Skip to main content

Земљиште

Отуђене локације и постигнуте цене на јавним надметањима

Поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, који за рачун Града Београда спроводи Дирекција јавним надметањем, окончава се потписивањем уговора са инвеститором коме је локација додељена решењем градоначелника, односно солемнизацијом истог од стране надлежног имаоца јавних овлашћења.

Списак локација у јавној својини Града Београда које су путем јавних надметања отуђене од 2015. године до данас садржи основне податке о земљишту, и то: локацију, намену земљишта према планском документу, катастарску парцелу, катастарску општину, површину отуђеног комплекса, почетну цену на јавном надметању и постигнут износ на датум одржавања јавног надметања.


Списак је могуће претраживати по било ком познатом или жељеном параметру, а који је садржан у табели.

ред. бр.Назив локацијеНаменаКП бројКатастарска општинаП (m2)Почетни износ цене за отуђење
(дин)
Датум јавног надметањаПостигнута цена отуђења
(дин)
1Младевновац, Космајског одредапородично становање ширег градског подручја и друге компатибилне намене2432Рајковац1.2611.978.458,5621.9.2015.1.978.458,56
2Милоја Закића, ГП2индивидуално становање691/3Чукарица48719.656.576,4616.12.2015.19.656.576,46
3Угао Дубровачке и Високог Стеванастановање364/1 и 364/3Стари град44342.232.868,9715.1.2016.70.000.000,00
4Бело врело 60-62становање са делатностима1502/35Чукарица69716.513.296,1216.8.2016.16.513.296,12
5Галеника, ГП1привредне делатности1486Земун поље3.80235.013.530,4818.10.2016.45.000.000,00
6Галеника, ГП2привредне делатности1485Земун поље3.23129.755.054,4018.10.2016.32.100.000,00
7Уз Новосадски путпривредне делатности са могућношћу изградње бензинске пумпе1473Земун поље8.02171.162.713,054.11.2016.82.100.000,00
8Дула Караклајића, ГП1становање на урбаним парцелама1783Лазаревац62110.048.935,064.11.2016.10.048.935,06
9Дула Караклајића, ГП2становање у компактним блоковима1786Лазаревац1.45523.544.606,304.11.2016.23.544.606,30
10Милоја Закића, ГП3индивидуално становање691/5Чукарица45318.707.459,4627.12.2016.18.707.459,46
11Блок 63, Јурија Гагарина и Нехруова комерцијална делатност3347/70Нови Београд8.328513.001.468,8013.4.2017.800.000.000,00
12Милоја Закића, ГП1индивидуално становање690/3Чукарица77232.058.535,2030.6.2017.32.058.535,20
13Милоја Закића, ГП4индивидуално становање691/7 и 1940/9Чукарица44718.562.390,2030.6.2017.18.562.390,20
14Кеј ослобођења Земунспорт1138/3Земун60013.090.176,0011.7.2017.36.000.000,00
15Блок 53, ГП4привредно - комерцијална делатност6819Нови Београд32.822333.336.949,8019.7.2017.333.336.949,80
16Михаила Булгаковастановање3674Миријево1.93625.855.396,1625.10.2017.53.000.000,00
17Блок 61зона мешовитог градског центра у зони више спратности 4806/29 и 6704/3Нови Београд5.913219.701.772,363.11.2017.219.701.772,36
18Браће Војиновић, ГП1индивидуално становање1875/6 Батајница5151.933.938,309.2.2018.1.933.938,30
19Милоја Закића, ГП5индивидуално становање1940/4 и 1940/8Чукарица44715.846.550,5628.2.2018.15.846.550,56
20Милоја Закића, ГП6индивидуално становање1940/6 и 1940/7Чукарица53417.740.163,5228.2.2018.17.740.163,52
21Милоја Закића, ГП7индивидуално становање1941/1 и 1941/5Чукарица54818.205.261,4428.2.2018.18.205.261,44
22Дворжаковаиндивидуално становање2925/2 Сремчица4722.238.403,3614.3.2018.6.100.000,00
23Блок 63, ПФЦ 29мешовито3347/34 и 3347/69Нови Београд3.118327.716.891,1211.4.2018.327.716.891,12
24Локација уз Омладинску улицустановање
високог стандарда
21420/1Савски венац1.31042.165.779,5813.4.2018.51.800.000,00
25Браће Војиновић, ГП2индивидуално становање1875/2 и 1875/4Батајница5181.945.203,9612.6.2018.2.300.000,00
26ТПЦ 5, ГП2, Раковицатржно - пословни центар13225/10, 13226/10, 224/6 и 222/5Кнежевац1.43223.041.037,528.6.2018.41.600.000,00
27Браће Јерковић, ГП1спорт30019/31, 30019/33 и 30022/6 Вождовац2.24554.180.407,9414.12.2018.54.180.407,94
28Станислава Сремчевићавишепородично
становање
21858 Звездара50447.607.436,8026.12.2018.108.000.000,00
