1182/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5803Sopotkp 1378 KO Mali PožarevacMALI POŽAREVAC1378384.174,00da
5923Sopotkp 290/6 KO PopovićPOPOVIĆ290/62.593,00da
6102Sopotkp 116/9 KO DrlupaDRLUPA116/930.545,00da
6242Sopotkp 535/2 KO Nemenikuće objekat - prateći sadržajNEMENIKUĆE535/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6343Sopotkp 2567 KO Mala IvančaMALA IVANČA256747.149,00da
6546Sopotkp 556/27 KO NemenikućeNEMENIKUĆE556/270,00ne podleže obavezi plaćanja
6597Sopotkp 47/4 KO RogačaROGAČA47/419.177,00da
6812Sopotkp 5268 KO NemenikućeNEMENIKUĆE52680,00ne podleže obavezi plaćanja
6998Sopotkp 362 KO Mala IvančaMALA IVANČA3620,00ne podleže obavezi plaćanja
7506Sopotkp 5106/7 KO NemenikućeNEMENIKUĆE5106/70,00ne podleže obavezi plaćanja
3209Sopotkp 1798 KO RogačaROGAČA17980,00ne podleže obavezi plaćanja
3441Sopotkp 222/6 ko PopovićPOPOVIĆ222/6-31.837,00da
3552Sopotkp 2024 ko SopotSOPOT202440.415,00da
3689ČukaricaŽarka Vukovića Pucara 45ČUKARICA13277/22.416.415,28da
3807Sopotkp 2753 KO SopotSOPOT2753134.330,00da
3992Mladenovackp 380/8 KO Mala VrbicaMALA VRBICA380/80,00ne podleže obavezi plaćanja
4053ČukaricaRajka od Rasine ČUKARICA13198/914.477.722,00da
4121ČukaricaPetra Lekovića 77aČUKARICA13134/30,00ne podleže obavezi plaćanja
4148Mladenovackp 1834/6 KO KoraćicaKORAĆICA1834/620.159,00da
4229Sopotkp 1454/1 KO SopotSOPOT1454/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5391Sopotkp 1433/87 KO SopotSOPOT1433/870,00ne podleže obavezi plaćanja
6634Sopotkp 973/1 KO SibnicaSIBNICA973/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6796SopotKP 2454/10 KO ParcaniPARCANI2454/100,00ne podleže obavezi plaćanja
7032Sopotkp 1683 KO SopotSOPOT16839.648,00da
7074SopotKP 3149/1 KO PopovićPOPOVIĆ3149/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7240SopotRogačaROGAČA278/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7259Sopotkp 1735 KO NemenikućeNEMENIKUĆE1735222,23ne
7334Sopotkp 7/3 KO RogačaROGAČA7/3141.652,00da
3092Mladenovackp 4079/1 KO KoraćicaKORAĆICA4079/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3182ČukaricaMira Popare 94ČUKARICA13329/2-1.419.596,74da
4579ČukaricaZrmanjska 17-prenamena stana u poslovni prostor- uložen prigovorČUKARICA10239/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4859ČukaricaPaštrovićeva 23ČUKARICA10282/18.242.366,30da
5012ČukaricaGruje Miškovića 7ČUKARICA10571/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5166ČukaricaZrmanjska 43-45ČUKARICA10319/2-92.051,17da
5261ČukaricaLazara Kujundžića 85ČUKARICA10041/27630.740,01da
5288ČukaricaPaštrovićeva 15-21ČUKARICA102791.855.436,34da
5617ČukaricaIlije Đuričića 30ČUKARICA1055/60,00ne podleže obavezi plaćanja
5672Mladenovackp 4544 KO KovačevacKOVAČEVAC45440,00ne podleže obavezi plaćanja
5822ČukaricaNodilova 15ČUKARICA10300/117.399.982,58da
6299ČukaricaDrage Spasić ČUKARICA126251.612.384,00da
6584Sopotkp 2249/1 KO SopotSOPOT2249/1647.955,00da
6787ČukaricaNedeljka Čabrinovića 55ČUKARICA13213/70,00ne podleže obavezi plaćanja
7198Sopotkp 554/2 ko SlatinaSLATINA554/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7218Sopotkp 1433/67 KO SopotSOPOT1433/6759.037,00da
4090ČukaricaVase StajićaČUKARICA1025417.411.943,00da
4375ČukaricaRadnička, kp 10100/1, 10100/2, 10100/3, 10100/9, 10100/13, 10101/1 i 10175/1 Sve KO ČukaricaČUKARICA30101144.500.973,82da
4098Lazarevackp 1497/11 KO DrenDREN1497/110,00ne podleže obavezi plaćanja
4210Čukaricakp 364/32 KO SremčicaSREMČICA364/32254.540,39da
4219Lazarevackp 1226 KO DrenDREN12260,00ne podleže obavezi plaćanja
4315Lazarevackp 1078/5 KO TrbušnicaTRBUŠNICA1078/576.357,00da
4400Čukaricakp 364/35 KO SremčicaSREMČICA364/35150.076,46da
4401Čukaricakp 364/37 KO SremčicaSREMČICA364/37182.594,84da
5757Mladenovackp 1545 KO GraniceGRANICE1545913.170,00da
5843ČukaricaVodovodska bbČUKARICA1361/20,00ne podleže obavezi plaćanja
6037ČukaricaNodilova 1-3ČUKARICA10324/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6155ZvezdaraŽička 1, stanovi 12, 15 i 17ZVEZDARA7128/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6156ZvezdaraŽička 1, stanovi 10, 13 i 16ZVEZDARA7128/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6335Sopotkp 3565 KO SopotSOPOT35650,00ne podleže obavezi plaćanja
6414Sopotkp 1638 KO StojnikSTOJNIK16384.799,00da
6809Sopotkp 6850/1 ko SopotSOPOT6850/131.962,00da
7855Sopotkp 6929/1 KO SopotSOPOT6929/157.265,00da
3872Lazarevackp 139/23 KO StubicaSTUBICA139/23200.718,00da
6195ČukaricaBeogradskog bataljona 40 stan br. 22ČUKARICA13310/319.430,21da
6201Sopotkp 3509 KO SopotSOPOT3509701.879,00da
3966ČukaricaRajka od Rasine 9ČUKARICA300930,00ne podleže obavezi plaćanja
4093ZvezdaraUčiteljska 19ZVEZDARA133263.590.483,30da
4464Čukarica3026/1 KO SremčicaSREMČICA3026/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4648Surčinkp 2543 KO SurčinSURČIN25430,00ne podleže obavezi plaćanja
4860Novi BeogradBenzinska stanica "Zemunska"NOVI BEOGRAD3015/214.927.096,00da
5007Sopotkp 214/1 KO StojnikSTOJNIK214/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5121Sopotkp 2040/2 KO StojnikSTOJNIK2040/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5141Novi BeogradMeđunarodni terminal u bloku 43NOVI BEOGRAD68210,00ne podleže obavezi plaćanja
6194Grockakp 563/21 KO GrockaGROCKA563/210,00ne podleže obavezi plaćanja
6555Lazarevackp 227/12 KO VreociSTEPOJEVAC227/1214.089,00da
6567Lazarevackp 423/3 KO BurovoBUROVO423/3435.578,00da
7295Lazarevackp 1432/2 KO DrenDREN1432/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7419Grockakp 1526/17 KO GrockaGROCKA1526/170,00ne podleže obavezi plaćanja
7658Sopotkp 1658 KO StojnikSTOJNIK165840.415,00da
7661Sopotkp 3573 KO SopotSOPOT357319.159,00da
3598ZvezdaraČačanska 4ZVEZDARA13241/71.435.230,00da
3671ZvezdaraBul kralja Aleksandra 292ZVEZDARA73240,00ne podleže obavezi plaćanja
4513Novi Beogradkp 2337/2 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD2337/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4600Novi BeogradTrešnjin cvet 5-7, lokal L5NOVI BEOGRAD1005/70,00ne podleže obavezi plaćanja
5060Novi BeogradBulevar Milutina MilankovićaNOVI BEOGRAD6775-14.059.022,00da
5088Novi Beogradkp 6780 ko Novi Beograd- I faza, objekat A-poslovni, objekat B-hotel i podzemna garažaNOVI BEOGRAD67801.584.900,00da
5301Novi Beogradkp 1557/4 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD1557/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5360Novi Beogradkp 6805/1 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD6805/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5527Surčinkp 5255 KO SurčinSURČIN52550,00ne podleže obavezi plaćanja
6307Novi Beogradkp 6849 KO Novi Beograd-Tošin Bunar-NOVI BEOGRAD6849114.094.907,00da
6336Novi BeogradBulevar Milutina Milankovića 1žNOVI BEOGRAD2831/90,00ne podleže obavezi plaćanja
6420Novi BeogradBulevar Zorana Đinđića 82NOVI BEOGRAD11080,00ne podleže obavezi plaćanja
6774Surčinkp 5252, 5255 i 5256 KO SurčinSURČIN52522.144.689,63da
6948Novi BeogradJurija Gagarina 12NOVI BEOGRAD6750/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7615Novi BeogradBulevar Zorana ĐinđićaNOVI BEOGRAD1172/24-999.349,46ne
7714Novi Beogradkp 6809 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD6809-7.103.764,00da
3999Novi BeogradJurija Gagarina 225NOVI BEOGRAD4907/4148.011.394,00da
4352Novi Beogradkp 2222/4 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD2222/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5016ČukaricaKP 106/4 KO UmkaUMKA106/4401.744,74da
5245Čukaricakp 1380/1 KO ČukaricaČUKARICA1380/110.986.941,39da
5296ČukaricaKosmajska 23ČUKARICA1699/1-67.469,09da
5331ČukaricaVladimira Rolovića 44ČUKARICA658/2421.026,88da
5550ČukaricaPetra Lubarde 10 - stan br. 6ČUKARICA136/1184.187,46da
5711ČukaricaLjube Rankovića 54-OstružnicaOSTRUŽNICA1456/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5907Novi BeogradBulevar umetnosti 4NOVI BEOGRAD1013/120,00ne podleže obavezi plaćanja
6318Novi BeogradSavski nasip bb-blok 58NOVI BEOGRAD5298/14253.749.364,00ne
6327Novi BeogradTrešnjinog cveta 1v, lokal 2ALNOVI BEOGRAD1005/150,00ne podleže obavezi plaćanja
6498Novi BeogradTošin bunar 77NOVI BEOGRAD1190,00ne podleže obavezi plaćanja
6533ČukaricaZdravka Jovanovića 24ČUKARICA1652/50,00ne podleže obavezi plaćanja
6803ČukaricaKosmajska 67, stan 4ČUKARICA21640,00ne podleže obavezi plaćanja
7224ZvezdaraMiloša Savkovića 19ZVEZDARA3978/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7708ČukaricaPoručnika Spasića i Mašere 17ČUKARICA409/50,00ne podleže obavezi plaćanja
