Skip to main content

Земљиште

ПРОПИСИ

Услови и начин планирања и уређења простора, уређивања грађевинског земљишта, отуђења, давања у закуп и изградње објеката, прописана су законом и подзаконским актима:

Допринос за уређивање грађевинског земљишта


Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист Града Београда“ бр. 137/2020 – стр. 101)
Одлука о допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист Града Београда“ бр. 118/2018 – стр. 96)
Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист Града Београда“ бр. 50/2018 – стр. 2)
Одлука о допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист Града Београда“ бр. 36/2017 – стр. 3)
Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист Града Београда“ бр. 74/2015 – стр. 4)
Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист Града Београда“ бр. 16/2015 – стр. 1)
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист Града Београда“ бр. 2/2015 – стр. 6)

Грађевинско земљиште


Одлука о изменама и допунама одлуке o грађевинском земљишту
(„Службени лист Града Београда“ бр. 26/2019 – стр. 9)
Одлука о изменама и допунама одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист Града Београда“ бр. 118/2018 – стр. 100)
Одлука о изменама и допунама одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист Града Београда“ бр. 43/2017 – стр. 137)
Одлука о изменама и допунама одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист Града Београда“ бр. 02/2017 – стр. 111)
Одлука о изменама и допунама одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист Града Београда“ бр. 126/2016 – стр. 30)
Одлука о грађевинском  земљишту
(„Службени лист Града Београда“ бр. 20/2015 – стр. 1)

Накнада за уређивање грађевинског земљишта


Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист Града Београда“ бр. 97/2014 – стр. 2; бр. 24/2014 – стр. 55; бр. 78/2013 – стр. 1; бр. 65/2012 – стр. 62; бр. 42/2012 – стр. 58; бр. 17/2012 – стр. 1; бр. 54/2011 – стр. 43; бр. 18/2011 – стр. 1; бр. 45/2010 – стр. 42; бр. 41/2010 – стр. 25; бр. 16/2010 – стр. 2; бр. 6/2010 – стр. 24; бр. 60/09 – стр. 39)