29Блок 53, ГП3привредно-производне или комерцијално-пословне намене6818Нови Београд21.058128.317.765,3212.3.2019.200.000.000,00
30Ауто-команда, ГП2 пословно комерцијалне делатности3/9Вождовац6.421504.344.251,2610.5.2018.504.344.251,26
31Диане Будисављевићстановање21574/1 Савски венац1.23861.749.112,567.6.2019.62.500.000,00
32Јужни булеварстановање3450/2 и 4777/5 Врачар31346.784.141,302.7.2019.83.000.000,00
33Блок 43, ОТЦкомерцијална делатност5380/19Нови Београд20.5021.676.983.025,0016.8.2019.2.360.000.000,00
34Марина Дорћолкомерцијална, стамбена, јавна наменаСтари град40.7383.861.061.275,4413.9.2019.3.861.061.275,44
35Ауто-команда, ГП4пословно комерцијалне делатности3/12Вождовац2.564130.360.893,048.10.2019.130.360.893,04
36Карловачка, ГП1вишепородично
становање
3590/7, 3556/7, 2562/1Врачар37241.498.173,5628.1.2020.92.000.000,00
37Карловачка, ГП2вишепородично
становање
3590/4, 2579/1Врачар37241.498.173,5628.1.2020.91.000.000,00
38Карпошева, ГП3вишепородично
становање
10402Чукарица26110.775.583,3631.1.2020.26.500.000,00
39Уз Батајнички друм, ГП2привредне делатности172/2, 171/2, 172/12Земун поље7.27661.611.785,5620.3.2020.103.500.000,00
40Блок 58, ГП1мешовити градски центри5298/9Нови Београд4.693408.653.514,0015.4.2020.408.653.515,00
41Блок 58, ГП2мешовити градски центри5298/12Нови Београд5.006420.503.670,0015.4.2020.420.503.671,00
42Славонскастановање10581 и 10582Земун1.42730.470.060,315.6.2020.85.000.000,00
43Грмеч, ГП1привредне делатности1494Земун поље2.13927.647.045,585.6.2020.48.000.000,00
44Грмеч, ГП2привредне делатности1495Земун поље4.57659.145.806,725.6.2020.73.000.000,00
45Уз Батајнички друм, "Рибњак"привредне делатности5728Батајница74.428481.330.341,682.10.2020.481.330.341,68
46Михаила Аврамовића (Васка Попе)становање са делатностима21346/1 и 21346/2Савски венац1.850150.098.529,006.10.2020.150.098.529,00
47Блок 53, ГП1привредне делатности6827/1 Нови Београд31.525266.713.857,8013.11.2020.266.713.857,80
48Лакат кривина у Земунукомерцијалне делатности10201/25Земун поље19.377319.095.397,9817.11.2020.319.095.397,98
49Балканска улица, Сурчинпородично становање229/23Јаково7861.756.034,0418.11.2020.1.756.034,04
50Блок 41а комерцијална делатност2229/13Нови Београд2.548137.527.127,9226.2.2021.137.600.000,00
51Томице Поповића, ГП1објекти у низу143/266Земун поље122789.042,322.4.2021.2.650.000,00
52Томице Поповића, ГП2објекти у низу143/267Земун поље116750.236,962.4.2021.1.350.000,00
53Томице Поповића, ГП3објекти у низу143/268Земун поље118763.172,082.4.2021.2.950.000,00
54Томице Поповића, ГП4објекти у низу143/269Земун поље121782.574,762.4.2021.3.650.000,00
55Душана Петровића Шанета, ГП2становање са делатностима2197/13Лазаревац2.14612.111.800,816.7.2021.12.111.800,81
56Браће Војиновић, ГП2индивидуално становање1877/5 Батајница5112.403.613,187.7.2021.2.403.613,18
57Саве Радовановића, Батајницаиндивидуално становање1901/2Батајница1.0464.920.116,227.7.2021.4.920.116,22
58Диане Будисављевић, ГП 53-12становање са делатностима 21578/5, 21577/10, 21578/1, 21578/4, 21577/11 и 21511/20Савски венац1.741106.439.464,7722.10.2021.151.000.000,00
59Aлександра Тирнанића Тиркета, ГП 53-14становање са делатностима 21582Савски венац1.08754.948.719,6022.10.2021.55.000.000,00
60Блок 53, ГП5привредне делатности534/76, 534/1, 534/59, 534/60, 534/57, 534/58, 534/35, 6636/15 и 6636/4Нови Београд22.944248.192.131,2026.10.2021.248.500.000,00
61Блок 40пратећи комерцијални садржаји 2184/6Нови Београд6.235366.568.743,5026.10.2021.367.000.000,00
62Радничка улицакомерцијалне зоне и градски центри10003/3, 10005/5, 10079/17, 10079/3, 10079/6, 10079/15 и 10079/11Чукарица55.1693.178.033.967,6717.12.2021.3.178.033.967,67
63Липовички путпривредна зона43/4 и 43/13Барајево18.83352.394.574,8829.12.2021.52.500.000,00
64Грмеч 1привредна зона960/13, 960/14, 960/107 и 960/109Земун поље4.47041.522.768,7019.4.2022.98.000.000,00
65Јурија Гагарина комерцијална делатност5521/4, 5522/5, 5523/6, 5521/8, 5564/8, 5564/5, 5564/12, 5569/17 и 5569/23Нови Београд27.501821.183.889,9023.5.2022.821.183.889,90