7930Novi BeogradSavski nasip 7NOVI BEOGRAD5339/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4209ČukaricaVeljka Petrovića 13bČUKARICA1891/1537.123,30da
4853Čukaricakp 314/19 KO UmkaUMKA314/191.500.792,00da
3511Čukaricakp 2984/4 KO ŽeleznikŽELEZNIK2984/40,00ne podleže obavezi plaćanja
3521Barajevokp 46/144 KO BaćevacBAĆEVAC46/14449.047,84ne
3559Barajevokp 46/17 KO BaćevacBAĆEVAC46/1769.714,00da
3718Barajevokp 6459 KO BarajevoBARAJEVO64590,00ne podleže obavezi plaćanja
3926Čukaricakp 1211/4 KO Velika MoštanicaVELIKA MOŠTANICA1211/4162.827,00da
4057Barajevokp 1703/4 KO BaćevacBAĆEVAC1703/40,00ne podleže obavezi plaćanja
4143Barajevokp 1312/1 KO BarajevoBARAJEVO1312/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4350Barajevokp 778/1 KO BaćevacBAĆEVAC778/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4572Barajevokp 1637/3 KO VranićVRANIĆ1637/384.282,00da
4996Barajevokp 618/2 KO BarajevoBARAJEVO618/2132.234,00da
6190Barajevokp 768/1 KO BaćevacBAĆEVAC768/1232.454,00da
6412Barajevokp 263/4 KO Veliki BorakVELIKI BORAK563/456.474,00da
6457Barajevokp 14/38 ko BarajevoBARAJEVO14/3852.272,00da
6676Barajevokp 873/1 KO BarajevoBARAJEVO873/1302.442,00ne
6974Barajevokp 2972/8 KO BarajevoBARAJEVO2972/8181.259,00da
3336Barajevokp 1535/2 KO GuncatiGUNCATI1535/2207.205,00da
3509Čukaricakp 2984/5 KO ŽeleznikŽELEZNIK2984/50,00ne podleže obavezi plaćanja
3614Barajevokp 1206/2 KO BarajevoBARAJEVO1206/2970.913,00da
3717Barajevokp 35/1 KO BarajevoBARAJEVO35/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3960Mladenovackp 3641/8 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE3641/80,00ne podleže obavezi plaćanja
4001Barajevokp 2708/1 KO BarajevoBARAJEVO2708/183.051,04da
4019Barajevokp 4762/5 KO Barajevo- poslovni objekatBARAJEVO4762/5622.369,00ne
4054Barajevokp 1062/43 KO BarajevoBARAJEVO1062/430,00ne podleže obavezi plaćanja
4191Barajevokp 4234/16 KO BarajevoBARAJEVO4234/1684.061,00da
4237Barajevokp 838/9 KO GuncatiGUNCATI838/9193.113,00da
6469Barajevokp 6285 KO BarajevoBARAJEVO62850,00ne podleže obavezi plaćanja
6583Barajevokp 720/34 KO BarajevoBARAJEVO720/340,00ne podleže obavezi plaćanja
6590Barajevokp 588/7 KO LisovićLISOVIĆ588/7126.127,00da
7599Mladenovackp 4494/8 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE4494/8461.235,00da
7625Barajevokp 352/8 KO LisovićLISOVIĆ352/86.645,00da
7718Barajevokp 495 KO GuncatiGUNCATI495650.176,00da
7851Barajevokp 4550/1 KO BarajevoBARAJEVO4550/1228.968,00da
3147Mladenovackp 3922-2 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE3922/2-223.324,00da
3469Mladenovackp 4616 ko MeđulužjeMEĐULUŽJE46160,00ne podleže obavezi plaćanja
3386Novi BeogradMilutina Milankovića 86, stan 16NOVI BEOGRAD2870/7183.304,00da
3522Novi BeogradMilutina Milankovića 86aNOVI BEOGRAD2870/390,00ne podleže obavezi plaćanja
3683Zvezdarakp 21868 KO ZvezdaraZVEZDARA218687.634.154,00da
3869Novi BeogradLuja Adamiča 26dNOVI BEOGRAD1520,00ne podleže obavezi plaćanja
4012Novi Beogradkp 2314 KO Novi BeogradNOVI BEOGRAD231433.438,00da
4014Novi BeogradJurija Gagarina 30gNOVI BEOGRAD3347/300,00ne podleže obavezi plaćanja
4052Novi BeogradBulevar Mihajla Pupina 10ž, stan 561NOVI BEOGRAD1022/8692.049,00da
4138Novi BeogradGramšijeva 6, stan 4NOVI BEOGRAD2440,00ne podleže obavezi plaćanja
4286Novi BeogradBulevar Arsenija Čarnojevića 109, lokal 2NOVI BEOGRAD2245/167.737,00da
4308Novi BeogradBulevar Mihaila Pupina 10g, stan 571NOVI BEOGRAD1022/100,00ne podleže obavezi plaćanja
5258Novi BeogradRadoja Dakića 23-st.25NOVI BEOGRAD344/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6124ZvezdaraStjepana Ljubiše 27ZVEZDARA262613.786.953,00da
6419ZvezdaraDravska 1ZVEZDARA7144/1520.596,00da
7076ZvezdaraBulevar kralja Aleksandra 81ZVEZDARA2896/60,00ne podleže obavezi plaćanja
7568Novi BeogradVespučijeva 12NOVI BEOGRAD3688/40,00ne podleže obavezi plaćanja
3244Novi BeogradOmladinskih brigada 47NOVI BEOGRAD2870/8543.901,00da
3302Zvezdaraugao ulica Ivana Gradnika i Bulevara kralja AleksandraZVEZDARA1094516.364.784,00da
3894Grockakp 3895/1 KO GrockaGROCKA3895/1732.882,30da
4006ZvezdaraKozarčeva 16ZVEZDARA13260/60,00ne podleže obavezi plaćanja
4067ZvezdaraHadži Mustafina 24ZVEZDARA4123/1461.839,33da
4278ZvezdaraLjubljanska 10ZVEZDARA218739.620.860,00da
4617ZvezdaraIzmeđu ulica Dimirtija Tucovića 124-126 i Hadži Mustafine 41-43ZVEZDARA4043/1506.925,00da
4793ZvezdaraDimitrija Tucovića 121ZVEZDARA3454/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5168ZvezdaraStanka Vraza 19ZVEZDARA2507/14.396.758,00da
5221Zvezdaraugao Vojvode Blažete i Jovana ĐajeZVEZDARA4676/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5980ZvezdaraUlcinjska 33ZVEZDARA763926.464.377,00da
6338Zvezdara21. divizije 45ZVEZDARA355224.403.068,00da
6489ZvezdaraGvozdićeva 13ZVEZDARA7299/14.025.718,00da
6742ZvezdaraŽivka Davidovića 89ZVEZDARA218600,00da
6913ZvezdaraPreševska 7ZVEZDARA40960,00ne podleže obavezi plaćanja
8099Grockakp 908/15 KO GrockaGROCKA908/1548.176,46da
3420ZvezdaraBore Prodanovića 14aZVEZDARA2127/369.053.663,00da
3426ZvezdaraLjubljanska 13ZVEZDARA3488413.825,00ne
3868Zvezdarakp 7208/1 KO ZvezdaraZVEZDARA7208/14.296.161,00da
4007ZvezdaraZahumska 33ZVEZDARA28830,00ne podleže obavezi plaćanja
4419ZvezdaraMarka Oreškovića 54ZVEZDARA2380/1773.524,00ne
4483ZvezdaraSvetog Nikole bbZVEZDARA2491/112.747.725,00da
4714ZvezdaraMehmeda Sokolovića 39AZVEZDARA35338.540.240,00da
4938Grockakp 1769 KO LeštaneLEŠTANE17695.195.024,42da
5094Zvezdara21. Divizije br. 19ZVEZDARA33950,00ne podleže obavezi plaćanja
5198ZvezdaraPljevaljska 22a, stan 5 i 6ZVEZDARA13270/150,00ne podleže obavezi plaćanja
5412ZvezdaraMehmeda Sokolovića 12ZVEZDARA338313.777.868,00da
5442Grockakp 255/2 KO KaluđericaKALUĐERICA255/26.027,00ne
5709ZvezdaraPećska 2ZVEZDARA3112/2579.837,00da
5773Zvezdarakp 3358 KO ZvezdaraZVEZDARA335813.124.643,00da
6632ZvezdaraKajmakčalanska 58, stan 7ZVEZDARA7284363.127,57da
6645ZvezdaraMiloša Zečevića 7- izmena obračuna plaćanje sa 40% umanjenjaZVEZDARA4249/100,00ne podleže obavezi plaćanja
3095ZvezdaraMilana Rakića 117ZVEZDARA4541/160,00ne podleže obavezi plaćanja
3196ZvezdaraDimitrija Tucovića 16ZVEZDARA2715/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3344ZvezdaraBulevar kralja Aleksandra 242ZVEZDARA7227/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3409ZvezdaraLjubljanska 11- izmena GDZVEZDARA3487-297.925,00da
3549ZvezdaraZahumska 54ZVEZDARA3050196.024,00da
3613ZvezdaraRaljska 1-13ZVEZDARA11191/1751.403,00da
3632ZvezdaraMilana Rakića 26ZVEZDARA4249/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3812ZvezdaraŠibenička 8ZVEZDARA7370/164.968,00da
3824ZvezdaraČelopečka 10ZVEZDARA28220,00ne podleže obavezi plaćanja
4097ZvezdaraKraljice Marije 49AZVEZDARA27840,00ne podleže obavezi plaćanja
5056ZvezdaraPreševska 8ZVEZDARA42120,00ne podleže obavezi plaćanja
5126ZvezdaraTrajka Stamenkovića 17ZVEZDARA7516/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5165Zvezdaraugao ulica Žičke i Branka KrsmanovićaZVEZDARA7128/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5252ZvezdaraSubotička 24ZVEZDARA772121.824.750,00da
5436ZvezdaraRudo 2, lokal u prizemljuZVEZDARA13511/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6196ZvezdaraGvozdićeva 7ZVEZDARA7302/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6439ZvezdaraSlobodanke Danke Savić 25ZVEZDARA765970.019,00da
6516ZvezdaraŽivka Davidovića 107ZVEZDARA1344712.136,00da
3215ZvezdaraMirka Lukovića 6ZVEZDARA4700/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3343ZvezdaraGvozdićeva 22 (vraćen predmet)ZVEZDARA7272743.006,00da
3392ČukaricaVladimira Čopića 18ČUKARICA1483/1789.287,33da
3852ZvezdaraMilana Rakića ZVEZDARA2186918.058.551,00da
4034ZvezdaraOlge Jovanović 18ZVEZDARA106450,00ne podleže obavezi plaćanja
4328ZvezdaraZahumska 48ZVEZDARA3044/13.888.121,00da
4382ZvezdaraPrespanska 22ZVEZDARA74995.839.279,00da
5107ZvezdaraŽivka Davidovića 64ZVEZDARA10884/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5276ZvezdaraTrajka Stamenkovića 9ZVEZDARA7861/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6328ZvezdaraVojvode Sime Popovića 18, stan 03, 04, 02 i 02aZVEZDARA38290,00ne podleže obavezi plaćanja
6396ZvezdaraČelopečka 12ZVEZDARA28230,00ne podleže obavezi plaćanja
6486ZvezdaraPreševska 50ZVEZDARA4158/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6539ZvezdaraVojvode Blažete 42ZVEZDARA4768/70,00ne podleže obavezi plaćanja
6662ZvezdaraKrfska 21ZVEZDARA21861-6.249.333,00da
6804Grockakp 49/10 ko LeštaneLEŠTANE49/100,00ne podleže obavezi plaćanja
6867ZvezdaraPodujevska 17ZVEZDARA10788/111.746.589,00da
7738ZvezdaraSvetog Nikole 86ZVEZDARA2347821.658,00da
3187ČukaricaStojana Matića 47-fizička deoba stana 2 na spratu i formiranje stana 2 i stana 3ČUKARICA1686/20,00ne podleže obavezi plaćanja
3387ČukaricaArčibalda Rajsa 31ČUKARICA1934/10,00ne podleže obavezi plaćanja
710RakovicaNikole Marakovića 1STARA RAKOVICA1584ne podleže obavezi plaćanja
767ZvezdaraKulina Bana 3ZVEZDARA7431/1466.118,00da
1650VračarBeogradska 10-12VRAČAR413889.419,00da
1652VračarVojislava Ilića 30VRAČAR48100,00ne podleže obavezi plaćanja
1653Obrenovackp 87/1 KO ObrenovacOBRENOVAC87/1860.410,24da
1655ZvezdaraKoste Nađa 34BMIRIJEVO1959/10,00ne podleže obavezi plaćanja
1656Obrenovackp 617/1 kO ZvečkaZVEČKA617/1244.298,76da
1660Obrenovackp 696/1 KO Belo poljeBELO POLJE696/10,00ne podleže obavezi plaćanja
1662VoždovacGospodara Vučića 96VOŽDOVAC12813.463.934,54da
1663Sopotkp 1823/2 KO Mala IvančaMALA IVANČA1823/20,00ne podleže obavezi plaćanja
1668Sopotkp 2706/18 KO ParcaniPARCANI2706/180,00ne podleže obavezi plaćanja
1672ZvezdaraGvozdićeva 22ZVEZDARA72721.724.679,00da
4092ČukaricaMojkovačka 40ČUKARICA2072/80,00ne podleže obavezi plaćanja
4204ČukaricaNIS-ŽARKOVO 2, Trgovačka 91ČUKARICA1666/21.145.450,01da
4561Grockakp 1383/6 KO LeštaneLEŠTANE1383/6467.715,43da
4907Grockakp 45/6, 46/10, 46/11, 47/14, 47/15 i 47/16 sve KO LeštaneLEŠTANE45/60,00ne podleže obavezi plaćanja
704VračarCerska 121VRAČAR318613.531.863,00da
708VračarLamartinova 27VRAČAR395512.341.494,00da
1365Mladenovackp 280/1 ko Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ280/10,00ne podleže obavezi plaćanja
1673ZvezdaraBregalnička 8ZVEZDARA72130,00ne podleže obavezi plaćanja
1676Sopotkp 103/4 KO ParcaniPARCANI103/476.061,00da
1677Lazarevackp 126/1 ko StepojevacSTEPOJEVAC126/10,00ne podleže obavezi plaćanja
1678Lazarevackp 913/1 ko Lazarevac (Izmena građevinske dozvole)- razlika u površiniLAZAREVAC913/1220.723,00da
1679VoždovacRade Končara 17VOŽDOVAC20250,00ne podleže obavezi plaćanja
1681Surčinkp 843 KO DobanovciDOBANOVCI84375.037,00ne
1682ZvezdaraRaljska 11ZVEZDARA1191/10,00ne podleže obavezi plaćanja
1685PalilulaPrimorska 23PALILULA1515/16.241.221,28da
1686VoždovacVeselina Masleše 7VOŽDOVAC156ne podleže obavezi plaćanja
1687Savski venacVase Pelagića 60SAVSKI VENAC11547/10,00ne podleže obavezi plaćanja
1693ZvezdaraPetkov kladenac 6a-st. 15 i 19VELIKI MOKRI LUG212/40,00ne podleže obavezi plaćanja
1695ZvezdaraPetkov kladenac 6a-st. 16 i 18VELIKI MOKRI LUG212/40,00ne podleže obavezi plaćanja
1697Novi BeogradTošin bunarNOVI BEOGRAD651511.672.513,00da
1699PalilulaJovana Isailovića 12KRNJAČA361/2 i 358/2525.557,99da
1701Sopotkp 1735 KO NemenikućeNEMENIKUĆE173517.036,00da
1363ZvezdaraŠejkina 50đMIRIJEVO431/5
1364Grockakp 3783/2 ko VrčinVRČIN3783/20,00ne podleže obavezi plaćanja
138Obrenovackp 197/17 ko RvatiRVATI197/17769.147,22da
156VoždovacVojvode Stepe 283VOŽDOVAC7104/10,00ne podleže obavezi plaćanja
231RakovicaGregorčićeva 4STARA RAKOVICA2471.301.877,00da
244ZemunBatajnički drum 23ZEMUN150/230,00ne podleže obavezi plaćanja
276Obrenovackp 10/2 ko ObrenovacOBRENOVAC10/21.156.943,71da
336ZemunŠilerova 64ZEMUN117634.052.383,98da
401ZvezdaraVatroslava Jagića 1ZVEZDARA6992/10,00ne podleže obavezi plaćanja
417RakovicaPatrijarha Dimitrija 12aSTARA RAKOVICA19440,00ne podleže obavezi plaćanja
449MladenovacPerišića put 12MEĐULUŽJE2951/20,00ne podleže obavezi plaćanja
1702Stari gradVanizelisova 1STARI GRAD1057/19.280,25da
1703VoždovacKoste Jovanovića 3VOŽDOVAC47404.466.956,00da
1704Obrenovackp 1525 KO ObrenovacOBRENOVAC1525522.628,51da
1714Barajevokp 2156/4 KO BarajevoBARAJEVO2156/441.308,00da
1715Barajevokp 112/3 KO MeljakMELJAK112/3173.339,00da
3052Grockakp 5287/2 KO Vrčin-ugradnja unutrašnjih instalacija VRČIN5287/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5523Grockakp 4236/16 KO VrčinVRČIN4236/160,00ne podleže obavezi plaćanja
120ZemunPetra Jovovića 13ZEMUN15411/71.583.026,51da
133Lazarevackp 3773 ko ŠopićŠOPIĆ37730,00ne podleže obavezi plaćanja
778Surčin4928/9 KO SurčinSURČIN4928/9281.663,00da
783Stari gradDunavski kej 15STARI GRAD3/161.063,53da
1048ZvezdaraVojvode Šupljikca 43ZVEZDARA7116/10,00ne podleže obavezi plaćanja
1539VračarMlade Bosne 27VRAČAR4526438.679,00da
1549ČukaricaZrmanjska 43-45ČUKARICA10319/264.301.173,00da
1550Sopotkp 1433/36 KO SopotSOPOT1433/360,00ne podleže obavezi plaćanja
1551PalilulaKosovopoljska 2BORČA6107/12.665.005,48da
1553Sopotkp 4915/1SOPOT4915/10,00ne podleže obavezi plaćanja
1557ČukaricaVeljka Petrovića 1-3ČUKARICA599/20,00ne podleže obavezi plaćanja
1566ZemunBraće Smiljanić 40BATAJNICA3065/80,00ne podleže obavezi plaćanja
1567PalilulaPančevački put 87KRNJAČA1022/122.558,35da
1568PalilulaČarli ČaplinaPALILULA664/23.694.324,35da
1569Lazarevackp 5714/1 KO ŠopićŠOPIĆ5714/10,00ne podleže obavezi plaćanja
1572PalilulaDalmatinska 88PALILULA2047/2 2047/40,00ne podleže obavezi plaćanja
2308Lazarevackp 2441/10 KO LazarevacLAZAREVAC2441/10522.013,66da
3699Mladenovackp 1723/3 KO VlaškaVLAŠKA1723/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3919Mladenovackp 1354 KO RajkovacRAJKOVAC13540,00ne podleže obavezi plaćanja
750ČukaricaTrebeška 26SREMČICA4764/90,00ne podleže obavezi plaćanja
762Novi BeogradĐorđa Stanojevića 12-14NOVI BEOGRAD2224/2142.989.415,00da
3551Mladenovackp 3424 ko VlaškaVLAŠKA34240,00ne podleže obavezi plaćanja
3650Grockakp 5467/10 KO VrčinVRČIN5467/100,00ne podleže obavezi plaćanja
3675Mladenovackp 2866/7 KO MladenovacVarošMLADENOVAC VAROŠ2866/70,00ne podleže obavezi plaćanja
4029Mladenovackp 3165 KO RajkovacRAJKOVAC31650,00ne podleže obavezi plaćanja
4115Mladenovackp 4023 KO MeđulužjeMEĐULUŽJE40230,00ne podleže obavezi plaćanja
4925Mladenovackp 1510 KO RajkovacRAJKOVAC15100,00ne podleže obavezi plaćanja
5025Grockakp 2434 KO VrčinVRČIN2434218.117,62da
5114Mladenovackp 909 KO Mladenovac Varoš-nadziđivanjeMLADENOVAC VAROŠ9091.005.037,00da
5311Mladenovackp 1988/1 KO RajkovacRAJKOVAC1988/1390.819,00da
5387Mladenovackp 1877 KO RajkovacRAJKOVAC18770,00ne podleže obavezi plaćanja
5845Mladenovackp 5466/3 KO VlaškaVLAŠKA5466/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6330MladenovacRadomira Marića-UKNJIŽENI OBJEKAT KOJI SE RUŠI VEĆI OD NOVOGRAJKOVAC135614.764,00da
6473Mladenovackp 5283/1 KO VlaškaVLAŠKA5283/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7000Mladenovackp 5175/1 KO VlaškaVLAŠKA5175/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7690Mladenovackp 971/1 KO RajkovacRAJKOVAC971/180.840,00da
3152Mladenovackp 2989 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ298914.038,00da
3285MladenovacVuka Karadžića 34MLADENOVAC VAROŠ1635/1357.514,03da
3487Mladenovackp 1195/8 KO MladenovacMLADENOVAC VAROŠ1195/80,00ne podleže obavezi plaćanja
3962Mladenovackp 3147 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ31470,00ne podleže obavezi plaćanja
4039Mladenovackp 1636/6 KO Mladenovac Varoš- Lamela CMLADENOVAC VAROŠ1636/64.421.681,00da
4456Mladenovackp 3004 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ3004146.372,00da
4531Mladenovackp 1059 Ko Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ10590,00ne podleže obavezi plaćanja
4541Mladenovackp 1448/3 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1448/398.329,00da
4623ZemunZmaj Jovina 10ZEMUN10330,00ne podleže obavezi plaćanja
4816MladenovacSretena LomićaMLADENOVAC VAROŠ8040,00ne podleže obavezi plaćanja
5457MladenovacJanka Katića 17, lokal L2MLADENOVAC VAROŠ1758/21.275,00da
5612Mladenovackp 1313/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1313/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5874Mladenovackp 3410/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ3410/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5966MladenovacSlavka Manojlovića 57MLADENOVAC VAROŠ232/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6251VoždovacVojvode Prijezde 14 lokal br. 1VOŽDOVAC19410,00ne podleže obavezi plaćanja
6253ZemunBatajnički drum bbZEMUN POLJE324/912.236.645,20ne
6556Mladenovackp 2900/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ2900/160.938,00da
3160Mladenovackp 3312/2 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ3312/23.062.416,00da
6501Mladenovackp 1827 KO Mladenovac Varoš, stan 14 i stan 15MLADENOVAC VAROŠ18270,00ne podleže obavezi plaćanja
6512Mladenovackp 451/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ451/10,00ne podleže obavezi plaćanja
2262ČukaricaIlije Čalića 10/3 i 10/4 na kp 2998/2, 3000/2, 3001/2 i 3003/2 sve KO ŽeleznikŽELEZNIK2998/20,00ne podleže obavezi plaćanja
3020Mladenovackp 4161/5 ko Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ4161/50,00ne podleže obavezi plaćanja
3318Mladenovackp 5630/18 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5630/1857.988,00da
3356Mladenovackp 2158/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ2158/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3423Mladenovackp 2888/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ2888/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3994Mladenovackp 5452/6 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5452/6123.930,00da
4827ZemunZlatiborska 16ZEMUN137229.163.380,19da
5072ZemunGospodska 11ZEMUN10322.577.351,00da
5153ZemunUgao ulica Miroslava Tirša i Nikolaja OstrovskogZEMUN17910,00ne podleže obavezi plaćanja
5484Mladenovackp 128/19 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ128/193.529.629,00da
5884Mladenovackp 2557 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ255726.588,00da
6266ZemunSvetosavska 10ZEMUN1007124.746,85da
6329ZemunCara DušanaZEMUN165020,00ne podleže obavezi plaćanja
6896Mladenovackp 468/11 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ468/11566.744,00da
6951MladenovacSpasoja Pavlovića 4MLADENOVAC VAROŠ9902.385.593,00da
1635PalilulaREVA, ULICA 5KRNJAČA2180/203.946.907,60da
1641Stari gradČubrina 3aSTARI GRAD1887232.748,67da
622Sopotkp 626/6 ko GuberevacGUBEREVAC626/60,00ne podleže obavezi plaćanja
631Sopotkp 3412/1 ko PopovićPOPOVIĆ3412/121.770,00da
633Sopotkp 735/9 ko PopovićPOPOVIĆ735/930.755,00da
661Sopotkp 510/4 ko BabeBABE510/411.069,00da
690Sopotkp 222/6 ko PopovićPOPOVIĆ222/665.266,00da
723Sopotkp 1501/2 ko PopovićPOPOVIĆ1501/237.224,00da
744Sopotkp 4973/21 ko NemenikućeNEMENIKUĆE4973/210,00ne podleže obavezi plaćanja
752Sopotkp 1757/1 ko DučineDUČINE1757/199.496,00ne
759Mladenovackp 2650/3 ko MladenovacMLADENOVAC VAROŠ2650/3326.809,00ne
807ZvezdaraKapetana Miloša Žunjića 25đMIRIJEVO1608/50,00ne podleže obavezi plaćanja
1029ZemunCara Dušana 118ZEMUN1017416.385.138,21da
1822Grockakp 281/2 KO BolečBOLEČ281/2819.512,58ne
1831Novi BeogradMilutina Milankovića 7aNOVI BEOGRAD67770,00ne podleže obavezi plaćanja
1836PalilulaGenerala Aračića 21PALILULA5874.452.501,88da
1846ZvezdaraBatutova 1-3ZVEZDARA4255/630,00ne podleže obavezi plaćanja
1852BarajevoDole Mihajlovića 5aLISOVIĆ1258/230.870,03da
1865VoždovacRanka Tajsića 30VOŽDOVAC24763.529.780,80da
379Obrenovackp 154/8 ko RvatiRVATI154/8395.153,06da
599Sopotkp 3412/1 ko PopovićPOPOVIĆ3412/165.176,00da
802Grockakp 5608/43 ko VrčinVRČIN5608/430,00ne podleže obavezi plaćanja
814Sopotkp 520/1 KO RogačaROGAČA520/155.082,00da
827MladenovacSenajskaSENAJA64082.159,00da
832VračarDaničareva 15VRAČAR23697.222.705,00da
835Sopotkp 1762/3 ko Mali PožarevacMALI POŽAREVAC1762/377.806,00da
846GrockaKarađorđeva bbRITOPEK1331/50,00ne podleže obavezi plaćanja
847Stari gradSkadarska 43STARI GRAD1597977.386,56da
1082Stari gradKneza Sime Markovića 10STARI GRAD1999210.489,46da
1366Savski venacBrankova 21-st. 33SAVSKI VENAC3305
1372Barajevokp 2176 ko BoždarevacBOŽDAREVAC217624.144,00da
1373Novi BeogradMilutina Milankovića 66NOVI BEOGRAD2870/8
3906Mladenovackp 2511/3 KO JagnjiloJAGNJILO2511/317.883,00da
3918Zvezdarakp 1008/2 i 1008/3 KO Veliki Mokri LugVELIKI MOKRI LUG1008/2 i 1008/35.318.694,00ne
4017Mladenovackp 1157/1 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1157/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4970Mladenovackp 1636/15 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1636/151.950.082,00da
5486Mladenovackp 1964 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ19640,00ne podleže obavezi plaćanja
637Obrenovackp 562/2 ko UrovciUROVCI562/2186.926,14da
4731MladenovacVojvode MišićaMLADENOVAC VAROŠ1625135.211,00da
3687Obrenovackp 1168 KO BaričBARIČ11680,00ne podleže obavezi plaćanja
3778Obrenovackp 1305/1 KO BaričBARIČ1305/1137.652,00da
4142Mladenovackp 124 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1240,00ne podleže obavezi plaćanja
4219Lazarevackp 1226 KO DrenDREN12260,00ne podleže obavezi plaćanja
4621Obrenovacpriključak na gasovodnu mrežu kp 253/1 KO BaričBARIČ253/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5226Mladenovackp 2740 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ27400,00ne podleže obavezi plaćanja
5324Mladenovackp 847/4 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ847/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5504Obrenovackp 1300/22 KO BaričBARIČ1300/2238.276,60da
5713Obrenovackp 282/2 ko MislođinMISLOĐIN282/24.824,11ne
6125Mladenovackp 962 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ9625.508.510,00da
6133Obrenovackp 630/20 KO BaričBARIČ630/201.090.907,50ne
6217Mladenovackp 5391/31 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ5391/31569.096,00da
6314Mladenovackp 1006/1 KO Mladenovac Varoš-ugradnja unutrašnjih gasnih instalacijaMLADENOVAC VAROŠ1006/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6455ZemunGospodska 11, stan 10HZEMUN1032739.134,65da
6456Stari gradKnez Mihailova 20STARI GRAD26600,00ne podleže obavezi plaćanja
7287Mladenovackp 208 KO Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ2081.128.206,00da
3653Obrenovackp 1009/14 KO Obrenovac OBRENOVAC1009/141.540.751,60da
3704Obrenovackp 194/1 KO RvatiRVATI194/1605.805,32da
3832Obrenovackp 470/1 KO ObrenovacOBRENOVAC470/1857.491,47da
3929Obrenovackp 18/7 KO RvatiRVATI18/7298.751,19da
4112Obrenovackp 2069 ko ObrenovacOBRENOVAC2069188.265,28da
4250Obrenovackp 201/10 KO RvatiRVATI201/100,00ne podleže obavezi plaćanja
4267Obrenovackp 504 KO ObrenovacOBRENOVAC5046.242.804,18da
5120Obrenovackp 927 KO RvatiRVATI9276.435.195,04da
5133Obrenovackp 929 KO RvatiRVATI9292.712.912,84da
6599Grockakp 4583/3 KO VrčinVRČIN4583/3270.640,69da
6693Obrenovackp 2937/2 KO GrabovacGRABOVAC2937/2572,36da
6740Grockakp 5009/1 KO VrčinVRČIN5009/18.966,97da
7295Lazarevackp 1432/2 KO DrenDREN1432/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7682Obrenovackp 254 KO BaričBARIČ2542.839.087,00da
7691Obrenovackp 343/2 KO Mala MoštanicaMALA MOŠTANICA343/20,00ne podleže obavezi plaćanja
8014Obrenovackp 173/3 ko Mala MoštanicaMALA MOŠTANICA173/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3277Obrenovackp 66/1 Ko PiromanPIROMAN66/10,00ne podleže obavezi plaćanja
3497Obrenovackp 1839/12 KO ObrenovacOBRENOVAC1839/1288.213,57da
3357Obrenovackp 1002/2 KO SkelaSKELA1002/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4085Obrenovackp 1933 KO UrovciUROVCI19330,00ne podleže obavezi plaćanja
4596Obrenovackp 582/10 KO RvatiRVATI582/100,00ne podleže obavezi plaćanja
4607ObrenovacKralja Milana 14RVATI5290,00ne podleže obavezi plaćanja
5224Obrenovackp 764/6 KO TrstenicaTRSTENICA764/60,00ne podleže obavezi plaćanja
5225Obrenovackp 1442 KO UrovciUROVCI14420,00ne podleže obavezi plaćanja
5260Obrenovackp 1519/3 KO StublineSTUBLINE1519/360.892,50da
5294Obrenovackp 1/3 KO RvatiRVATI1/30,00ne podleže obavezi plaćanja
5449Obrenovackp 1482/4 ko ObrenovacOBRENOVAC1482/4508,36da
5722Obrenovackp 649 KO UrovciUROVCI64914.753,00da
5937Obrenovackp 765/1 KO RvatiRVATI765/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5940Obrenovackp 1014/3 KO ObrenovacOBRENOVAC1014/31.006.317,16da
6114Obrenovackp 1205/1 KO PiromanPIROMAN1205/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6440ObrenovacCara Lazara 14OBRENOVAC1467/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7045ZvezdaraĐurićeva 6ZVEZDARA33340,00ne podleže obavezi plaćanja
7046ZvezdaraĐurićeva 8ZVEZDARA33340,00ne podleže obavezi plaćanja
3338ObrenovacKneza Sime Markovića 6, lamele AL1, AL2, BL1 i BL2RVATI555/114.960.139,14da
7185Obrenovackp 86 KO ObrenovacOBRENOVAC860,00ne podleže obavezi plaćanja
3885PalilulaĐorđa Nešića 8PALILULA1391/80,00ne podleže obavezi plaćanja
4526PalilulaIvankovačka 9PALILULA20101.102.855,00da
4568PalilulaDraže Pavlovića 10-bPALILULA1013/144.886,45da
5232Palilula'Belgrade Plaza''PALILULA284/11.432.283,90da
5354Obrenovackp 2573 KO ZvečkaZVEČKA2573411.552,27da
5681PalilulaSave Todorovića 22KOVILOVO1249/350,00ne podleže obavezi plaćanja
5750PalilulaGrađevinska parcela GP 1 koja se formira od kat. Parcela 236/1, 237, 239, 244/1, 286/4, 320/3, 247/1, 249/1 i 252/1, sve KO PalilulaPALILULA236/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6340Obrenovackp 1641/1 KO StublineSTUBLINE1641/1605,00da
6384PalilulaBistrička 7PALILULA53790,00ne podleže obavezi plaćanja
6444Obrenovackp 150/17 KO RvatiRVATI150/170,00ne podleže obavezi plaćanja
6467Palilulakp 1739 KO KovilovoKOVILOVO17390,00ne podleže obavezi plaćanja
6549Obrenovackp 595/22 KO ObrenovacRVATI595/224.696.803,00da
7047VračarCara Nikolaja II br. 23VRAČAR21580,00ne podleže obavezi plaćanja
7052Obrenovackp 1420/1 KO Veliko PoljeVELIKO POLJE1420/189.713,28da
7445ObrenovacFruškogorska bbRVATI408/220,00ne podleže obavezi plaćanja
3786Obrenovackp 2149 KO ZvečkaZVEČKA21490,00ne podleže obavezi plaćanja
7457Obrenovackp 234/2 KO RvatiRVATI234/21.007.331,58da
3535PalilulaCvijićeva 42PALILULA9110,00ne podleže obavezi plaćanja
4684PalilulaSalvadora Aljendea 12PALILULA54160,00ne podleže obavezi plaćanja
4844PalilulaPreradovićeva 7PALILULA623515.456.074,70da
4941PalilulaGenerala Aračića 21PALILULA587-1.250.624,45da
5251PalilulaBata Lakina 3PALILULA56425.627.750,41da
5321PalilulaJaše Prodanovića 10, stan 5PALILULA9280,00ne podleže obavezi plaćanja
5426PalilulaLjube Didića 25, stan 1 i 1aPALILULA1479/20,00ne podleže obavezi plaćanja
5543PalilulaKnez Danilova 9PALILULA62340,00ponovljen zahtev
6625PalilulaPrimorska 23, stan 5 i 6 -fizička deobaPALILULA1515/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6652Obrenovackp 2089/5 KO ZvečkaZVEČKA2089/50,00ne podleže obavezi plaćanja
6653PalilulaLjube Didića 32PALILULA1514/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6930PalilulaMilana Toplice 24PALILULA1630/100,00ne podleže obavezi plaćanja
7054ZvezdaraUlcinjska 5, stan 17ZVEZDARA76230,00ne podleže obavezi plaćanja
7059Surčinkp 5284/1 KO DobanovciDOBANOVCI5284/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7605Obrenovackp 1718 KO ZvečkaZVEČKA17180,00ne podleže obavezi plaćanja
3496PalilulaĐorđa Nešića 1PALILULA1379/17.202.967,00da
7123PalilulaDalmatinska 63, ulaz IIPALILULA1698/40,00ne podleže obavezi plaćanja
7180PalilulaZrenjaninski put bbBORČA1453/320,00ne podleže obavezi plaćanja
3370ZemunDalmatinskih brigada bbBATAJNICA57240,00ne podleže obavezi plaćanja
3608ZemunVojvođanskih brigada 73BATAJNICA3069/90,00ne podleže obavezi plaćanja
3889PalilulaSalvadora Aljendea 14PALILULA54170,00ne podleže obavezi plaćanja
4146PalilulaMarijane Gregoran 1, prolaz 4PALILULA53890,00ne podleže obavezi plaćanja
4420PalilulaHusinskih rudara 29PALILULA53873.509.898,05da
4465PalilulaHusinskih rudara 23PALILULA53840,00ne podleže obavezi plaćanja
4590Paliluladr. Nike Miljanića 13PALILULA60000,00ne podleže obavezi plaćanja
5572ZemunKralja Vladimira 90BATAJNICA57520,00ne podleže obavezi plaćanja
5975PalilulaPere Ćetkovića 66PALILULA60800,00ne podleže obavezi plaćanja
6370PalilulaStevana Hristića 6PALILULA1310/240,00ne podleže obavezi plaćanja
6840PalilulaSalvadora Aljendea 6PALILULA5415708.983,10da
7475PalilulaCvijićeva 128PALILULA2089/10,00ne podleže obavezi plaćanja
8070PalilulaCvijićeva 24PALILULA6134652.576,32da
8075PalilulaPrimorska 32, prenamena tavana u stan 14PALILULA1530/1437.319,43da
3262ZemunŠiroki put 18BATAJNICA2266/50,00ne podleže obavezi plaćanja
3290ZemunVojvođanskih brigada 85BATAJNICA3069/30,00ne podleže obavezi plaćanja
3954ZemunDobrovoljačka 21ZEMUN115060,00ne podleže obavezi plaćanja
3991ZemunBraće Mihajlović Tripić 15BATAJNICA3517/20,00ne podleže obavezi plaćanja
4037ZemunBanatska 22ZEMUN16468-877.544,83da
4080ZemunGardoška 14ZEMUN287556.074,77da
4711ZemunLazara Mamuzića 5-7ZEMUN15362/40,00ne podleže obavezi plaćanja
5127ZemunKordunaška 18ZEMUN1271812.210.676,93da
5195ZemunUgrinovačka 180ZEMUN10994-37.855,00ne
5342ZemunMajora Radosavljevića 191BATAJNICA3348/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5526ZemunSestara Strain 42ZEMUN15408/100,00ne podleže obavezi plaćanja
5716ZemunUgrinovačka 138ZEMUN1106017.573.882,29da
6353ZemunVere Dimitrijević 35ZEMUN15355/3-13.065,62da
6378ZemunKrnješevačka 72UGRINOVCI11310,00ne podleže obavezi plaćanja
6490ZemunPukovnika Milenka Pavlovića 10BATAJNICA170024.293,95da
7206ZemunMajora Zorana Radosavljevića 194BATAJNICA34020,00ne podleže obavezi plaćanja
7749ZemunMarka Peričina Kamenjara 10BATAJNICA1744/20,00ne podleže obavezi plaćanja
3084ZemunGlavna 53ZEMUN8520,00ne podleže obavezi plaćanja
3826ZemunDalmatinske zagore 85BATAJNICA3037/26.959.797,37da
3748ZemunPregrevica 184ZEMUN1648749.390,04da
3942ZemunNovogradska 59ZEMUN14181.549.116,25da
4532ZemunNovogradska 21ZEMUN531-421.093,00da
5234ZemunSlavonska 18ZEMUN112740,00ne podleže obavezi plaćanja
5529ZemunGrmečka 24ZEMUN142229.161.124,62da
5793ZemunVojvođanska 12ZEMUN102771.436.100,08da
6113ZemunCara Dušana 222ZEMUN1008219.494.942,00da
6191ZemunPregrevica bbZEMUN10120/10,00ne podleže obavezi plaćanja
6224ZemunGornjogradska 44ZEMUN126000,00ne podleže obavezi plaćanja
6293ZemunHercegovačka 16bZEMUN164090,00ne podleže obavezi plaćanja
6358ZemunLaze Jovanović Porcija 23ZEMUN111580,00ne podleže obavezi plaćanja
6366Zemunkp 10362/3 KO ZemunZEMUN10362/3949.200,36da
6773ZemunGaribaldijeva 13ZEMUN127070,00ne podleže obavezi plaćanja
7734ZemunSlavonska bbZEMUN105480,00ne podleže obavezi plaćanja
7996ZemunCara Dušana 148ZEMUN106473.406.312,68ne
3213ZemunTršćanska 50ZEMUN111510,00ne podleže obavezi plaćanja
3601ZemunBregovita 24ZEMUN63314.387,57da
3884ZemunDobanovačka 76ZEMUN112790,00ne podleže obavezi plaćanja
3925ZemunMarka Nikolića 1 i 3ZEMUN1162 i druge-18.874,18ne
3928VoždovacDragice Končar 1VOŽDOVAC2357/50,00ne podleže obavezi plaćanja
4311ZemunKordunaška 28ZEMUN12746/211.052.493,40da
4909ZemunTošin bunar 41ZEMUN165080,00ne podleže obavezi plaćanja
5089ZemunSlavonska 30, kp 11287/1 i 11288/1 KO ZemunZEMUN11287/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5125ZemunPetra Kočića-I faza, lamele L1, L2, L3 i L5ZEMUN16527179.259.688,70da
5270ZemunDobanovačkaZEMUN11600-1.830.697,33da
5357ZemunZmaj Jovina 27ZEMUN9560,00ne podleže obavezi plaćanja
5417ZemunDobanovačka 93ZEMUN11298/312.710.808,63da
5615Grockakp 5123/3 KO VrčinVRČIN5123/30,00ne podleže obavezi plaćanja
6138ZemunHercegovačka 16ZEMUN164080,00ne podleže obavezi plaćanja
7786ZemunŽivka Petovića 34ZEMUN135240,00ne podleže obavezi plaćanja
8054Grockakp 4583/1 KO VrčinVRČIN4583/178.917,67da
3883ZemunDobanovačka 76aZEMUN112800,00ne podleže obavezi plaćanja
3946ZemunBosanska 39ZEMUN124806.209.252,58da
4272ZemunBosanska 35ZEMUN124765.547.767,00da
4058RakovicaMiljački vinogradiRESNIK3/2300,00ne podleže obavezi plaćanja
4202ZemunŠilerova 42ZEMUN124285.178.321,34da
4360ZvezdaraĐurićeva 6ZVEZDARA33345.005.982,62da
4364Voždovackp 896 KO ZuceZUCE896125.151,00da
4564ZemunBežanijska 58ZEMUN1348-90.421,66da
4606ZemunGrobljanska 22 (Zemunska tvrđava, kula Sibinjanin Janka)-restauracija i rekonstrukcijaZEMUN3450,00ne podleže obavezi plaćanja
4716VoždovacRadomira Markovića bbJAJINCI1163/135.933.796,00da
4739ZemunPregrevica 82ZEMUN164810,00ne podleže obavezi plaćanja
4879VoždovacRadomira Markovića bbJAJINCI1163/147.251.737,00da
5408ZemunRada Končara 9ZEMUN130652.212.228,33da
5666Voždovackp 543/6 KO JajinciJAJINCI543/60,00ne podleže obavezi plaćanja
6007VoždovacRadomira Markovića bbJAJINCI1163/2512.478.860,00da
6672VoždovacBlok između ulica Paunove, Radomira Markovića i Bulevara oslobođenjaJAJINCI52/3343.704,00da
7692ZemunCara Dušana 122ZEMUN1067410.883.139,86da
3948ZemunŽeleznička 9ZEMUN165035.814.870,72da
4050RakovicaMiljakovački vinogradi bbRESNIK3/2251.177.998,00da
4789RakovicaGočka 28/2KNEŽEVAC2439158.617,00da
4919Voždovackp 997/1 KO ZuceZUCE997/1534.314,00da
4946RakovicaPilota Mihaila PetrovićaSTARA RAKOVICA21120,00ne podleže obavezi plaćanja
4994Surčinkp 1575 KO JakovoJAKOVO1575-875.628,00ne
5091Surčinkp 4055/5 KO SurčinSURČIN4055/50,00ne podleže obavezi plaćanja
5573Surčinkp 831/1 KO JakovoJAKOVO831/10,00ne podleže obavezi plaćanja
5582Rakovicakp 30/379 KO ResnikRESNIK30/3793.635.842,00da
5629RakovicaOplenačka 72KNEŽEVAC23740,00ne podleže obavezi plaćanja
5842RakovicaPilota Ratka JovanovićaSTARA RAKOVICA2032/25.975.319,00da
5860RakovicaBorska 86, stan 67STARA RAKOVICA177/3241.149,00da
6345RakovicaRETAIL PARK u ulici Patrijarha Dimitrija 4. fazaSTARA RAKOVICA2369/20,00ne podleže obavezi plaćanja
7127ZvezdaraFočanska 20ZVEZDARA4541/70,00ne podleže obavezi plaćanja
7141Grockakp 2940/2 KO VrčinVRČIN2940/2-213.004,84da
7373RakovicaPatrijarha Joanikija bbKNEŽEVAC259/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7406RakovicaKraljice JeleneSTARA RAKOVICA1969/112.145.417,00ne
7424Grockakp 7513/5 KO VrčinVRČIN7513/50,00ne podleže obavezi plaćanja
3569Surčinkp 5171 KO SurčinSURČIN51711.375.489,94da
3776ZvezdaraMehmeda Sokolovića 13ZVEZDARA33710,00ne podleže obavezi plaćanja
4027ZvezdaraMlavska 6ZVEZDARA4859/58.527.125,00da
4123Zvezdaraugao ulica Generala Mihajla Živkovića i Slobodanke Danke SavićZVEZDARA76790,00ne podleže obavezi plaćanja
4201Zvezdaraugao Gospodara Vučića i RavaničkeZVEZDARA7727/1-645.077,00da
4287ZvezdaraVjekoslava Kovača 1, stan 2 i 8ZVEZDARA4562/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4675ZvezdaraPaje Jovanovića 40ZVEZDARA10992/111.277.579,00da
4862Surčinkp 432 KO ProgarPROGAR43212.239,00da
4957Surčinkp 5150 KO SurčinSURČIN51503.888.156,00da
5737ZvezdaraBregalnička 6ZVEZDARA72120,00ne podleže obavezi plaćanja
5894Surčinkp 5024 KO Surčin-benzinska stanicaSURČIN50240,00ne podleže obavezi plaćanja
6151Surčinkp 837 KO ProgarPROGAR83724.079,98da
6213Surčinkp 5158 KO SurčinSURČIN51584.081.739,00da
6772ZvezdaraVojvode Blažete 36ZVEZDARA4768/40,00ne podleže obavezi plaćanja
7036Zvezdaraugao ulica Dragiše Lapčevića i Veljka DugoševićaZVEZDARA2187242.487.685,00da
7686Surčinkp 5159 KO SurčinSURČIN51590,00ne podleže obavezi plaćanja
3486ZvezdaraSvetog Nikole 122aZVEZDARA33510,00ne podleže obavezi plaćanja
3744ZvezdaraUroša Trojanovića 3ZVEZDARA2280/102.957.241,00da
453ZemunAutoput Beograd-Novi SadZEMUN POLJE14630,00ne podleže obavezi plaćanja
463ZvezdaraKulina Bana 24ZVEZDARA74470,00ne podleže obavezi plaćanja
489ZvezdaraGospićka 12ZVEZDARA10431/11.733.895,00da
589SurčinIlije Radojčića 16BOLJEVCI129625.367,00da
4149ZvezdaraJovana Đaje 10ZVEZDARA4553/105.414.793,00ne
4152Lazarevackp 873 KO Mali CrljeniMALI CRLJENI87340.174,00da
5062ZvezdaraDimitrija Katića 11ZVEZDARA355912.705.282,00da
5124ZvezdaraMehmeda Sokolovića 11ZVEZDARA33720,00ne podleže obavezi plaćanja
5217Surčinkp 5007 KO SurčinSURČIN50071.052.682,37da
5525ZvezdaraKrfska 24 ugao Krfske i 21. divizijeZVEZDARA3401/1396.286,00ne
5784ZvezdaraKačićeva 9ZVEZDARA13403/43.131.936,00da
6247ZvezdaraMilana Grola 5ZVEZDARA3850/31.105.093,00da
6528ZvezdaraJedrenska 2ZVEZDARA31590,00ne podleže obavezi plaćanja
6848Surčinkp 5008 KO SurčinSURČIN50080,00ne podleže obavezi plaćanja
7701ZvezdaraVarovnička 13ZVEZDARA36030,00ne podleže obavezi plaćanja
7731Surčinkp 4928/8 KO SurčinSURČIN4928/80,00ne podleže obavezi plaćanja
432ZemunĐorđa Čutukovića 48aZEMUN164170,00ne podleže obavezi plaćanja
4552ZvezdaraNikole Čupića 16ZVEZDARA10459/10,00ne podleže obavezi plaćanja
516ZvezdaraRaljska 3ZVEZDARA11191/1615.720,00ne
628ZvezdaraKapetana Miloša Žunjića 25MIRIJEVO1608/11 1.367.132,23da
645ZvezdaraPirandelova 8MIRIJEVO3495/91.433.101,00da
655ZvezdaraVeljka Dugoševića 19ZVEZDARA2138/12.562.126,00da
656ZvezdaraMatice SrpskeMIRIJEVO2190/79.728.791,00neObjekat se gradi bez prijave radova
659ZemunBraće Micić 13ZEMUN POLJE143/31548.971,84da
666ZvezdaraDravska 1ZVEZDARA7144/160.978.966,00da
3427ZvezdaraPodujevska 32ZVEZDARA110400,00ne podleže obavezi plaćanja
3550ZvezdaraRadojke Lakić 6ZVEZDARA75840,00ne podleže obavezi plaćanja
3982ZvezdaraHajduk Stanka 1ZVEZDARA10821/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4105ZvezdaraHajduk Stankova 5ZVEZDARA10819/10,00ne podleže obavezi plaćanja
4302ZvezdaraVojvode Blažete 40ZVEZDARA4768/1414.649.427,00da
5100ZvezdaraGenerala Zaha 6, fizička deoba stana 16 i 18ZVEZDARA10990/1105.647,00da
5170ZvezdaraMadridska 19, zgrada 7 lokal L2 i L3ZVEZDARA10903/22.135.505,34da
5558ZvezdaraBulevar kralja Aleksandra 223 stanovi 21 i 22ZVEZDARA4270/20,00ne podleže obavezi plaćanja
323Barajevokp 317/19 ko BarajevoBARAJEVO317/19190.795,00da
376BarajevoIbarski put 53BAĆEVAC53/19253.986,00da
114ČukaricaTomasa Edisona 6/2SREMČICA364/6331.597,60da
386Barajevokp 315 ko LisovićLISOVIĆ3152.261,90da
391ČukaricaDrage Spasić 72ČUKARICA990/162.189.199,86da
392Barajevokp 3242/2 ko BarajevoBARAJEVO3242/2141.222,48da
412Barajevokp 11/27 ko BarajevoBARAJEVO11/27734.330,32da
674ZvezdaraPreševska 7ZVEZDARA4096ne podleže obavezi plaćanja
675MladenovacPetra Bajtajića 11MLADENOVAC VAROŠ37560,00ne podleže obavezi plaćanja
686ZemunBurgerovih 36ZEMUN POLJE112/17505.479,53da
697ZemunDžona Kenedija konačni obračunZEMUN164440,00ne podleže obavezi plaćanja
784Zemunkp 146/4 ko Zemun PoljeZEMUN POLJE146/40,00ne podleže obavezi plaćanja
1516Novi BeogradĐorđa Stanojevića 12-14NOVI BEOGRAD2224/20,00ne podleže obavezi plaćanja
1517MladenovacMala Vrbica 29MALA VRBICA2220,00ne podleže obavezi plaćanja
1518GrockaPlantaže br. 2LEŠTANE1612/400,00ne podleže obavezi plaćanja
1531ZvezdaraKlaničkaMIRIJEVO1172/38.898.838,00da
1534Surčinkp 1010/1 KO BečmenBEČMEN1010/199.429,00da
1560Novi BeogradBulevar Zorana Đinđića 50a i 50bNOVI BEOGRAD2284/180,00ne podleže obavezi plaćanja
1561MladenovacJanka Katića 2aMLADENOVAC VAROŠ2913/10,00ne podleže obavezi plaćanja
43ČukaricaZmajevačka 58ČUKARICA272/1249.297,52da
107ČukaricaAntona Aškerca 5ČUKARICA1698/1682.738,61da
434ČukaricaVladimira Matijevića 17ČUKARICA1121/10,00ne podleže obavezi plaćanja
437ČukaricaZmajevačka 30aČUKARICA254/1 i 251/1 novog premera 0,00ne podleže obavezi plaćanja
438ČukaricaDobrivoja Jovanovića 15, prilaz IIIVELIKA MOŠTANICA411/10,00ne podleže obavezi plaćanja
455Barajevokp 3448/12 ko BarajevoBARAJEVO3448/12232.124,68da
457ČukaricaPožeška 44ČUKARICA10041/760,00ne podleže obavezi plaćanja
474ČukaricaPaštrovićeva 15-21ČUKARICA1027956.898.818,00da
480ČukaricaSušička 5UMKA20078/420,00ne podleže obavezi plaćanja
481ČukaricaZdravka Jovanovića 24ČUKARICA1652/50,00ne podleže obavezi plaćanja
1835VoždovacSave Maškovića bbVOŽDOVAC7744/361.003.645,00da
1837Grockakp 327/11 KO KaluđericaKALUĐERICA327/110,00ne podleže obavezi plaćanja
1839VoždovacPlitvička 5VOŽDOVAC11996/11.224.596,00da
1840Barajevokp 95/14 KO BarajevoBARAJEVO95/14158.057,00da
1845Savski venacBaje Pivljanina 29ASAVSKI VENAC215260,00ne podleže obavezi plaćanja
1848Surčinkp 1443 KO PetrovčićPETROVČIĆ144341.234,00da
3015Grockakp 4176/33 KO VrčinVRČIN4176/33210.302,89da
5652Grockakp 4439/1 KO VrčinVRČIN4439/1494.789,39da
427ČukaricaLeposavićka 19SREMČICA46050,00ne podleže obavezi plaćanja
428ČukaricaLjubiše Jovanovića 5ČUKARICA10041/1224.070.677,87da
460Grockakp 2437 ko BegaljicaBEGALJICA2437140.640,84da
469ČukaricaZmajevačka 58ČUKARICA272/2 i 282/30,00ne podleže obavezi plaćanja
524ČukaricaLeposave Mihailović 17ČUKARICA2253/1 i 2252/10,00ne podleže obavezi plaćanja
552Savski venacOmladinska 3SAVSKI VENAC21403/1370.935,00da
560ČukaricaGorička 22 i 24SREMČICA0,00ne podleže obavezi plaćanja
563ČukaricaMilovana Milenkovića VII deoVELIKA MOŠTANICA657/26301.919,45da
576Barajevo29. novembra 46BARAJEVO5/1589.418,05da
577ČukaricaPustorečka 7ČUKARICA13391/60,00ne podleže obavezi plaćanja
586ČukaricaCrveno barjače 18ČUKARICA711.217,58da
590ČukaricaMilovana Milenkovića VII deo br. 5VELIKA MOŠTANICA657/670,00ne podleže obavezi plaćanja
595Barajevokp 1917/26 ko Veliki BorakVELIKI BORAK1917/2636.457,00da
613Barajevokp 198/1 ko LisovićLISOVIĆ198/10,00ne podleže obavezi plaćanja
658Barajevokp 22/14 ko BarajevoBARAJEVO22/14202.749,81da
719Barajevo20. Oktobar 11-Naselje GajBARAJEVO4959/9 i druge194.034,12da
720Barajevo20. Oktobar 11-Naselje GajBARAJEVO4959/9 i druge194.034,12da
757Barajevokp 572/2 ko BarajevoBARAJEVO572/20,00ne podleže obavezi plaćanja
2935VoždovacTodora Dukina 6VOŽDOVAC20437.885.432,00da
322LazarevacĐorđa Kovačevića 6LAZAREVAC14624.378.076,00da
374GrockaŽikice Jovanovića ŠpancaKALUĐERICA654/43.239.889,30da
206Lazarevackp 5117/1 KO ŠopićŠOPIĆ5117/1307.857,81da
207Lazarevackp 649 KO StubicaSTUBICA6490,00ne podleže obavezi plaćanja
209LazarevacCrkveni put bbPETKA235116.270,63da
220LazarevacVojvode Stepe bbSTUBICA88/2118.787,75da
295Lazarevackp 1490/27 ko DrenDREN1490/27307.173,00da
465Lazarevackp 684 ko LazarevacLAZAREVAC684496.850,00da
512GrockaŽivka Živkovića bbLEŠTANE123/3173.628,21da
608ČukaricaLeštarska 3SREMČICA3082/40,00ne podleže obavezi plaćanja
609Čukaricakp 657/65 ko Velika MoštanicaVELIKA MOŠTANICA657/650,00ne podleže obavezi plaćanja
610ČukaricaKneza Višeslava 44ČUKARICA13277/7
625Čukaricakp 12707/30 ko ČukaricaČUKARICA12707/300,00ne podleže obavezi plaćanja
653ČukaricaLazara Kujundžića 85ČUKARICA10041/2760,00ne podleže obavezi plaćanja
663ČukaricaTrinaestog septembra 26RUŠANJ751/1 0,00ne podleže obavezi plaćanja
793ZvezdaraVoje Veljkovića 7-tavanZVEZDARA49490,00ne podleže obavezi plaćanja
955VračarSazonova 34VRAČAR24270,00ne podleže obavezi plaćanja
3739Grockakp 4648 KO VrčinVRČIN4648304.082,39da
6174Grockakp 8676 KO VrčinVRČIN867617.891.132,54da
7063ZvezdaraMarka Oreškovića 54ZVEZDARA2380/10,00ne podleže obavezi plaćanja
7066Mladenovackp 4486 i 4487 KO KoraćicaKORAĆICA4486 i 44870,00ne podleže obavezi plaćanja
191LazarevacGlinski put bbRUDOVCI66113.583,00da
319Lazarevackp 75/4 i 75/12 ko ŠušnjarŠUŠNJAR75/4 i 75/12128.825,22da
320Lazarevackp 5174/3 ko Šopić-178,23mŠOPIĆ5174/3460.032,03da
321Lazarevackp 5174/3 ko Šopić-69,07mŠOPIĆ5174/3255.072,75da
326Lazarevackp 2484 ko Lazarevac-izmena obračuna vraćanje više uplaćenih sredstavaLAZAREVAC2484706.034,67da
348Lazarevackp 1187 ko LazarevacLAZAREVAC11870,00ne podleže obavezi plaćanja
355Lazarevackp 2250 ko DrenDREN2250290.887,07da
372Lazarevackp 1467/6 ko DrenDREN1467/6539.796,27da
395Lazarevackp 270 ko StepojevacSTEPOJEVAC270102.944,95da
623ČukaricaKraljice Katarine 96ČUKARICA133170,00ne podleže obavezi plaćanja
688ČukaricaVeljka Petrovića 1-3ČUKARICA559/21.489.283,84da
706ČukaricaGruje Miškovića 7ČUKARICA10571/20,00ne podleže obavezi plaćanja
739ČukaricaTučepska 3UMKA20078/80 252.760,58da
743ČukaricaJelačićev venac 2 deo I prilazSREMČICA4993/8 356.611,78da
804ČukaricaKapetana Popovića 36ČUKARICA10539/1482.390,17da
1522ZemunBraće Smiljanić 20BATAJNICA3049/2279.376,69da
2313PalilulaBulevar despota Stefana 96PALILULA6951.008.496,44da
4153VoždovacAvalska bbRIPANJ424/3887.956,00ne
4158ZvezdaraSupilova 34ZVEZDARA21572.497.821,00da
309LazarevacB/2-kp 1445/1 i 1444 ko LazarevacLAZAREVAC1445/1 i 14440,00ne podleže obavezi plaćanja
71MladenovacMladenovac varošMLADENOVAC VAROŠ280/1366.858,65da
92LazarevacValandovska 24STUBICA156/3235.019,97da
96MladenovacK.P. 5792/2 KO VlaškaVLAŠKA5792/2106.109,00da
172Mladenovackp 2842/1 ko MladenovacMLADENOVAC VAROŠ2842/1152.390,00da
174Mladenovackp 3016 ko MeđulužjeMEĐULUŽJE30160,00ne podleže obavezi plaćanja
452Lazarevackp 1415/5 ko DrenDREN1415/5742.765,00neObjekat se gradi bez prijave radova
526Lazarevackp 1187 ko LazarevacLAZAREVAC1187669.518,21da
567LazarevacLAZAREVAC1115/81.351.458,84da
693ČukaricaKneza Višeslava 44ČUKARICA13277/73.036.522,81da
716Grockakp 3550/1 ko VrčinVRČIN3550/189.730,88da
736Grockakp 7331/23 ko VrčinVRČIN7331/230,00ne podleže obavezi plaćanja
795GrockaAvalska 173-175VRČIN4221/2351.310,65da
797GrockaMalopoljska bbLEŠTANE414/73.235.396,19da
2729Savski venacŽanke Stokić 19SAVSKI VENAC11365/110.813.003,00da
3201Savski venacKoste Racina 13SAVSKI VENAC20603/668.438.403,00da
7523Grockakp 4984/4 KO VrčinVRČIN4984/40,00ne podleže obavezi plaćanja
35MladenovacVuka Karadžića 108MLADENOVAC VAROŠ313423.586,58da
60MladenovacK.P. 248 KO GraniceGRANICE248257.999,42da
350Obrenovackp 722 ko Veliko PoljeVELIKO POLJE722180.799,01da
373Stari gradCarigradska 17STARI GRAD125719.748.681,91da
381Sopotkp 1040/14 KO Mala IvančaMALA IVANČA1040/1419.535,00da
382Sopotkp 960/11 ko NemenikućaNEMENIKUĆE960/1123.532,85da
534ZemunCetinjska 13ZEMUN833/21.036.638,14da
568LazarevacSTUBICA313/2842.947,66da
581ZemunCara Dušana 63ZEMUN1141520.092.293,00da
607Lazarevackp 1884/96 ko LazarevacLAZAREVAC1884/961.082.939,29da
641Lazarevackp 1206/2 ko BrajkovacBRAJKOVAC1206/20,00ne podleže obavezi plaćanja
660Lazarevackp 4495/3 ko ŠopićŠOPIĆ4495/3362.519,00da
672Surčinkp 252 ko BečmenBEČMEN252195.682,00da
673SurčinSurčinska bbSURČIN4516/14.334.430,00da
681Lazarevackp 913/1 ko LazarevacLAZAREVAC913/15.419.108,00da
726Grockakp 5161 ko VrčinVRČIN51610,00ne podleže obavezi plaćanja
761Lazarevackp 232/3 ko StepojevacSTEPOJEVAC232/3232.682,55da
2558VoždovacStrumička 77VOŽDOVAC3104/179.593.094,00da
141Sopotkp 755 ko Mala IvančaMALA IVANČA75599.912,00da
241Sopotkp 857/4 ko SibnicaSIBNICA857/49.453,00da
82ZvezdaraJovanke radaković 23bMIRIJEVO1158/50,00ne podleže obavezi plaćanja
83ZvezdaraJovanke radaković 24gMIRIJEVO1158/30,00ne podleže obavezi plaćanja
235Stari gradDobračina 25STARI GRAD165811.389,49da
249Savski venacOmladinska 23aSAVSKI VENAC21648/11.164.834,00da
255ZvezdaraRistin potokVELIKI MOKRI LUG219/10444.284,00da
308Savski venacMokranjčeva 6SAVSKI VENAC3121/12.726.574,00da
318ZvezdaraKoste Abraševića 22ZVEZDARA77057.002.761,00da
583Rakovicakp 30/921 ko ResnikRESNIK30/9211.042.494,00ne podleže obavezi plaćanja
695ZemunHercegovačka 16bZEMUN1640991.006,11da
709Lazarevackp 4164 ko ŠopićŠOPIĆ416465.338,00da
717ZemunDunavska 1ZEMUN11337/19.864.992,53da
721ZemunŽivka Petovića 34ZEMUN135243.105.693,85da
725Lazarevackp 3146 ko PetkaPETKA314658.234,00da
746Lazarevackp 241/5 ko BurovoBUROVO241/5192.788,74da
772PalilulaIlije GarašaninaPALILULA1833/10,00ne podleže obavezi plaćanja
1234Novi Beogradkp 1005/15 KO Novi beograd, objekat 3NOVI BEOGRAD1005/150,00ne podleže obavezi plaćanja
72ZvezdaraMatice srpskeMIRIJEVO2190/18.842.475,21neObjekat se gradi bez prijave radova
81ZvezdaraLjubljanska 14-PRENAMENA POSL U STANZVEZDARA34720,00ne podleže obavezi plaćanja
149VračarInternacionalnih brigada 74VRAČAR38692.676.702,25da
179RakovicaOplenačka 72 GD stavljena van snage- istekla- ponovljen zahtev 06.06.2019.KNEŽEVAC2374230.191,50da
180ZvezdaraVladimira Gortana 9ZVEZDARA13418/120.487,00da
252ZvezdaraVojislava Ilića 143ZVEZDARA13212/10,00ne podleže obavezi plaćanja
254ZvezdaraRistin potokVELIKI MOKRI LUG219/7502.029,00da
333ZvezdaraBatutova 1-3ZVEZDARA4255/6321.918.383,00da
338ZvezdaraStanka Vraza 4ZVEZDARA25900,00ne podleže obavezi plaćanja
360VoždovacBulevar Oslobođenja 101VOŽDOVAC467910.110.413,98da
367ZvezdaraLjubljanska 3ZVEZDARA3483402.768,22da
500ZvezdaraVoje Veljkovića 21-st. 18ZVEZDARA49420,00ne podleže obavezi plaćanja
635ZemunRadoja Dakića 27ZEMUN2015/124.436.382,65da
698Surčinkp 1776/2 ko BoljevciBOLJEVCI1776/226.902,00da
786VoždovacKruševačka br. 30VOŽDOVAC1796/114.917.653,00da
809MladenovacKralja Petra I -L1MLADENOVAC VAROŠ959/35.253.861,00da
821Čukaricakp 1554/1 ko Velika MoštanicaVELIKA MOŠTANICA1554/10,00ne podleže obavezi plaćanja
945VoždovacKoste Jovanovića 83VOŽDOVAC63952.223.638,00da
1036VračarVukice Mitrović 66VRAČAR24811.382.498,00da
98VračarSvetog Save 32VRAČAR1760834.883,98da
110VračarGospodara Vučića 89VRAČAR45451.122.589,00da
298VoždovacRade Končara 17VOŽDOVAC20259.422.216,00da
312Surčinkp 2/18 ko BečmenBEČMEN2/18255.405,00da
331Surčinkp 3162 ko SurčinSURČIN31620,00ne podleže obavezi plaćanja
351Voždovackp 1423/17 ko RipanjRIPANJ1423/17
385Surčinkp 604 ko BoljevciBOLJEVCI60470.504,00da
400Zvezdarakp 248/1 ko Veliki mokri lugVELIKI MOKRI LUG248/13.343.797,00da
414ZvezdaraKoste Abraševića 25ZVEZDARA76727.021.572,00da
451Obrenovacstambeni objekat za socijalno stanovanje-A i BBELO POLJE16/10,00ne podleže obavezi plaćanja
479VoždovacVojvode StepeVOŽDOVAC7881/313.639.150,00da
486Stari gradNušićeva 7aSTARI GRAD2819711.843,00da
504ZvezdaraJedrenska 4ZVEZDARA3158/123.134.293,50da
529VoždovacRanka Tajsića 30VOŽDOVAC24766.448.197,00da
538VoždovacBože Jankovića 47VOŽDOVAC44981.280.386,00da
550VoždovacVitanovačka 17VOŽDOVAC1.356.659,00da
551VoždovacStrumička 7VOŽDOVAC21088.818.536,00da
760Stari gradCarigradska 32STARI GRAD12208.169.005,03da
781VoždovacKumodraška 350KUMODRAŽ515/24.048.440,00da
221ZvezdaraMehmeda Sokolovića 6ZVEZDARA33800,00ne podleže obavezi plaćanja
224Lazarevackp 1037/23 ko VrbovnoVRBOVNO1037/2357.701,47da
108ZvezdaraKozarčeva 13ZVEZDARA13366/11.401.458,00da
132MladenovacKosmajska-kp 3303 KO Varoš MladenovacMLADENOVAC VAROŠ3303350.978,92da
136Mladenovackp 2092/1 ko JagnjiloJAGNJILO2092/123.193,24ne
152MladenovacHajduk Veljka 37MLADENOVAC VAROŠ38520,00ne podleže obavezi plaćanja
389Obrenovackp 216 ko Obrenovac-osnovni obračunOBRENOVAC2160,00ne podleže obavezi plaćanja
402Stari gradCarigradska 24STARI GRAD122823.420.238,68da
467Sopotkp 486 ko SlatinaSLATINA48641.196,00da
468Sopotkp 1987/3 ko NemenikućeNEMENIKUĆE1987/337.588,00da
476Čukarica1.majVELIKA MOŠTANICA1211/3 328.722,47da
671Surčinkp 1361/2 ko BečmenBEČMEN1361/2183.818,00da
712ZvezdaraPredraga Vasića 5MIRIJEVO1198/231.587.467,22da
724Stari gradCara Lazara 9STARI GRAD18610,00ne podleže obavezi plaćanja
727Obrenovackp 271/2 i 271/3 ko ObrenovacOBRENOVAC271/2 i 271/31.470.377,82da
729VoždovacGrčića Milenka 56VOŽDOVAC1674/1 12.750.879,00neObjekat se gradi bez prijave radova
740VoždovacTodora Dukina 58VOŽDOVAC29567.932.657,00da
773VoždovacKumodraškaVOŽDOVAC7764/4412.117.927,35da
1096ZemunKralja Radoslava 88BATAJNICA57250,00ne podleže obavezi plaćanja
105ZvezdaraAriljska 10ZVEZDARA4776153.398,51da
106ZvezdaraVoje Veljkovića 21ZVEZDARA4942215.756,67da
211Lazarevackp 1766/1 ko LazarevacLAZAREVAC1766/10,00ne podleže obavezi plaćanja
227Mladenovackp 1024/7 ko RajkovacRAJKOVAC1024/71.592.741,33da
228Novi BeogradBulevar Milutina Milankovića 5NOVI BEOGRAD2872/1538.530.379,00da
278Mladenovackp 506/2 ko RajkovacRAJKOVAC506/20,00ne podleže obavezi plaćanja
279Mladenovackp 2454 ko KoraćicaKORAĆICA24540,00ne podleže obavezi plaćanja
347MladenovacLivadarskaKORAĆICA32660,00ne podleže obavezi plaćanja
358Lazarevackp 2993/3 i 2993/4 ko PetkaPETKA2993/3 i 2993/41.645.656,83da
369Mladenovackp 3577/1 ko Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ3577/12.950.630,00da
388Mladenovackp 2009 ko RajkovacRAJKOVAC2009150.540,00da
397ZvezdaraMilutina Uskokovića 2ZVEZDARA7657ne podleže obavezi plaćanja
429MladenovacGajičićRAJKOVAC16300,00ne podleže obavezi plaćanja
431MladenovacDesanke Maksimović 10MLADENOVAC VAROŠ451/1660.759,00da
459Mladenovackp 3568 ko Mladenovac SeloMLADENOVAC SELO3568374.710,00da
543Mladenovackp 260-6 ko PružatovacPRUŽATOVAC260/625.460,00da
545MladenovacKragujevačka 26dMLADENOVAC VAROŠ4346/110,00ne podleže obavezi plaćanja
564MladenovacMLADENOVAC VAROŠ3817/30,00ne podleže obavezi plaćanja
1402ČukaricaPožeška 62ČUKARICA10041/2400,00ne podleže obavezi plaćanja
62ObrenovacRvatiRVATI264/1416.109,70da
169Mladenovackp 2121/2 ko AmerićAMERIĆ2121/20,00ne podleže obavezi plaćanja
198Novi BeogradBulevar Zorana Đinđića 72NOVI BEOGRAD108737.275,00da
208ObrenovacObrenovački put 49BARIČ276/30,00ne podleže obavezi plaćanja
218Obrenovackp 117 ko BaričBARIČ1170,00ne podleže obavezi plaćanja
246Novi BeogradVladimira PopovićaNOVI BEOGRAD2309/40,00ne podleže obavezi plaćanja
273Novi BeogradBulevar Zorana Đinđića 44NOVI BEOGRAD2284/72.946.254,00ne
294Mladenovackp 3414 ko MladenovacMLADENOVAC341470.337,33da
375Mladenovackp 1758/2 ko Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ1758/2341.284,00da
418Mladenovackp 3572 ko Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ3572229.177,17da
502Mladenovackp 3015/1 ko MeđulužjeMEĐULUŽJE3015/10,00ne podleže obavezi plaćanja
507MladenovacGazelaMLADENOVAC VAROŠ31750,00ne podleže obavezi plaćanja
514MladenovacDositejeva 13MLADENOVAC VAROŠ5058/20,00ne podleže obavezi plaćanja
579MladenovacJaše Prodanovića 15MLADENOVAC VAROŠ304983.348,32da
594Mladenovackp 1125/4 ko KoraćicaKORAĆICA1125/435.746,00da
612Mladenovackp 5216/2 ko VlaškaVLAŠKA5216/230.216,00da
620Mladenovackp 3535/2 ko KoraćicaKORAĆICA3535/20,00ne podleže obavezi plaćanja
626Mladenovackp 2467/2 ko Selo MladenovacSELO MLADENOVAC2467/20,00ne podleže obavezi plaćanja
677Lazarevackp 4238/2 ko ŠopićŠOPIĆ4238/2395.093,07da
181Obrenovackp 296/1 ko Veliko PoljeVELIKO POLJE296/1428.653,00da
189Obrenovackp 430/4 ko BaričBARIČ430/4489.871,00da
281ZvezdaraDimitrija Tucovića 42ZVEZDARA2934/10,00ne podleže obavezi plaćanja
289Obrenovackp 456/1 ko GrabovacGRABOVAC456/10,00ne podleže obavezi plaćanja
299Obrenovackp 173/3 ko Mala MoštanicaMALA MOŠTANICA173/3130.221,16da
302Novi BeogradPartizanske avijacije 28NOVI BEOGRAD1557/47.273.431,00da
404Novi BeogradĐorđa Stanojevića 9bNOVI BEOGRAD2896/40,00ne podleže obavezi plaćanja
419Novi Beogradkp 6821 ko Novi BeogradNOVI BEOGRAD68210,00ne podleže obavezi plaćanja
456MladenovacGajičićRAJKOVAC1630182.386,00da
470Novi BeogradBulevar Mihajla Pupina bbNOVI BEOGRAD681114.586.051,00da
640Savski venacTrg OslobođenjaSAVSKI VENAC20010/20,00ne podleže obavezi plaćanja
648Savski venacSarajevska 1SAVSKI VENAC939/1994.780,00da
665MladenovacDunavska 28MLADENOVAC3020,00ne podleže obavezi plaćanja
696MladenovacHajduk Veljka 37MLADENOVAC13280,00ne podleže obavezi plaćanja
722Novi BeogradBežanijskih ilegalaca 3NOVI BEOGRAD1850/59.079.400,85neObjekat se gradi bez prijave radova
777Novi BeogradEvropska 15NOVI BEOGRAD3347/42ne podleže obavezi plaćanja
780Novi BeogradEvropska 13NOVI BEOGRAD3347/420,00ne podleže obavezi plaćanja
790Novi BeogradBulevar Mihajla Pupina 10aNOVI BEOGRAD1022/163.173.638,19da
796Mladenovackp 1877 ko RajkovacRAJKOVAC18770,00ne podleže obavezi plaćanja
267VračarProte Mateje 44VRAČAR354237.454,00da
270ZvezdaraSvetog Nikole 86ZVEZDARA2347156.333,00da
357Obrenovackp 584/4 ko DraževacDRAŽEVAC584/47.441,31da
371Obrenovackp 424/1 ko Belo PoljeBELO POLJE424/164.729,35da
378MladenovacRuđera Boškovića 8MLADENOVAC252314.049,32da
390Obrenovackp 216 ko Obrenovac-izmena obračunaOBRENOVAC216857.170,15da
413Obrenovackp 689/2 ko PoljanePOLJANE689/20,00ne podleže obavezi plaćanja
415Obrenovackp 356 ko KrtinskaKRTINSKA3560,00ne podleže obavezi plaćanja
443ObrenovacMiloša Obrenovića 41OBRENOVAC435/110.559.414,69da
447Novi Beogradkp 2229/8 i 2229/9 ko Novi BeogradNOVI BEOGRAD2229/8 i 2229/911.922.723,00da
450Obrenovacstambeni objekat za socijalno stanovanje-C-6BELO POLJE16/290,00ne podleže obavezi plaćanja
471Obrenovackp 39/11 ko Belo PoljeBELO POLJE39/110,00ne podleže obavezi plaćanja
482Obrenovackp 321/2 ko ObrenovacOBRENOVAC321/2ne podleže obavezi plaćanja
554ObrenovacRVATI196/8440.993,14neObjekat se gradi bez prijave radova
569VračarMutapova VRAČAR153112.785.038,00da
578Novi BeogradĐorđa Stanojevića 11 đNOVI BEOGRAD2896/20,00ne podleže obavezi plaćanja
621Mladenovackp 924/1 ko Mladenovac VarošMLADENOVAC VAROŠ924/152.152,00da
815Sopotkp 5100/3 ko NemenikućeNEMENIKUĆE5100/30,00ne podleže obavezi plaćanja
816Sopotkp 6850/1 ko SopotSOPOT6850/1172.172,00ne
337VračarCara Nikolaja 69VRAČAR2291/21.650.958,00da
345RakovicaPilota Mihajla Petrovića 72STARA RAKOVICA2109/20,00ne podleže obavezi plaćanja
234Obrenovackp 559 ko ObrenovacOBRENOVAC55973.040,26da
629Obrenovackp 154/9 ko RvatiRVATI154/9340.323,50neObjekat se gradi bez prijave radova
638Obrenovackp 672/11 ko BaričBARIČ672/11214.760,00neObjekat se gradi bez prijave radova
639Obrenovackp 4481/7 ko ZvečkaZVEČKA4481/70,00ne podleže obavezi plaćanja
642Obrenovackp 246/1, 246/21 i 246/8 ko RvatiRVATI246/1, 264/21 i 246/8927.703,04ne
643Obrenovackp 217 ko UrovciUROVCI217123.738,33da
668Obrenovackp 790/19 ko Veliko PoljeVELIKO POLJE790/1993.463,00da
669Obrenovackp 445/1 ko Belo PoljeBELO POLJE445/1214.882,39da
670Obrenovackp 16/2 ko RvatiRVATI16/21.091.455,31da
679Obrenovackp 371 ko ObrenovacOBRENOVAC3710,00ne podleže obavezi plaćanja
694Stari gradFruškogorska 8STARI GRAD2040 637.836,33da
792ZvezdaraVoje Veljkovića 7-stan 24ZVEZDARA49490,00ne podleže obavezi plaćanja
812Sopotkp 1933 ko Mala IvančaMALA IVANČA193339.548,00ne
813Sopotkp 1683 ko SopotSOPOT168389.525,00da
817Sopotkp 1055 i 1056 ko BabeBABE1055 i 105655.610,00da
822GrockaZabranska bbLEŠTANE1064/10344.002,70da
826Obrenovackp 288 ko ObrenovacOBRENOVAC288-249.118,00
101PalilulaUčiteljska 5, BorčaBORČA48785.536.581,25da
182Obrenovackp 4296/2 ko GrabovacGRABOVAC4296/20,00ne podleže obavezi plaćanja
187Stari gradGospodar Jovanova 45aSTARI GRAD9043.173.353,00da
217Voždovac'IKEA BEOGRAD ISTOK''ZUCE82/4 i dr.0,00ne podleže obavezi plaćanja
485Novi Beograddr. Ivana Ribara 54NOVI BEOGRAD5703/90,00ne podleže obavezi plaćanja
508Palilulakp 1453/31 ko BorčaBORČA1453/31162.952.712,60da
557ObrenovacDRAŽEVAC856ne podleže obavezi plaćanja
582Rakovicakp 30/921 ko ResnikRESNIK30/921ne podleže obavezi plaćanja
598Obrenovackp 2878 ko SkelaSKELA2878112.725,90da
682ObrenovacKralja Milana 14RVATI5297.886.039,00da
687Obrenovackp 481/1 ko ObrenovacOBRENOVAC481/1ne podleže obavezi plaćanja
689Obrenovackp 1800/1 ko ZabrežjeZABREŽJE1800/1263.294,62ne
700Obrenovackp 52 ko KrtinskaKRTINSKA52503.261,00da
737Obrenovackp 2630/2 ko StublineSTUBLINE2630/2851.263,32da
741Obrenovackp 839 ko Veliko PoljeVELIKO POLJE8390,00ne podleže obavezi plaćanja
742Obrenovackp 631/10 ko RvatiRVATI631/10153.390,35da
754ČukaricaŽarkovačka 48ČUKARICA13329/4
824VoždovacBraće Kovač 26VOŽDOVAC26847.541.796,00da
4159Surčinkp 3739/1 i 3745 KO SurčinSURČIN3739/1 i 37450,00ne podleže obavezi plaćanja
4160Surčinkp 3739/1 i 3745 KO SurčinSURČIN3739/1 i 37450,00ne podleže obavezi plaćanja
158ZvezdaraŠibenička 8ZVEZDARA7370/14.979.277,00da
286PalilulaCvijićeva 42PALILULA91111.947.158,75da
291Stari gradSolunska 11STARI GRAD114/10,00
305ZvezdaraRistin potokVELIKI MOKRI LUG219/7201.757,00da
325Sopotkp 2167 ko NemenikućeNEMENIKUĆE216736.351,00da
330ZvezdaraBorivoja Stevanovića 18, V. M. LugVELIKI MOKRI LUG779/20,00ne podleže obavezi plaćanja
340Sopotkp 529/3 ko NemenikućeNEMENIKUĆE529/34.006,00da
435Savski venacMalog Radojice 19SAVSKI VENAC20832/13.214.735,00da
442Barajevokp 811/10 ko BarajevoBARAJEVO811/10236.727,96da
517Stari gradStrahinjića Bana 21STARI GRAD510/210.699,22da
536Stari gradFdrancuska 11STARI GRAD1688/14.077.695,55da
685Obrenovackp 271/2 i 271/3 ko ObrenovacOBRENOVAC271/2 i 271/3ne podleže obavezi plaćanja
701Obrenovackp 197/17 ko RvatiRVATI197/17133.851,59ne
707Obrenovackp 2015 ko UšćeUŠĆE2015112.708,08da
714Obrenovackp 2329/1 ko DraževacDRAŽEVAC2329/189.311,13da
732Obrenovackp 383/1 ko KrtinskaKRTINSKA383/10,00ne podleže obavezi plaćanja
769PalilulaRadnička 25-25aBORČA5236/1 i druge0,00ne podleže obavezi plaćanja
779Obrenovac288 KO ObrenovacOBRENOVAC2881.204.993,66da
194PalilulaRanka Miljića 36BORČA5950/1846.485,10da
222Sopotkp 1198/1 ko PopovićPOPOVIĆ1198/142.975,00da
184Surčinkp 4008 ko SurčinSURČIN40080,00ne podleže obavezi plaćanja
186VoždovacJovana Popovića 3VOŽDOVAC5049/209.107.019,00da
229VračarSvetozara Markovića 28VRAČAR506715.311.096,00ne